FŐOLDAL
  FRISSÍTÉSEK
  HÁTTÉRKÉPEK
  POSZTEREK
  BORÍTÓTERVEK

  DOKUMENTUMOK

 TEEKAY-INTERJÚ

 KÉPKOMMENTÁROK

 FORGATÓKÖNYV- ELEMZÉS

 FILM- ÉS ZENEKRITIKA

 CSENGŐHANGOK

 A HARMADIK TRILÓGIA

     VII. RÉSZ

     VIII. RÉSZ

     IX. RÉSZ

 KÉPES FORGATÓKÖNYVEK

  LETÖLTÉSEK
  VENDÉGKÖNYV
  FÓRUM
  INFORMÁCIÓK 

   

 

 

 

STAR WARS_________________

IX. RÉSZ

A JEDI HALÁL A

 

 

 

Forgatókönyv

 

 

MÁSODIK VÁLTOZAT

 

 

Írta:

 

 

Simon Zoltán

 

  

 

2004. október

 

 

 

Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban....

 

 

 

EXT. Űr, Weretas

 

A csillagos űr adja a hátteret a főcímhez. A nézőtől távolodva, a semmibe áttűnve fut végig a nyitószöveg a vásznon.

 

I X .   r é s z

 

A   J E D I   H A L Á L A

 

A Köztársaság új elnöke, Obra-aski erőteljes offenzívát indított a Birodalom rendszerei ellen. A Bespint már a hadjárat kezdetén sikerült visszafoglalniuk, és ezzel a sikerrel az elnök megerősítette pozícióját.

 

Az elmúlt időszakban azonban a Birodalom területe megnövekedett, és most csaknem egyenlő félként áll szemben a Köztársasággal. A kezdeti sikerek után megtorpant a büszke köztársasági előrenyomulás, és elhúzódó harcok bontakoztak ki számos szektorban.

 

Han Solo és felesége, Leia több kísérletet tettek gyermekeik felkutatására és visszaszerzésére, de mindannyiszor kudarcot vallottak....

 

Ahogy a kamera jobbra lefelé mozdul, feltűnik egy távoli, kékes csillagközi köd, majd egy birodalmi csillagrombolót látunk, amint egy zöld bolygó, a Weretas felett lebeg. Ez a Warlord, Antir ezredes hajója. A hangárból egy irdatlan méretű csapatszállító egység lép ki, és a bolygó felé indul.

 

 

INT. Pilótafülke, leszállóegység

 

A pilótafülkében két birodalmi tiszt ül. Kapcsolókat fordítanak el, az egyikük a rádióhoz nyúl.

 

PILÓTA

Antir ezredes, a különítmények hamarosan elérik a felszínt.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

A csillagromboló hídján álló Antir ezredes a távolodó transzporthajót nézi, és bólint.

 

ANTIR

Jól van. Vigyázzanak a landolásnál, és lehetőleg a köztársasági erőktől távolabb érjenek földet!

 

INT. Pilótafülke, leszállóegység

 

PILÓTA

Értettem.

 

Ezután bekapcsolja a belső komegységet, és ismét megszólal.

 

PILÓTA

Készüljenek fel. Hamarosan belépünk a légkörbe.

 

INT. Legénységi és műszaki szint, leszállóegység

 

A hátsó részben nagy mozgolódás támad. Karbantartók és katonák rohannak a lépegetőket körülvevő konzolokhoz. Hidraulikus rendszerek indulnak be, a lépegetők a kilépéshez megfelelő pozícióba rendeződnek. Rohamosztagosok tucatjai lépnek a létrákhoz, és bemásznak a járművekbe.

 

EXT. Űr, Weretas

 

A csapatszállító belép a légkörbe.

 

INT. Pilótafülke, leszállóegység

 

A pilóták elvégzik a landolási előkészületeket. Elfordítanak néhány tárcsát, meghúznak pár kart, fények villannak fel.

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás – nappal

 

A hajó – méretéből fakadóan – méltóságteljes lassúsággal ér földet. Egy erdőszéli tisztáson száll le, egy hatalmas hegység lábánál. Ereszkedés közben lelapít néhány fát. Végül hangos zúgás közepette leereszkedik a hatalmas elülső rámpa.

 

INT. Legénységi és műszaki szint, leszállóegység

 

A hajó belsejében beindulnak a gépek, és a lépegetők lassan kiballagnak a járműből.

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás

 

Nyolc AT-AT és tíz AT-ST lépegető áll harci alakzatba a tisztáson. Köréjük huszonnégy robogós járőr rendeződik.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

A hídon az ezredes vet egy pillantást a mellette lévő taktikai hologramkészülékre, mely a felszíni műveleteket közvetíti. Zöld felszínrajzon vonulnak a sárgával jelzett lépegetők a köztársasági támaszpont piros színű hologramja felé. A piros épületrajz fölött halvány kékes árnyalat jelzi az aktív védőpajzsot.

 

ANTIR

Az első csapásmérő erő már megkezdte a harcot. Az önök feladata a támogatás és a szélső pozíciók biztosítása lesz. A 24-es egység jobb oldalról, a 76-os balról közelítse meg a célpontot, és vegyék körbe. Senki sem menekülhet el.

 

INT. Weretas, a vezérlépegető irányítókabinja

 

Az első lépegető pilótája lekapcsolja a komot.

 

VEZETŐ

Indulás.

 

A pilóták átállítanak néhány nagyméretű kapcsolót. Megragadják az irányítókarokat, a lépegető elfordul, majd mozgásba lendül.

 

EXT. Weretas, tisztás

 

A lépegetők elindulnak az erdő felé. Haladásuk közben megfelelő távolságból kilövik azokat a fákat, melyek az útjukba kerülnének. Az alakzat szélein a kis AT-ST-k haladnak. A nagy lépegetők között suhannak el a robogós járőrök, nagyrészt az AT-AT-k által letarolt sávban maradva.

 

EXT. Weretas, erdős táj

 

A távolból csatazaj hallatszik. A lépegetők szoros alakzata kezd kissé fellazulni. Az egyik AT-ST kissé lemarad, meggyűlik a baja az aljnövényzettel.

 

INT. Weretas, egy AT-ST lépegető irányítókabinja

 

A lemaradt lépegető pilótái igyekeznek visszanyerni stabilitásukat. A lépegetők parancsnokának hangja szólal meg a rádión.

 

VEZETŐ (O. S., rádión, szűrt hang)

S-8-as egység! Gyorsítsanak fel!

 

AT-ST-PILÓTA

Igyekszünk, uram, de úgy néz ki, beragadtunk.

 

VEZETŐ (O. S., rádión, szűrt hang)

Jelezzenek a két szomszédos járőrnek!

 

EXT. Weretas, erdős táj

 

Két robogó siet a beragadt AT-ST segítségére. Nyolcas alakzatot leírva egy pillanat alatt szétlövik lézereikkel a fás szárú növényeket, amelyeket a lépegető lézerei a túl kis távolság miatt már nem tudtak befogni. Az AT-ST kiszabadul, és elsiet. A két járőr mellette repül tovább.

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás a bázis mellett

 

 

Az első lépegetők kiérnek az erdőből, és egy hatalmas mezőt pillantanak meg, a szélén egy lázadó bázissal. A kamera óriástotálban mutatja, hogy heves harc folyik: légköri siklók és vadászgépek repülnek rá a lépegetőkre, azok pedig lézerrel köszöntik őket. Néhány lázadó katonának vállról indítható torpedóvetője van, a csatatérre kiállva lőnek a monstrumokra. Az egyik épp most roskad össze, a belsejéből füst tódul ki. A robogós járőrök elsuhannak a lépegetők lábai között, egyenesen a csata közepébe. A kamera velük együtt száguld, nyaktörő sebességgel. Vadul tüzelnek lézereikkel, több köztársasági katonát megölnek, mielőtt egyáltalán észrevennék őket. A hatos alakzatban elöl haladó fehér páncélos járőr a sisakmikrofonjába kiáltja az utasításokat.

 

JÁRŐRPARANCSNOK (jobb kezével oldalra mutat)

Két célpont jobbra. Hármas egység, letérni!

 

A parancsnok rövid időre kissé hátrafordítja a fejét, és látja, ahogy a parancsot teljesítve két robogó jobbra kanyarodik, hogy kilőjenek két közepes méretű köztársasági mozgóágyút. Ezután ismét visszafordul a menetirány felé, csaknem kilencven fokos szögben elfordulva megkerül egy kis dombot, és megsorozza a mögötte feltűnő gyalogos katonákat. Három társa követi. A lázadó katonák félreugranak a lövések elől, a járőrök vezetője és szárnyembere átszáguld köztük. Az alakzat leghátul haladó két tagja nem repül tovább, hanem ellentétes körívek mentén megfordulnak, és két oldalról újra tüzet nyitnak a lázadókra. A háttérben felrobbannak a mozgóágyúk. Újabb járőrök suhannak át a csatatéren. Nagytotálban látható, ahogy a hatalmas lépegetők mozgásba lendülnek.

 

INT. Weretas, a vezérlépegető irányítókabinja

 

A birodalmi utánpótlás vezetője beélesíti a rakétákat. A távcsőhöz nyúl, és végigpásztázza a bázist. Ezután a másodpilótához fordul.

 

VEZETŐ

Irány 3-5-8.

 

MÁSODPILÓTA (gombokat nyomkod)

Értettem. 3-5-8.

 

VEZETŐ

Protontorpedókat élesíteni.

 

A másodpilóta meghúz egy kart, és kigyullad néhány jelzőfény.

 

MÁSODPILÓTA

Protontorpedók élesítve.

 

A vezető még egyszer szemrevételezi a terepet.

 

VEZETŐ

Tűz!

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás a bázis mellett

 

A vezérlépegető elkezd lőni a bázisra. Számos épület és adótorony repül a levegőbe, a robbanások megrázzák a földet. A mellette álló lépegetők is tüzet nyitnak, néhány lövés a csatateret éri. Óriási kráterek keletkeznek a mezőn a lövések után. A növényzet lángolni kezd. Három köztársasági légsikló rárepül az egyik lépegetőre, majd egy sorozat után visszafordulnak, és hátbatámadják a birodalmi robogókat. A kamera dinamikusan fordul velük együtt, a kanyarban szinte teljesen oldalra dőlve. Három járőr esik áldozatul a támadásnak, robogóik irányíthatatlanul vágódnak bele a terep kisebb-nagyobb egyenetlenségeibe. A kamera még mindig követi a légsiklókat. Hirtelen két izzó narancsvörös lézer húz el hangosan a kép két oldalán, és belevágódnak az egyik légsiklóba, mely a találattól füstölve, pörögve zuhan le. Amikor becsapódik, láthatóvá válik, honnan jött a lövés: az egyik birodalmi lépegető ágyúi léptek működésbe, módszeresen végigszántva a légtéren. Egyre nagyobb a füst és a tűz mindenütt, a felszínen folyó események néhol alig látszanak.

 

INT. Weretas, lépegető, irányítókabin

 

A lépegető pilótafülkéjének magasságából a füst nem zavarja a kilátást. A parancsnok rádión utasítja az embereit.

 

VEZETŐ (O. S., rádión, szűrt hang)

Minden AT-egységnek: csatárlánc alakzatba fejlődni! Bekerítő hadművelet!

 

AT-AT-PILÓTA (a másodpilótának)

Fordulás balra! Figyeljen a bukkanókra!

 

MÁSODPILÓTA

Igen, uram.

 

A másodpilóta meghúz két kart. A lépegető egy kicsit megremeg, és nyikorogva irányt vált.

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás a bázis mellett

 

Az újonnan érkezett lépegetők láncalakzatba fejlődnek, és megkezdik a támaszpont bekerítését. Csatlakozik hozzájuk a már korábban érkezett nyolc AT-AT lépegető, ők frontálisan támadnak, ahogy eddig is tették. Ennyien már feltartóztathatatlanok: hamarosan áttörik a bázis első védelmi vonalát. A köztársasági vadászgépek hullanak, mint a legyek. A kráterek egyre szaporodnak. Egy robbanás egy csoport köztársasági gyalogost a lángoló növényzet közé vág. Egy torpedóvetős lázadó katona odarohan a társaihoz, akik a földön fekszenek. Letérdel melléjük, és megnézi, él-e még valamelyikük. Körülötte rendszeresen be-becsapódik egy lézerlövés, de nem figyel rá. Végül a rádiójába kezd beszélni.

 

KATONA

Mind meghaltak! Az egész szakasz!

 

Újra becsapódik mellette egy lézerlövés. Ez már láthatóan megremegteti a talajt is, olyan közel volt.

 

HANG (O.S., rádión szűrt hang)

Hagyd őket! Vonulj vissza! Nem tehetünk semmit!

 

KATONA

Még nem!

 

Feláll, és körülnéz. Látja: annak ellenére, hogy a lázadó katonáknak nehézfegyvereik is vannak, nem tudnak mit kezdeni ekkora túlerővel. Megcélozza az egyik AT-ST lépegetőt, és kilő rá egy torpedót. Az átszáguld a csatatéren, de nem találja el a célpontot. Közben a lépegetők folytatják az előrenyomulást. A robogók könnyen kitérnek a lázadók lézerlövései elől, és már alig van talpon köztársasági katona. Az egyik robogóról egy torpedótalálat lesöpri a birodalmi járőrt. Az irányítás nélküli gép pörögni kezd, és majdnem nekivágódik annak a katonának, aki kilőtte. Alig tud félreugrani a felé száguldó robogó elől. A távolban egy AT-ST omlik össze a lázadók torpedóitól.

 

INT. Weretas, a vezérlépegető irányítókabinja

 

VEZETŐ

Bal szárny! Pótolják a kiesett egységeket, és akadályozzák meg a záróvonal áttörését!

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás a bázis mellett

 

A birodalmi lépegetők szorosabbra veszik a zárógyűrűt, és tovább haladnak előre. A lábaik már szinte nem is látszanak a füstben. A vezérlépegető kilő egy köztársasági légsiklót. Egy mellément találat a szó szoros értelmében a levegőbe repít egy kisebb dombot a csatatéren. A levegőben néhány légsikló lő a lépegetőkre. A kamera velük együtt halad a birodalmi monstrumok felé, melyek nem is foglalkoznak velük, már a bázis épületeit veszik célba. Két lépegető egyszerre lő torpedókat a bázis pajzsgenerátorára. Mindegyik eltalálja, és a generátor felrobban. Magával viszi a támaszpont egy részét is. A légnyomás számos köztársasági járművet lök félre, vagy csap a földhöz. Rengeteg katona elesik, a robogókról is lerepül néhány birodalmi.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

Antir a hologramon látja, hogy a bázist beburkoló, félgömb alakú kékes fátyol eltűnik: vége a pajzsnak. A tüzértiszthez fordul.

 

ANTIR

Célozzák meg a bázist a turbólézerekkel. Ha készen vannak, tűz!

 

EXT. Űr, Weretas

 

 

A csillagrombolóból turbólézersugarak vágódnak ki, és a bolygó felé tartanak.

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás a bázis mellett

 

Az űrből érkező lézerlövések és a birodalmi lépegetők találatai porrá zúzzák a bázist, sorra robbannak fel az épületek.

 

INT. Weretas, köztársasági bázis

Az irányítóteremben óriási a feszültség. Katonatisztek rohannak ki a teremből, néhányan azonban még a posztjukon vannak. A falak megremegnek. Az egyik tiszt a kamera felé vetődik.

 

TISZT

Ááááá!!!

 

Egy robbanás mindent elborít, faldarabok repülnek szanaszét.

 

EXT. Weretas, köztársasági bázis

 

A kamera 60-70 méter magasról tekint le a bázisra, és lassan végigmozog felette. Felülről és oldalról egyaránt érkeznek a lövések: fentről a rombolóról ritkábban, de nagyobb erővel, oldalról a lépegetők felől sűrűbben, de gyengébbek. A katonák fejvesztve menekülnek ki az épületekből. A lövések módszeresen pusztítanak el mindent és mindenkit. Végül egyetlen ép része sem marad a bázisnak.

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás a bázis mellett

 

Egyre jobban lángol a növényzet is. Lángoló fák zuhannak a síkság szélén a földre, és ropogva törnek darabokra. Az izzó zsarátnokokat a szél messzire repíti. A Köztársaság elvesztette az ütközetet. A lépegetők és a robogók elvégzik az utolsó simításokat: a ki-kimenekülő lázadó katonákat egyenként lelövik.

 

INT. Weretas, a vezérlépegető irányítókabinja

 

VEZETŐ (a rádióba)

A bázist felszámoltuk, uram.

 

ANTIR (O. S., rádión, szűrt, szenvtelen hangon)

Rendben van. Ne hagyjanak túlélőket.

 

EXT. Weretas, erdőszéli tisztás a bázis mellett

 

Két köztársasági katona futva menekül, de végül a vezérlépegető lábai alá kerülnek. Az egyikük rémülettől tágra nyílt szemmel felnéz, és teljesen felesleges mozdulattal eltakarja az arcát. A halálukat nem látjuk, mert a kamera távolodni és emelkedni kezd, de az üvöltésük hallatszik. A kamera végül nagytotálban mutatja a lángok között elterülő füstölgő romhalmazt, ami nemrég még egy köztársasági bázis volt.

 

INT. Weretas, a vezérlépegető irányítókabinja

 

A másodpilóta megnyom egy-két gombot, és a műszerek jelzéseit figyeli. A vezető végignéz az élettelen, lángoló roncsokkal teli csatatéren.

 

VEZETŐ

Már nincsenek túlélők, uram.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

A bolygó innen fentről tisztának és békésnek látszik, nyoma sincs a lenti pusztításnak. Antir fagyosan elmosolyodik.

 

ANTIR

Remek.

 

Az ezredes elégedetten bámul ki a csillagokra.

 

EXT. Űr, Coruscant

 

Egy eddig még nem látott köztársasági hajótípus, egy hatalmas, de karcsú, fehér színű Evander osztályú cirkáló lebeg méltóságteljesen a Coruscant felett. Ez a köztársasági flotta új vezérhajója, a 3000 méter hosszú Evander, osztályának első, névadó tagja. Vadászgépek és hozzá képest apró fregattok repülnek körülötte.

 

INT. Híd, Evander

 

Az Evander hídja a hajó hátsó harmadában van, a felső részen. Igen nagy területű (átmérője kb. 20 méter), alaprajza az egyik végén kissé megcsonkított kör. Ezen a sima falú végén van a három turbólift. A köríves fal mentén végig acélüveg ablakok sorakoznak. A panorámaablakot, melyről körülbelül 300 fokos a kilátás, hat merevítő tagolja fel. A turbóliftektől indulva a körív mentén emeltebb a padló, itt tartózkodnak a tisztek. A legénység a középső, süllyesztett padlójú területen dolgozik, melyről szintén kiemelkedik egy kisebb, kör alakú berendezés: a hologramkészülék. Tulajdonképpen ezt veszik körbe az ergonómikus kialakítású kezelőpultok. A holopad elöl középen össze van kötve a köríves emeltebb szinttel. A turbóliftek mellett kétoldalt hatalmas monitorok vannak. Mivel a híd nagy része kiemelkedik a hajótestből, az acélüveg ablakok felhúzódhatnak a tetőrészre is, lélegzetelállító kilátást produkálva, amely egyetlen másik hadihajóra sem jellemző. A tetőablakokon szintén végighalad a hat merevítő, középen egy kis hatszöget formálva. Csak a turbóliftek felőli csonka körcikken nincs tetőablak. A hídon a domináns szín a fehér. Az űrflotta parancsnoka, Ackbar admirális áll az ablakoknál, mellette pedig Obra-aski, a Köztársaság elnöke. Ő fajának jellegzetes, bő szövésű, gazdagon hímzett bordó-narancs díszruháját viseli. Mellette áll a hajó parancsnoka, Derlin ezredes. Épp avatják a zászlóshajót: a vezérkar többi tagja is jelen van, természetesen mindannyian díszegyenruhában.

 

OBRA-ASKI

Nagyon büszke vagyok rá, hogy végre itt állhatok, az Evander hídján. Sok sikert kívánok barátomnak, Derlin ezredesnek, újdonsült zászlóshajónk kapitányának. Remélem, hamarosan méltó hírnévre tesz szert lenyűgöző cirkálónk.

 

Derlin ezredes udvariasan meghajtja a fejét. Egy szárnysegéd odasiet Ackbarhoz, és a fülébe súg valamit. Obra-aski a közjátéktól dühösen fordul Ackbar felé.

 

OBRA-ASKI

Megtudhatnám, mi volt ez?

 

ACKBAR

A Birodalom az imént támadta meg és számolta fel a Weretas rendszerbeli támaszpontot. Mindenkit megöltek, nem maradt túlélő.

 

Obra-aski feje ellilul, majd halványsárga árnyalatok futnak át rajta. Azonnal dönt.

 

OBRA-ASKI

Bosszút kell állnunk! Az Evander első feladata a rendszer visszaszerzése lesz!

 

ELSŐ TISZT

Több rendszerünket fenyegeti komoly veszély. Talán hasznosabb lenne, ha a cirkáló előbb ezeket látogatná meg, az ütemtervnek megfelelően.

 

OBRA-ASKI (mérgesen)

Nem érdekel az ütemterv. Azt akarom, hogy szerezzük vissza a rendszert. Nem hagyhatjuk cserben a Köztársaság polgárait.

 

MÁSODIK TISZT

A támadásnak köszönhetően egyetlen köztársasági polgár sincs már abban a szektorban, elnök úr.

 

Kis csend támad. Az elnök kezd lehiggadni, és mérlegeli a helyzetet.

 

OBRA-ASKI

Mindenesetre küldjenek ki egy felderítő hajót! Kutassanak túlélők után, hátha valaki mégis megúszta.

 

Egy altiszt Ackbarra néz. Ő bólint, mire az altiszt kisiet a hídról, hogy intézkedjen.

 

EXT. Coruscant, Leiáék lakótornya – nappal

 

 

A kép közepén áll az a torony, ahol az Organa-Solo család is lakik. Ez egy alderaani stílusban épült ház, hófehér színű, az ablakok szintjében fekete sávozással. A teteje szépen lekerekített, hasonlóan a többi coruscanti felhőkarcolóhoz. A lakótorony előtt mindenfelé járművek száguldanak. A távolban egy zöldes domb látszik, a Coruscant egyik óriási parkja.

 

INT. Coruscant, Leiáék lakótornya, folyosó

 

Thripio és Artu ballagnak végig a folyosón, mely Leiáék lakosztályához vezet. Éppen vitatkoznak. A folyosóra oldalról nyíló lépcsősor felől léptek és nevetés zaja hallatszik alig észrevehetően.

 

C-3PO

Nem! Egyáltalán nem vagyok gyáva! Mindössze óvatos természetű vagyok. Tudok bátor is lenni, ha szükséges.

 

Artu némiképp kétkedően csipog valamit.

 

C-3PO

Hát persze! De neked az a dolgod, hogy röpködj! Én protokollra vagyok programozva, nem arra, hogy ok nélkül veszélyeztessem magam.

 

Artu erre felháborodott csippantásokkal válaszol. Az ajtó félresiklik előttük, ők pedig csendben becsoszognak. Az oldalról közeledő lépések észrevehetően hangosabbak.

 

INT. Coruscant, Leiáék lakosztálya, nappali

 

Artu és Thripio bejönnek a lakosztályba. Leia a díványon ül. Rájuk néz, tekintete sokkal érettebbnek mutatja, mint eddig.

 

C-3PO

Üdvözlöm, Leia úrnő!

 

Artu füttyög. Leia elmosolyodik.

 

LEIA

Szervusz, Thripio. Szia, Artu.

 

C-3PO

Antilles százados arra utasított, szóljak, hogy hamarosan tiszteletét tenné.

 

Leia megörül a hírnek. Ekkor ismét nyílik az ajtó: Han lép be, Wedge-dzsel együtt.

 

C-3PO

Ó, már itt is van!

 

Wedge megöleli Leiát.

 

WEDGE

Szervusz, Leia. Régen láttalak.

 

LEIA

Én is téged, Wedge.

 

Solo megcsókolja feleségét.

 

HAN

Szervusz, édes!

(Thripióhoz fordul)

Hát persze, hogy nem vagy gyáva, aranyom. Egyszerűen csak túlzásba viszed az óvatosságot.

 

Thripio olyan sértődötten néz Hanra, amennyire egy droid képes lehet ilyesmire.

 

C-3PO

Solo kapitány, ha kételkedik bennem…

 

Leia ráteszi a kezét Thripio vállára.

 

LEIA (mosolyogva)

Nyugodj meg, Thripio. Han csak viccelt. Tudjuk jól, mi mindenen mentél keresztül az életed során.

 

A droid erre enyhén fennhéjázó tartást vesz fel. Artu közbecsippant párat. Thripio lenéz rá.

 

C-3PO

Nem hallottad Leia úrnőt, Artu? Azonnal hagyd ezt abba!

 

WEDGE (Hannak)

Csubi hol van?

 

HAN

A Falconon dolgozik, valamit javítani akar rajta.

 

WEDGE (vidáman)

Megint valami zűr van azzal az ócskasággal, igaz?

 

HAN (tréfásan)

Az az ócskaság gyorsabb, mint a te dédelgetett vadászgépeid!

 

LEIA

Mi hír van a háborúból?

 

WEDGE (komolyan)

Az elmúlt héten volt néhány fontos győzelmünk. A Faktand, a Criopp és a Lender rendszereket sikerült végleg megszereznünk. Bár…

(elhallgat)

 

LEIA

Mi a baj?

 

WEDGE

Úgy érzem, az elnök a kelleténél kissé jobban bele akar szólni a katonai kérdésekbe. De ettől eltekintve rendben van minden…

(grimaszol egyet)

Már amennyire rendben lehetnek a dolgok egy háborúban.

 

HAN (dühösen)

Obra-aski remek szájjártató, de katonailag egy nulla. Én mondom, csak a bajkeveréshez ért. Remélem, leállítjátok, ha nagyon ugrál.

 

WEDGE (elmosolyodik)

Igyekszünk… Viszont a Birodalom nemrég elpusztította az egyik bázisunkat, a Weretas-on. Egy arra repülő szondánk azt jelezte, hogy nincs már élő ember a támaszponton, de nem szállt le. Az elnök azt akarja, valaki nézze meg, hátha mégis vannak ott túlélők.

 

HAN (cinikusan)

És gondolt már valakire az elnök úr?

 

WEDGE

Nem. A helyzet az, hogy jelenleg nincs elegendő emberünk a harci feladatokra sem, nemhogy a felderítő küldetésekre. Időnk meg főleg nincs. A Zsivány-osztagnak egy órán belül indulnia kell a Prident- rendszerbe, hogy csatlakozzon a zászlóshajóhoz.

 

LEIA

Tehát nekünk kellene mennünk?

 

WEDGE (vonakodva bólint)

Nagyon örülnénk neki. A küldetés teljesen veszélytelen, a Birodalom nem hagyott vissza egységeket – megelégedtek a mieink megsemmisítésével. Tulajdonképpen csak elsöpörtek mindent, és már mentek is tovább. Viszont tényleg jó lenne, ha valaki odamenne, és megnézné. Persze, ha nem akarjátok…

(elhallgat)

 

Kis csend támad. Végül Leia szólal meg.

 

LEIA

Talán nem fog ártani, ha egy kicsit megint kimozdulunk innen… Most úgysem tehetünk semmit…

 

Önkéntelenül a gyerekszoba felé pillant, ahol üresen áll két bölcső.

 

EXT. Coruscant – éjjel

 

A város esti fényekbe öltözik.

 

INT. Coruscant, Leiáék lakosztálya, hálószoba

 

Éjjel Leia nagyon nyugalanul alszik, és beszél álmában. Han hangosan horkol.

 

LEIA (álmában mormolja)

Luke… te…?

 

EXT. Had Abaddon – éjjel

 

A birodalmi főváros felett egy hold lebeg. Az egyetlen lakott település fényei kirajzolják a város alakját.

 

INT. Had Abaddon, Luke lakosztálya, hálószoba

 

Luke az ágyában fekszik. Kinyitja a szemét, tekintete a semmibe réved.

 

LUKE (némán)

Leia…

 

INT. Coruscant, Leiáék lakosztálya, hálószoba

 

Leia is kinyitja a szemét. Ráébred, hogy telepatikus kapcsolatba lépett a fivérével.

 

LEIA (némán)

Luke… Hol vannak…?

 

EXT. Had Abaddon, Luke lakosztálya, terasz – éjszaka

 

Luke kimegy a teraszra, és felnéz a csillagos égre. Az éjszaka csendjében hangosan szisszen lábának pneumatikája. A félhomályban alig látszik az arca.

 

LUKE (némán)

Nem kell aggódnod miattuk. Vigyázok rájuk.

(szünet)

Jöjj el hozzám te is, és bármikor láthatod őket.

 

Ezután megszakítja a kapcsolatot, és visszamegy a szobájába.

 

INT. Coruscant, Leiáék lakosztálya, hálószoba

 

Leia hangosan sóhajt egyet, megfordul, és megpróbál újra elaludni.

 

EXT. Coruscant, Leiáék lakótornya – reggel

 

A reggeli nap fénye meleg sárgás-narancsos színbe vonja a tornyot.

 

INT. Coruscant, Leiáék lakosztálya, nappali – délelőtt

 

Lando hologramja lebeg a nappali díványa előtti holopad felett. Leia ülve beszélget Landóval, mellette áll Han is. Landón köztársasági egyenruha van.

 

LANDO (hologramon)

Szervusztok! Hamarosan visszatérek a fővárosba.

 

LEIA

Jól halad a védelem szervezése?

 

LANDO (bólint)

Természetesen. Most végre a Bespin is megkapja a védelmet, amit megérdemel.

 

HAN

Kár, hogy ennek ekkora ára volt.

 

LANDO (elhúzza a száját)

Hát igen.

 

HAN

Szép az egyenruhád.

 

LANDO

Ja, hogy az…?

(végignéz magán)

Újabban ilyet hordanak a tábornokok.

 

LEIA

Ezek szerint hivatalosan is visszaléptél a hadseregbe?

 

LANDO

Mondjuk inkább úgy, hogy félhivatalosan. Rieekan admirális azt mondta, így könnyebben boldogulok a bürokráciával. És igaza volt. Arról meg nem kell tudniuk, hogy pár éve lemondtam a rangomról.

 

LEIA

Ackbar nem nevezett ki az új bázis vezetőjének?

 

LANDO (hamiskártyás mosollyal)

Én is erre számítottam, amikor elvállaltam a megbízást.

(elhúzza a száját)

De fentről azt az utasítást kapták, hogy a katonai jelentőségre való tekintettel egy magasrangú tiszt irányítsa a kitermelést.

 

HAN (szárazon)

Hadd találjam ki, honnan jött az ötlet! Obra-aski.

 

LANDO

Én is rá gondoltam. Úgy látszik, szerinte nincs elég plecsnim.

 

HAN (mogorván)

Akárhány plecsnid lehetne, neki az sem felelne meg. Politikai ügyet csinált belőle, és vigyáznia kell, nehogy rosszul süljön el a dolog.

 

LEIA

Lando, nekünk most el kell mennünk egy kis időre. Wedge megkért minket, hogy ellenőrizzük le egy nemrég felszámolt bázisunkat.

 

LANDO

Hol?

 

HAN

A Weretas-on. Ismered?

 

LANDO

Hallottam már róla. Állítólag egész jól néz ki. Erdők, meg minden.

 

HAN (rosszmájúan)

Pont az én világom. Remek.

 

Lando hologramja oldalra pillant, mintha valaki beszélne hozzá, aki a holopad hatósugarán kívül esik, majd ismét a barátaira néz.

 

LANDO

Mennem kell, barátaim. Vigyázzatok magatokra. Hamarosan találkozunk!

 

LEIA

Sok szerencsét!

 

HAN

Jó utat hazafelé! Ha megérkeztél, kártyázhatnánk egyet. Gondoltam, adok egy esélyt arra, hogy visszanyerd a pénzt, amit legutóbb elvesztettél.

 

LANDO (felemeli a kezét)

Azt a játszmát csak véletlenül nyerted meg. Igazából hagytalak győzni… Üdvözlöm Csubit!

 

Han felnevet. Leia előrenyúl, és kikapcsolja a készüléket, majd a férjére néz.

 

LEIA

Különben is, mi bajod van neked az erdőkkel? Az Endoron egész jól viselted a dolgot.

 

HAN

Ne is emlékeztess rá…

(horkant egyet)

Evokok…! Tiszta őrület. Amilyen szerencsénk van, megint kifogunk majd egy csapat széllelbélelt bennszülöttet.

 

INT. Coruscant, fedett hangár

 

Egy hatalmas, ellipszis alakú hangár közepén áll a Millennium Falcon, leeresztett rámpával. Mellette néhány Y-szárnyú és Z-95-ös vadászgép parkol, némelyiken karbantartást végeznek. A főkapu zárva van, masszív, íves fémtömege elzárja a kinti napfényt. A hangár egyik oldalkapujában Artu és Thripio tűnik fel, akik lassan a teherhajó felé közelednek. Csubakka nagyméretű, nehéz ládákat emel fel, amikor Han és Leia jönnek elő a hajóból.

 

HAN

Ez az utolsó kör, Csubi?

 

Csubakka bömböl, és elindul a rámpához. Han észrevesz valakit a hangár kapujában.

 

HAN

Jól van. Indítsd be a hajtóművet, mindjárt megyek én is.

 

Han elindul a kapu felé, és közben megveregeti Csubi vállát, ahogy elhalad mellette. Csubakka bemegy a teherhajóba. Leia követi a férjét. Közelebbről már látszik, hogy Rieekan admirális áll a kapuban, és a vadászgépek karbantartását szemléli. Egy katonának ad utasításokat, aki mellette áll.

 

RIEEKAN

Stone parancsnok egysége jelentkezzen nálam, mielőtt elindulnak!

 

KATONA

Értem, uram. Szólok nekik.

 

A katona visszaindul a gépekhez, de Rieekan utánaszól.

 

RIEEKAN

És figyeljenek rá, hogy a mélyűri szenzorok rendesen működjenek!

 

Ahogy Hanék odaérnek, elmosolyodik, és kezet fog Solóval.

 

RIEEKAN

Üdvözlöm, Solo kapitány. És önt is, hercegnő.

 

HAN (kissé meghajtja a fejét)

Admirális.

 

LEIA

Örülök, hogy látom, admirális.

 

RIEEKAN

Köszönöm, hogy segítenek nekünk.

 

LEIA (mosolyogva)

Nem tesz semmit, apróság az egész.

 

A háttérben a két droid felmegy a hajó rámpáján. Leia rájuk pillant, majd visszanéz az admirálisra.

 

LEIA (komoly hangon)

Van már valami hír…?

 

RIEEKAN

Nem, a hírszerzés azóta sem talált újabb nyomot. Akárhol is vannak a gyermekeik, nagyon jól elrejtették őket.

 

Han arca megfeszül.

 

HAN

Értem. Azért szóljanak, ha bármire bukkannak.

 

RIEEKAN

Természetesen. Magam fogok intézkedni az ügyben.

 

LEIA

Köszönjük.

 

Leia a férjére néz. Han visszanéz rá, majd bólint az admirális felé. Közben mögöttük felzúgnak a Falcon hajtóművei.

 

HAN

Akkor indulunk is. Minden jót, admirális!

 

RIEEKAN

Vigyázzanak magukra. Jelentkezem, mihelyt megtudunk valamit.

 

Leia és Han elindulnak a Falconhoz.

 

EXT. Coruscant, fő hangárkapu – nappal

 

A hangár hatalmas, ívelt főkapuja lassan felemelkedik. A többméteres vastagságú hidraulikus emelők hangosan sziszegnek, ahogy kitárják a kaput. A nap fénye a nyílás mentén betódul a hangárba, a fénycsóvába kerülő milliónyi porszem meg-megcsillan. Ahogy szabaddá válik az út, a kapuhoz képest apró Millennium Falcon elősiklik a hangár mélyéről, és az űr felé indul.

 

EXT. Űr, Coruscant

 

Hajók lépnek be a főváros légkörébe. Egy óriási transzporthajó húz el a kamera előtt. Felbukkan a Falcon is, mely lekanyarodik a zsúfolt űrfolyosóról, fénysebességre kapcsol, és eltűnik.

 

EXT. Hipertér

 

X-szárnyúak száguldanak a kékes színű, örvénylő térben.

 

INT. Pilótafülke, Wedge X-szárnyú vadászgépe

 

Wedge áttanulmányozza a kijelzőket.

 

WEDGE

Zsiványok, itt Zsivány vezér. Mindenki készüljön fel! Hamarosan kilépünk a hipertérből.

 

EXT. Űr, Prident

 

A Zsiványok kilépnek a fénysebességről, és megérkeznek a Prident-rendszerbe – egy csata közepébe. Előttük ott lebeg az Evander. Épp vadul lődöz egy csillagrombolóra és két kisebb, mindössze kétszáz méter hosszú birodalmi hajóra. Így jól látható, hogy az Evander közel kétszer akkora, mint egy csillagromboló. TIE-vadászok röpködnek mindenfelé. A háttérben a Prident bolygó szürkéskék holdja lebeg. Maga a bolygó, egy szürke égitest, még messzebb van.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge végigtekint a csatatéren. A látképet egyértelműen az Evander kecses alakja uralja.

 

DERLIN (O. S., rádión)

Üdvözlöm a rendszerben, Antilles százados! Csakhogy ideértek! Már majdnem vége a műsornak.

 

WEDGE

Sajnálom, ezredes úr. Jöttünk, amint tudtunk.

(kis szünetet tart)

Uram, meg kell jegyezzem, valóban lenyűgöző a hajója.

 

INT. Híd, Evander

 

Derlin ezredes elmosolyodik a hídon. A híd panorámaablakán át remek kilátás nyílik a csatatérre, de alul a zászlóshajó teste is látszik. Az Evander irányára merőlegesen lebeg a távoli birodalmi csillagromboló, a két másik hajó pedig épp fordul. Folyamatosan villognak a lézerek. A csillagrombolót telibe találja az Evander egyik lövése.

 

DERLIN

Köszönöm, százados. A csillagrombolóval elbírunk, maguk koncentráljanak a kisebb hajókra!

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Értettem. Pajzsokat aktiválni! Zsivány -4, -5, -6! Tiétek a jobb oldali hajó! A többiek velem együtt a vadászokkal foglalkozzanak!

 

EXT. Űr, Prident

 

A Zsiványok belevetik magukat a csatába. Három X-szárnyú megsorozza az egyik birodalmi hajót. Azon máris kisebb robbanások futnak végig a találatok mentén.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-4)

 

ZSIVÁNY-4

Fiúk, forduljatok 4-6-1-re!

 

A pilóta megnyom néhány gombot.

 

ZSIVÁNY-4 (kissé hátrafordulva, a droidnak)

Arten, ellenőrizd a vertikális regulátort! Kissé ereszt a kanyarokban.

 

EXT. Űr, Prident

 

Zsivány-4 X-szárnyújának új típusú, R10-es droidja csipogva dolgozik a gép mechanikáján. A hajó közben nagy ívben kanyarodik, és ismét támadó pozícióba fordul. Mindhárom Zsivány rakétákat lő a jobb oldali hajóra. A lövedékek elérik a csatahajó energiagenerátorait, és belerobbannak. A hajó sodródni kezd a világűrben. Robbanások púpozzák fel és szórják szerteszét a burkolat darabjait, majd végül megsemmisül. Ekkor TIE-vadászok lépnek be a képbe, és megpróbálják kilőni a Zsiványokat, kevés sikerrel. A három X-szárnyú háromfelé repül. Egyetlen zöld lézer sem találja el őket.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-5)

 

ZSIVÁNY-5 (nevetve)

Gyengék a fiúk!

 

EXT. Űr, Prident

 

 

Az egyik TIE-vadász, mintha csak meg akarná cáfolni az imént elhangzottakat, megcélozza Zsivány-5-öt, és egy lövése eltalálja a pilótafülke előtti területet.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-5)

 

Zsivány-5 felkiált, előtte a kilátást egy hirtelen felvillanó, izzó zöldesfehér folt takarja el, majd hamarosan újra kitisztul a kép. Az asztromechanikai droid fülrepesztően visít. A hajó orra erősen megrongálódott, több a fekete égésnyom rajta, mint a fehérre festett terület.

 

ZSIVÁNY-5 (hüledezve)

A fene a lézerébe…!

 

WEDGE (O. S., rádión)

Zsivány-5, itt Zsivány Vezér. Vond ki magad!

 

ZSIVÁNY-5

Semmi baj, mindjárt rendbejön a pajzsom.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE (ellentmondást nem tűrően)

Ha pedig nem, akkor itt halsz meg. Gyerünk, húzódj le, és dokkolj be az Evanderre! Ez parancs!

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-5)

 

ZSIVÁNY-5 (lehangoltan)

Értettem. Viszlát, fiúk!

 

Elkormányozza a gépét a csatatér felől, és a zászlóshajó irányába repül.

 

EXT. Űr, Prident

 

Zsivány-5 X-szárnyúja az Evander felé tart. A köztársasági zászlóshajó alaposan megrongálja a csillagrombolót. Az Evander saját vadászraja a másik birodalmi hajót intézi el. Épp az utolsó rárepülést végzik. Ahogy eltávolodnak tőle, a hajó felrobban. Közben a zászlóshajó lövéseitől megremeg a csillagromboló is.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION

Elég jól dolgoznak, nem is kellünk mi ide!

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-7)

 

ZSIVÁNY-7

Azért a vadászok ellen még mindig mi vagyunk a legjobbak!

EXT. Űr, Prident

 

Hogy nyomatékot adjon szavainak, Zsivány-7 szemberepül egy TIE-vadásszal. Az eszement száguldást ő nyeri meg, egy pillanattal hamarabb lövi ki a birodalmit, mint ahogy az őt próbálta volna.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE (szigorúan)

Csak el ne bízd magad! Nem akarok senkit sem elveszíteni.

 

EXT. Űr, Prident

 

Wedge kilő egy TIE-vadászt, és rögtön utána megsoroz egy másikat is. Ezt nem találja el, de a közeli lövések megzavarják a birodalmi pilótát, és nem veszi észre, hogy egy másik X-szárnyú is megcélozta. Ő rövidre zárja a lövöldözést, és a TIE-pilóta kizúg a ronccsá lőtt gépből. Az Evander vörös turbólézerei becsapódnak a csillagromboló felépítményébe, ahonnan kisebb másodlagos robbanások indulnak ki. Az irdatlan méretű hadihajó egyes részei elsötétednek.

 

INT. Híd, csillagromboló

 

A csillagromboló kapitánya dühösen nézi az előtte lebegő, szinte teljesen sértetlen Evandert. Szárnysegédje odalép mellé.

 

KAPITÁNY (a szárnysegédnek)

Károk?

 

SZÁRNYSEGÉD

Harmincnyolc szinten nincs energia. A létfenntartó rendszerek károsodása huszonkét százalék.

 

Feszült csend támad.

 

KAPITÁNY (fojtott dühvel)

Visszavonulunk. Zárják le a sérült termeket, és jelezzenek a megmaradt vadászoknak, hogy térjenek vissza!

 

Dühében ökölbe szorul a keze.

 

EXT. Űr, Prident

 

A Zsiványok elintéznek még egy TIE-vadászt. A többi eltávolodik a Zsiványoktól, és elindul a csillagromboló felé. A Zsiványok az ellenkező irányba fordulnak.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

ZSIVÁNY-9 (O. S., rádión)

Elhúzzák a csíkot!

 

GERION

Ez gyors volt.

 

EXT. Űr, Prident

 

A romboló elfordul a csatatértől, és beindítja hajtóműveit. Azok lassan izzani kezdenek, a hajó előrelendül.

 

INT. Híd, Evander

 

A híd ablakain jól látszik, ahogy a vadászgépek bedokkolása után a csillagromboló fénysebességre gyorsít. Derlin ezredes elégedetten, büszkén szemléli az eseményeket. A kommunikációs tiszthez fordul.

 

DERLIN

Adjon le egy üzenetet a Zsivány-osztagnak: várom őket a zászlóshajó fedélzetén, ha nincs sürgős dolguk.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge átkapcsolja a rádió frekvenciáját.

 

WEDGE

Zsiványok, megpihenünk egy kicsit az Evanderen.

 

A zászlóshajó felé fordítja a gépét.

 

GERION (O.S., rádión)

Elképesztő, hogy mire képes ez a hajó.

 

WEDGE

Igen. Szívből remélem, hogy nem kell sokat várni a testvérhajói megépítésére sem.

 

Wedge elhallgat, és alaposan szemrevételezi a karcsú hajótestet. Már kivehető a felső torony egyik (ilyen távolságból aprócska) kiemelkedése, a hajóhíd. Néhány fény villan fel a műszerfalán, és a droidja pittyegve megjelenít egy üzenetet. Wedge elolvassa, majd kicsit módosít az irányon, és a hajó középső része felé fordul, ahol az egyik óriási oldalhangár van.

 

WEDGE

Valami azt súgja, nagy szükségünk lesz még rájuk.

 

EXT. Űr, Prident

 

A Zsiványok lelassulnak, és bedokkolnak az Evander oldalhangárjába. Számos turbólézertorony emelkedik ki a hajótest síkjából a hangárok közelében is.

 

EXT. Coruscant, katonai negyed – nappal

 

A köztársasági hadsereg vezetésének épületei külön negyedet foglalnak el a fővárosban, nem messze a szenátus központi épületétől. Őrjáratok röpködnek az egyes épületek körül. Az égbolt felhős, a magasban fújó erős szél állandóan változtatja a fényviszonyokat. A kamera ráközelít egy magas toronyra. A bejáratánál katonák állnak őrt.

 

INT. Coruscant, katonai tanácsterem

 

A hadsereg vezérkara tanácskozik egy nagyméretű tárgyalóban. Egy hosszúkás asztal két oldalán ülnek a vezérkari tisztek, köztük Rieekan, Vinse tábornok és Jind ezredes. Ackbar az asztal mellett áll, és egy holopad által kivetített csillagtérképre mutatva magyaráz.

 

ACKBAR

A Drillen-szektorban a Birodalom számos győzelmet aratott. Néhány rendszer eddig is az övék volt, de a terjeszkedésük mostanra már aggasztó méretűvé vált.

 

Ezalatt a hologramon egy szektor kinagyított képe tűnik fel, tucatnyi csillaggal. Ezek közül pár Ackbar szavai alatt vörösre színeződik: a birodalmi fennhatóság alatt álló rendszerek.

 

ACKBAR (folytatja)

Ha ez az offenzíva így folytatódik, megszakíthatja a fő utánpótlási vonalaink egyikét, és szabad lesz a Birodalom útja a belső rendszereink felé is.

 

A hologramon most vonalak kavalkádja szövi át a bolygók közötti űr egy részét.

 

VINSE

Személy szerint én nem vagyok meggyőződve róla, hogy valóban ilyen komoly a helyzet.

 

JIND (Vinse tábornoknak)

Tábornok úr, jelenlegi kinevezésem előtt én voltam ennek a szektornak a katonai parancsnoka. Higgye el, a veszély reális.

 

RIEEKAN

A kérdés az, hogy mit tehetünk?

 

JIND

A szektor bolygói közül a Birodalom számára a Hapspir a legfontosabb, ahol egy hajógyárat működtetnek teljes kapacitással.

 

Jind ezredes feláll, odalép a holopadhoz, és megnyom pár gombot. A szektortérkép megnagyobbodik, ráközelít egy öt csillagból álló halmazra. Közülük kettőnek villogni kezd a jelzése, az egyiknek kékkel, a másiknak pirossal. Jind ezredes rámutat a kék pontra.

 

JIND (folytatja)

A közelében pedig ott van az Aquis-rendszer, a mi egyik bázisunk.

 

ACKBAR

Ha ezt elfoglalják, könnyedén meghódíthatják a szektor többi rendszerét is!

 

JIND

Úgy van. Valószínűleg nagyon szeretnék bebiztosítani magukat. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a Birodalom következő célpontja az Aquis-rendszer lesz.

 

RIEEKAN

Ebben az esetben mihamarább mozgósítani kell a flottát.

 

VINSE

Az Aquis-on nem az űrflotta szerepe a döntő, ha jól értesültem a rendszer adottságairól.

 

JIND (bólint)

A hajógyár ellen viszont igen.

 

ACKBAR

Az Independence-t a Hapspir mellé rendelem. Magam fogom vezetni a hajógyár elleni támadást.

 

VINSE

Miért nem a zászlóshajóval megy?

 

ACKBAR

Az a hajó az elnök személyes irányítása alá tartozik, és jelenleg bevetésen van a galaxis túlsó felén. Nem várhatunk rá.

 

EXT. Űr

 

Egy Nebulon-B osztályú fregatt siklik az űrben.

 

INT. Tiszti szállás, köztársasági fregatt

 

Nyílik az ajtó, és egy fiatal tiszt lép be a terembe. Lando jön ki egy szomszédos szobából, épp most vette le az egyenruháját.

 

LANDO

Mi történt?

 

TISZT

Rieekan admirális küldött üzenetet önnek, Calrissian tábornok.

 

LANDO

Értem. Maradjunk annyiban, hogy Lando.

 

TISZT

Igenis, Lando tábornok.

 

LANDO (elmosolyodik)

Csak Lando. Mi az üzenet?

 

TISZT

Az admirális arra kéri, ne egyenesen a Coruscantra térjen vissza, hanem előtte keresse fel a támaszpontunkat az Aquis- rendszerben. Szeretné, ha ellenőrizné, hogy felkészült-e a bázis egy birodalmi rajtaütés elhárítására.

 

LANDO

Hát… rendben van. Hanék most amúgy sincsenek otthon. Akkor induljunk!

 

TISZT

Azonnal új pályára állunk, Cal… Lando.

 

A tiszt meghajol, és kimegy. Lando maga elé mered, majd elmosolyodik, és megrázza a fejét.

 

EXT. Űr, Weretas

 

 

 

A Falcon kilép a hipertérből a Weretas mellett.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

A pilótafülke ablakain kinézve az egész látóteret beborítja a Weretas látványa. Az életteli, zöld bolygót látva Thripio önkéntelenül felkiált.

 

C-3PO

Ó!

 

LEIA

Szerintem is gyönyörű.

 

HAN (rosszmájúan)

Ne legyetek annyira elájulva tőle. Ki tudja, milyen rémségek laknak ott. Droidevő markab, ilyesmi.

 

Thripio megrettenve néz Hanra. Artu méltatlankodva csipog. Csubi elbőbül, és a felszín felé kormányozza a gépet.

 

EXT. Weretas, tisztás – nappal

 

 

A Falcon leereszkedik egy síkságra az egykori támaszpont közelében. Ez már aligha szolgál rá a „síkság” elnevezésre: a csata során alaposan felszántották a birodalmiak. Nehéz találni rajta annyi sima területet, amekkorára a teherhajó le tud szállni. Lenyílik a rámpa, Han és Csubi kijönnek, fegyverrel a kezükben. Körülnéznek, majd intenek a többieknek.

 

HAN

Tiszta a levegő.

 

Leia és a droidok is előjönnek. Mind az öten elindulnak a támaszpont romjai felé. A távolban elszenesedett növényi maradványok látszanak. Elhaladnak egy lezuhant légsikló mellett. A mezőn mindenütt világosan kivehetők a lépegetők és a lövedékek nyomai. A kráterek némelyikének alján víz gyűlt össze. Az egyik mélyedésből egy csizma lóg ki. Artu szomorúan sípol.

 

HAN

Hát, ezt nemigen élhették túl. Gondolom, elmenekülni senki nem tudott.

 

LEIA

A hírek szerint nem.

 

Leia körülnéz.

 

HAN

Van itt valaki? Érzel valamit?

 

LEIA

Értelmes lények vannak itt valahol. Távolabb, arra.

(az erdő, majd egy hegy irányába mutat)

És arra!

 

HAN

Akkor mégis van túlélő!

 

LEIA

Nem hiszem. Valahogy idegennek tűnnek. Nem tudom, még nem éreztem ilyet.

 

HAN

Akkor jobb lesz, ha vigyázunk. Először nézzük meg a romokat, aztán majd meglátjuk. Csubi, te mész előre, én fedezlek.

 

Csubi bömböl egyet, és elindul.

 

EXT. Weretas, a támaszpont romjai

 

A romok közelről még siralmasabban festenek. Az épületek teljesen felismerhetetlenné olvadtak össze a lézerek melegétől. Acélrudak, betondarabok hevernek mindenfelé. Néhány narancssárga folt: lázadó pilóták egyenruhái. Helyenként még füst száll fel a romok közül. A valamikori hangár padlóját alkotó többtonnás betontömbök felgyűrődtek, a széleik elporlottak. A mélyedésekben olajtócsa gyűlt össze. Az adótorony alapjáig elpusztult. Mindannyian némán szemlélik a pusztítást. Han épp mondana valamit, amikor egy barna köpenyes alakot pillant meg a szeme sarkából a bázis melletti fák között. De mire odanéz, már nyoma sincs.

 

HAN

Csubi, te is láttad?

 

Csubi bömbölve megrázza a fejét.

 

HAN

Az előbb itt volt valaki! Láttam!

 

Solo gyanakodva néz körül. Thripio odaszól neki.

 

C-3PO

Solo kapitány, most, hogy megszemléltük a bázist, visszatérünk a hajóra, ha jól sejtem.

 

HAN

Nyugi, aranyom. Előbb körülnézünk, hátha megint összefutunk ezzel a fickóval.

 

EXT. Űr

 

Antir ezredes csillagrombolója, a Warlord lebeg az űrben.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

Antir ezredes jelentést tesz az admirálisnak a hadjárat helyzetéről. Az admirális hologramja elégedetten hallgatja az ezredest.

 

ANTIR

A rám bízott műveletek befejeződtek, uram. A szektor legtöbb rendszerében biztos az uralmunk.

 

ADMIRÁLIS (hologram)

Nagyszerű munkát végzett, ezredes. Most induljon a Hapspir-rendszerbe, és további utasításig állomásozzon a hajógyár mellett. Töltse fel a készleteit, és mihamarabb álljon újra teljes harckészültségbe!

 

ANTIR

Ahogy parancsolja, admirális úr.

 

Antir tiszteleg. Az admirális hologramja viszonozza a tisztelgést, majd eltűnik.

 

EXT. Weretas, dombtető – délután

 

Leiáék fenn állnak egy domb tetején. Innen rálátni a környezetből rútan kilógó támaszpont megfeketedett romjaira és a távolabbi hegyekre is. Az erdő a kis csoport mögött egészen a domb tetejéig felhúzódik. A domb másik oldaláról egy tavacska látszik. Egy patak táplálja, mely fél kilométerrel a tó előtt kettéágazik, és egy kis nádast fog közre. A nádasban néhány furcsa kinézetű, karcsú, ötméteres lény mászkál. Egy csapat hatalmas madár röppen át a domb felett. Artu csodálkozó, hosszú füttyöt hallat. A madarak észreveszik, és visszakiáltanak. Csubakka nyugodtan nekidől egy fa törzsének, és elégedetten morog. Leia átszellemülten nézi a vidéket.

 

LEIA

Látod, milyen gyönyörű, Han? És mi mégis tönkretettük.

 

HAN

A Birodalom tette tönkre, szívem.

 

LEIA

Nem. Mi voltunk itt előbb, de nem is ez a lényeg. Nézd meg ezt a vidéket!

(körbemutat a tájon)

Több ezer éve élhet itt háborítatlanul rengeteg lény, és mi egyszercsak megjelenünk…

 

Han a felesége vállára teszi a kezét. Leia fölnyúl, és megfogja.

 

HAN

A szabadságunkért küzdünk, Leia! Nem holmi légbőlkapott célokért.

 

LEIA

Azt hiszem, itt mindenki szabad. Ide mi nem a szabadságot hoztuk el, hanem a háborút.

 

Kis csend támad, majd Leia folytatja.

 

LEIA

Ez a hely az otthonomra emlékeztet, az Alderaanra. Varázsa van.

 

Ekkor egy hang hallatszik az erdő felől.

 

HANG (ELWINDEL) (O. S.)

Varázsa, igen!

 

Ijedten néznek hátra mindannyian, kivéve Solo és Csubakka. Ők egy pillanat alatt előkapják a fegyverüket, és most ráfogják egy idegen lényre, aki az erdő szélén áll.

 

HAN

Szóval téged láttunk a romok között!

 

Az idegen bólint. Humanoid kinézetű, náluk egy kicsivel magasabb. Vékony testalkatú, bőre kékeszöld színű, haja őszes, szeme ragyogó kék. Barna köpönyegfélét visel, kezében bot van, amire most rátámaszkodik. Meghajol Leiáék előtt, és megszólal. Hangja békével és bölcsességgel van tele. Az egész megjelenése békét, nyugalmat áraszt.

 

ELWINDEL

Elwindel vagyok, a wertek népének öregje. Üdvözöllek mindannyiótokat.

 

Leia hirtelen ötlettől vezérelve előbbre lép, és mélyen meghajol.

 

LEIA (sorban bemutat mindenkit)

Köszöntelek, Elwindel. Én Leia vagyok, a Köztársaság szenátora. Ő a férjem, Han. Ő Csubakka, a barátunk. Ők pedig a droidjaink, Thripio és Artu.

 

Thripio bátortalanul integet a kezével, Artu pedig füttyent párat és vidáman körbeforgatja kupolás fejét. Csubakka leereszti a fegyverét, és üvölt egyet. Solo pisztolya még mindig készenlétben van.

 

ELWINDEL (Hannak, nyugodtan)

Itt nem fenyegeti semmilyen veszély. Nyugodtan elteheti a fegyverét.

 

Solo a felesége unszolására az övébe teszi a pisztolyt, de továbbra is bizalmatlanul néz körül.

 

ELWINDEL (folytatja)

Örömmel látnálak titeket vendégül a falumban. Népem nagyon szereti a jövevényeket, de sajnos ritkán találkozunk más világok lakóival.

 

LEIA (bólint)

Mindannyiunk nevében köszönettel elfogadom a meghívást.

 

Leia rámosolyog az öregre, és belenéz a tiszta kék szemekbe.

 

EXT. Weretas, dombvidék

 

A kis csoport elindul a dombok felé. Elwindel vezeti a társaságot, mellette Leia ballag. Közvetlenül mögöttük megy Han és Csubi, leghátul pedig a két robot.

 

LEIA

Szép vidék.

 

Az öreg bólint. Nem büszkén, csak kivételes helyzete, boldogsága tudatában.

 

ELWINDEL

Csodaszép. Népünk már évezredek óta él itt.

 

HAN (gyanakodva)

És soha nem volt dolguk a Birodalommal, vagy a Köztársasággal?

 

ELWINDEL

Ezek a dolgok minket nem foglalkoztatnak. Mi itt békében élünk. Nem harcolunk senkivel, és nem halunk meg semmiért. Mi élünk.

 

HAN (kissé gúnyosan)

Nem is hallottak a Birodalomról? Esetleg Palpatine császárról?

 

Elwindelt egyáltalán nem hozza ki a sodrából Solo piszkálódása. Nyugodtan válaszol a kérdéseire.

 

ELWINDEL

De igen… Hallottunk a haláláról.

 

HAN (ironikusan)

Ó, milyen jól informáltak maguk itt a hegyek között!

 

Leia mentegetőzne a goromba megjegyzés miatt, de Elwindel leinti.

 

ELWINDEL (Leiának)

Hagyja csak.

(Han felé fordulva)

Valóban hallottunk ezt-azt. A maguk támaszpontjáról is. De akinek füle van, az sokkal többet is meghallhat, mint amit egy ember tud mondani.

 

Csendben mennek tovább a falu felé, mely néhány egymás melletti dombra épült, egy folyó partján.

 

LEIA (Elwindelnek)

Látta a támadást?

 

ELWINDEL

Eleinte csak a hangját hallottuk. Aztán felmentünk a hegytetőre. Onnan láttuk, ahogy a birodalmi gépek a földig romboltak mindent.

(kis szünetet tart)

Láttuk a tüzeket, és hallottuk a haldoklók sikolyait.

(újabb rövid szünet)

Aztán csend lett.

 

HAN

Nem mentek oda segíteni nekik?

 

ELWINDEL (Hanra néz)

Rajtuk már nem lehetett segíteni.

 

Közben megérkeznek a falu határához.

 

EXT. Weretas, falu – kezdődő alkony

 

A faluban nagy sokadalom gyűlik össze. Ők is hasonlóan néznek ki, mint Elwindel, de a szemük nem olyan élénk kék, és kissé különböző színű ruhákban vannak. Ahogy Leiáék megérkeznek, mosolyogva, tiszteletteljesen utat nyitnak Elwindel előtt. Mindannyian érdeklődve nézik a jövevényeket, és valamilyen lágy, dallamos nyelven beszélgetnek egymás között. Leia Thripióra néz, hogy le tudja-e fordítani a droid, amit hall. Thripio szégyenkezve tárja szét a kezeit.

 

C-3PO

Sajnálom, Leia úrnőm, de noha hatmillió kommunikációs formában vagyok járatos, ezt a nyelvet mindezidáig nem is hallottam.

 

Han erre összeráncolja a szemöldökét. Elwindel a népéhez fordul, és ugyanezen a nyelven mond nekik valamit. A wertek ennek igen megörülnek, és elkezdenek élelmet készíteni, és fát hordani egy tábortűzhöz. Han rosszat sejtve nézi az előkészületeket. Leia oldalba böki.

 

LEIA

Itt legalább nem titeket akarnak megsütni!

 

HAN

Várjuk ki a végét!

(megrázza a fejét, és halkan mormogja)

Ebbe a törzsbe nem lépek be, az biztos…!

 

EXT. Űr, Aquis

 

 

Egy köztársasági Nebulon-B fregatt lép ki a hipertérből az Aquis mellett. A bolygó teljesen kék. Egy sikló emelkedik ki a hajó hangárjából, és a bolygó felé indul.

 

EXT. Aquis – nappal

 

 

A sikló végigsuhan a bolygó felszíne fölött. Szárazföldet sehol nem látni, az egész egyetlen hatalmas óceán. A távolban egymásba mosódik az ég és a víz kékje. A sikló lassan csökkenti a magasságát. Ekkor fodrozódni kezd a vízfelszín, és egy százötven méteres, ellipszis alakú platformszerűség emelkedik a felszínre. Az egyik végén egy három emelet magasságú felépítmény van. A sikló leereszkedik a platformra.

 

EXT. Aquis, mobil platform

 

A sikló rámpája leereszkedik, és Lando jön elő egyenruhában. Egy középkorú, magasrangú köztársasági parancsnok fogadja, Hwaer tábornok.

 

HWAER

Üdvözlöm, Calrissian tábornok. Hwaer tábornok vagyok, az Aquis bázisparancsnoka. Rieekan admirális jelezte az érkezését.

 

LANDO

Örülök, hogy megismerhetem, tábornok.

 

Lando tétován körülnéz.

 

LANDO

Sehol nem láttam egy talpalatnyi földet sem. Messze van a bázis?

 

HWAER (mosolyogva)

Soha nem járt még az Aquis-on, tábornok?

 

LANDO

Még soha.

 

HWAER (még mindig mosolyog)

Akkor nem is mondok semmit. Hamarosan úgyis meglátja.

 

Hwaer a kezével int a híd ablakánál álló tisztnek. Az bólint.

 

INT. Aquis, a mobil platform hídja

 

A híd ablakán kinézve jól látszik az egész platform és körülötte a végtelen kékség. A platformot irányító tiszt megnyom néhány gombot. Gépek moraja hallatszik a mélyből.

 

EXT. Aquis, mobil platform

 

A platform két oldalán acélüveg falak kezdenek emelkedni, melyek negyven méter magas törhetetlen kupolát vonnak a sima felület fölé. Lando döbbenten nézi. Ezalatt Hwaer közelebb lép egy kezelőpulthoz, mely a felépítmény előtt áll.

 

LANDO

Csak nem…?

 

Hwaer nem válaszol neki, a pult mikrofonjába beszél.

 

HWAER

Merülést megkezdeni!

 

INT. Aquis, a mobil platform hídja

 

Az irányítótiszt meghúz két kart. Egy kijelző mutatja a turbinák sebességét, egy másikon pedig az egész platform sematikus oldalnézeti rajza látszik, az aktív rendszereket jelölve.

 

EXT. Aquis

 

A platform fölött már teljesen bezárult a kupola. A hátsó részen látható turbinák hangosan pörögni kezdenek. A platform süllyedni kezd. A víz hevesen csapkodja az acélüveg falakat, ahogy a nagyméretű jármű a mélybe merül.

 

EXT. Aquis – a víz alatt

 

A platform turbinái magasabb fokozatra kapcsolnak, a monstrum elkanyarodik és elindul lefelé. Körülötte halak és mindenféle más, egzotikus vízi élőlények úszkálnak. Vannak köztük olyanok, melyek szárnyakkal kormányozzák magukat a vízben, mások féregszerűen mozognak, de vannak lebegő, medúzaszerű lények is szép számmal.

 

INT. Aquis, mobil platform a víz alatt

 

Lando lenyűgözve nézi a káprázatos vízi világot. Ék alakú, nyílszerű halak cikáznak közvetlenül az üvegen túl. Mozgásuk közben színes gyűrűk futnak végig a testükön.

 

LANDO

Ez csodálatos!

 

HWAER

Való igaz, ez az egyik legszebb hely, ahol valaha szolgáltam.

 

LANDO

Mióta van itt támaszpontunk?

 

HWAER

Pár éve. Amióta az aquinok csatlakoztak a Szövetséghez.

 

LANDO (nem érti)

Az aquinok?

 

HWAER

A bolygó őslakosai. A bázison majd láthatja őket.

 

EXT. Aquis – a víz alatt

 

A platform – ami most inkább egy mélytengeri járműre emlékeztet – folytatja útját. Már nem ereszkedik mélyebbre, nagyjából egy magasságban halad. Útja pompás korallzátonyok között vezet. Itt már moszatszerű növényeket is lehet látni, mindenféle színben: vannak sárgák és kékek is, a zöld és barna színűek mellett. Egy óriási állat éppen békésen legelészik, oda sem figyel a hozzá képest aprócska platformra, ahogy az elúszik mellette. Lustán meglendíti uszonyos farkát – a végén lévő dudor is nagyobb, mint a platform.

 

EXT. Weretas, falu – estefelé

 

Már látszik néhány csillag az égen. Egy nagyméretű, kör alaprajzú ház áll a falu közepén. Ez a közösségi ház, mely négyszer-ötször akkora, mint a többi házikó. Kívülről is jól látni, hogy tábortüzek égnek benne. A házat alkotó oszlopok között ki-be járkálnak a wertek. A legtöbbjük cipel valamit a kezeiben. A sötétben is kivehető, hogy egy hatalmas alak lép be a házba: Csubakka. Kissé le kell hajolnia, hogy be ne üsse a fejét.

 

INT. Weretas, falu, közösségi ház

 

A félgömbös tetejű háznak egyetlen, hatalmas terme van. Valójában nem is ház, hiszen igazi fala nincs is, csak oszlopok szegélyezik. Közöttük ki lehet látni az erdőre, ahonnan erdei zajok hallatszanak: állatok motoszkálása, madárdal. A wertek néhány hosszú asztalnál ülnek. Ezekre merőlegesen egy, a többinél kisebb asztalnál ül Elwindel a vendégekkel. Közvetlenül mellette van Leia, az ő szomszédja Han. Csubakka lép az asztalhoz, és leül a Han melletti üres székre. Solo ránéz, kezében valami sültet tart.

 

HAN

Hol szálltál le a Falconnal, Csubi?

 

Csubakka elbömböli a választ. Han bólint, és Leia felé fordul, aki épp Elwindelt hallgatja nagy figyelemmel. Két wert tesz le egy hatalmas tálat Csubakka elé, aki roppant elégedett képet vág, mivel vukihoz méltó adagokat kapott mindenből. A két robot az asztal mellett nézi az ünnepi lakomát. Néhány wert csodálkozva simítja végig a burkolatukat. Az asztalnál Elwindel Leiához fordul.

 

ELWINDEL

Talán egy Jedi-lovaghoz van szerencsém?

 

A nő kérdő tekintetére válaszul Elwindel ragyogó kék tekintete a lány övén lógó fénykard felé vándorol. Leia bólint.

 

LEIA

Majdnem. Még nem vagyok Jedi. De honnan tud róluk?

 

ELWINDEL

Valaha élt itt egy Jedi-mester. A hegyek között, egy barlangban. De már réges-rég meghalt.

 

Leiát lázba hozza a hír.

 

LEIA

Szeretném látni, hol lakott. Persze, csak ha nem jelent gondot.

 

ELWINDEL (mosolyogva)

Bármikor szívesen megmutatom a barlangot.

 

LEIA

Látta személyesen is? Ismerte?

 

Az öreg bólint.

 

LEIA

Mi volt a neve?

 

Elwindel hallgat egy ideig, majd halkan megszólal.

 

ELWINDEL

Weldnek hívták.

 

Kis szünet. Elwindel oldalra néz, és látja, hogy Thripio élénk beszélgetésfélébe merült két werttel. Kézzel-lábbal próbál magyarázni neki valamit. Artu időnként segítően belecsipog Thripio esetlenkedésébe. Végül ismét Leiához fordul.

 

ELWINDEL

A vacsora végeztével örömmel felajánlanám éjszakai szállásnak az egyik házunkat.

 

Leia már válaszolna, de Han közbevág.

 

HAN

Köszönjük, de nem szükséges. A másodpilótám már idehozta a hajónkat a közelbe.

 

ELWINDEL

A választás joga természetesen az önöké. Ha úgy érzi, szükség van a hajója nyújtotta biztonságra, helyesen döntött.

 

Han ezzel lezártnak tekinti a beszélgetést, de Leia megszólal.

 

LEIA

Köszönjük. És azt hiszem, mégis elfogadjuk a szállást.

 

Elwindel meghajol ültében. Han kissé neheztelően néz feleségére.

 

INT. Weretas, éjszakai szállás – este

 

A szálláshely, amit Elwindel felajánlott, egyszerű, de kényelmes, és meghitt hangulatú. Semmiféle fejlett technológiára utaló berendezés nincs benne. Leia az egyszerűen, de stílusosan faragott ágyon ül, Han előtte áll.

 

HAN

Sokkal nagyobb biztonságban érezném magam, ha a Falconon aludnánk!

 

LEIA

Han, nem sérthetjük meg őket azzal, hogy visszautasítjuk az ajánlatukat! És… különös érzéseim vannak a vezetőjükkel kapcsolatban. Nagyon szimpatikus. Olyan, mintha mindig is ismertem volna.

 

HAN

Szerintem meg egyenesen gyanús!

 

Leia ránéz a férjére, aki folytatja.

 

HAN

Valahogy úgy érzem, ez csapda. Valaki be akar húzni minket a csőbe.

 

LEIA

Ki? A Birodalom?

 

HAN

Nem tudom. Akárki.

 

LEIA

Han, én nem érzek semmiféle veszélyt. Pedig velem van az Erő. Ami azt illeti, most jobban érzem, mint eddig bármikor. Talán a környezet teszi.

 

HAN

És, ha tévedsz? Az Erő sem mindenható. Te magad mondtad.

 

LEIA

Kérlek, bízz bennem, Han!

 

Kis szünet. Mindketten a másik szemébe néznek.

 

HAN (felsóhajt)

Rendben van, hiszek neked. De akkor is el kellene tűnnünk innen.

 

LEIA

Ma még maradjunk itt! Majd holnap este elindulunk. Előtte megnézném annak a Jedinek a barlangját.

 

HAN (felhorkan)

Egy Jedi… már megint!

 

Leia elmosolyodik, és ettől Han is abbahagyja a morgást. Visszamosolyog feleségére, és megölelik egymást. A meghitt pillanatot Thripio zavarja meg, aki belép a szobába, derékig sárosan.

 

C-3PO

Megbocsásson, úrnőm, de az ilyen vad vidék nem egy asztromechanikai droidnak való!

 

LEIA

Mi történt veled, Thripio?

 

C-3PO

Artu beleragadt valami pocsolyába, és természetesen segítettem neki: én húztam ki.

 

HAN

Jó az új színed, aranypofa!

 

A droid végignéz magán, és sértett méltósággal szólal meg.

 

C-3PO

Igen… Sajnos első próbálkozásom nem járt sikerrel.

 

LEIA (mosolyogva)

Hát nem…

 

Leia felnevet, ahogy végignéz a droidon, de még Han sem tudja elrejteni a mosolyát. Kinéznek a mezőre.

 

EXT. Weretas, a szállás mellett – este

 

Leiáék előjönnek, és meglátják Artut, amint vizet szivattyúz fel a közeli patakból, és leöblíti a burkolatát. Békák – vagy olyasmik – brekegnek a patak partján. Az égen milliárdnyi csillag ragyog.

 

EXT. Aquis – a víz alatt

 

 

A platform elérkezik a köztársasági bázishoz. Ez egy hatalmas központi kupolából áll, melynek acélüveg falain keresztül számtalan szintet lehet látni. Mindenütt fények világítanak. A központi részből szintén acélüveg falú óriási folyosók futnak ki a perifériás kupolákhoz. Hat van belőlük, szabályos hatszög alakban állnak a központi rész körül. Ezeket a kupolákat szintén folyosók kötik össze egymással, de nem egy-egy nagy, hanem mindegyik között több kisebb húzódik egymás alatt. A szélső kupolákról pedig még kisebb kupolák, kis dokkok ágaznak le, megint csak hatszög alakzatban, az egész bázisnak méhsejtszerű szerkezetet kölcsönözve. A platform az egyik ilyen oldalsó dokkhoz húzódik. Annak kinyílik az ajtaja, és a platform beúszik. Ezután a hatszög alakú ajtó háromszögű szárnyai összezárulnak.

 

INT. Aquis, víz alatti bázis, mellékdokk

 

A platform a fektetett hatszög alakú dokk vizén úszik. Ekkor hatalmas szivattyúk lépnek működésbe, és visszapumpálják a dokkban rekedt vizet a tengerbe. Ezzel egyidejűleg leereszkedik a platformot eddig védő üvegkupola is. A platformról egy hosszú rámpa nyúlik ki, mely átível a mélység fölött, ahol korábban még víz volt, és hozzákapcsolódik a dokkból kivezető, masszív zsilipkapuval ellátott folyosóhoz. A zsilipkapu kinyílik. Lando és Hwaer elindulnak kifelé. A távolban további dokkok állnak, melyeken űrvadászok állomásoznak.

 

INT. Aquis, víz alatti bázis, folyosó

 

Hwaert hat tiszt fogadja. A távolban néhány aquin mászkál. Alacsony termetű, vézna lények, akik szárazon és vízben egyaránt tudnak közlekedni és lélegezni. A gerincük mentén hártyás taraj húzódik végig, melyet hangulatuktól függően felmereszthetnek, vagy lesimíthatnak. Jellegzetes öltözékük van, mely testüknek csak egy kis hányadát fedi el, elöl és hátul. Mindegyikük mellkasán hatszög alakú mintázat látszik. Furcsa, bugyborékoló hangon, idegen nyelven beszélgetnek egymással. A tisztek előrelépnek, és két sorba állnak a tábornok előtt.

 

ELSŐ TISZT

Tábornok úr, a javításokat befejeztük. A bázis harckészültsége maximális.

 

HWAER (Lando felé mutat a kezével)

Remek. Bemutatom Calrissian tábornokot, aki ellenőrzi a védelmünket.

 

A tisztek enyhén meghajtják fejüket, Lando úgyszintén.

 

HWAER (folytatja)

A vezérkar figyelmeztetett, hogy hamarosan birodalmi támadás várható.

 

MÁSODIK TISZT

A szondák egyelőre nem jeleznek semmit.

 

HWAER

Ez lehet a vihar előtti csend is.

 

HARMADIK TISZT

Amennyire lehet, felkészültünk a támadásra, uram.

 

HWAER (Landónak)

Kérem, tartson velem, tábornok. Megmutatjuk a vezérlőt és a fegyvertermeket.

 

Lando udvariasan meghajol. A tisztek egy nyitott tetejű járműhöz vezetik, amelybe mindannyian beszállnak. Ezután a jármű megremeg egy kicsit, és pár centiméternyit a padló fölé emelkedik. Néhány másodperc múlva előrelódul, és gyorsan száguldani kezd a folyosón, láthatólag minden kézi irányítás nélkül.

 

INT. Aquis, víz alatti bázis, folyosórendszer

 

Az antigravitációs jármű végigszáguld a bázison. A központi kupola felé tart. Lando oldalra néz: épp a géppark mellett suhannak el. Ameddig a szem ellát, űrvadászok sorakoznak a falak mentén.

 

LANDO

Látom, rengeteg vadászgépük van.

 

HWAER (bólint)

A bázisnak nem csak önmagát, hanem a Köztársaságot is meg kell védenie, ha szükséges.

(szünetet tart)

Persze az űrflottánk szerepe csak másodlagos. Akárki támad ránk, ha győzni akar, le kell jönnie ide. Minden itt, a víz alatt dől el, és ezt az ellenségeink is tudják.

 

A jármű továbbhalad az egyik központi folyosón.

 

EXT. Űr

 

Ackbar hajója, az Independence nevű Mon Calamari cirkáló lebeg az űrben.

 

INT. Tárgyalóterem, Independence

 

Ackbar tart eligazítást a Zsiványoknak és néhány másik pilótának. Ugyanabban a teremben vannak, ahol a második Halálcsillag elleni támadás eligazítását tartották hét évvel ezelőtt. Az admirális előtt kis csoportot alkotnak a pilóták. Meglehetősen oldott a hangulat, nem annyira merev, mint általában a katonai megbeszéléseken.

 

ACKBAR

Hallottam a sikereikről az Evander oldalán.

 

WEDGE (elismerően)

Lenyűgöző az a hajó, admirális.

 

GERION (rosszmájúan)

Csak az a baj, hogy Derlin ezredes kissé túl lojális az elnökhöz.

 

Egy másik Zsivány-pilóta oldalba böki Geriont. Gerion ránéz.

 

GERION

Miért, hát nem?

 

Ackbar felemeli a kezeit.

 

ACKBAR (Gerionnak)

Hadnagy, megkérném rá, hogy legalább a jelenlétemben ne kritizáljon magasabb rangú tiszteket! Még akkor sem, ha esetleg igaza van.

 

A hátsó sorokból halk nevetés hallatszik. Ackbar bekapcsolja a kör alakú asztalon a hologramot, melyen egy rendszer tűnik fel. A pilóták elhallgatnak, mindenki az admirálisra figyel.

 

ACKBAR

Nos, a rajtaütés, ami miatt iderendeltem magukat, a Hapspir melletti birodalmi hajógyár ellen fog zajlani.

 

A hologramon változik a kép: a Hapspir bolygó és a körülötte keringő hajógyár rajza jelenik meg rajta. Valaki füttyent.

 

ACKBAR (folytatja)

Tudomásunk szerint az űrállomáson jelenleg két félkész csillagromboló és egy majdnem befejezett fregatt található. Elsődleges célunk, hogy megsemmisítsük a hajógyárat. Ha ez nem lehetséges, tönkre kell tennünk a készülő hajókat.

 

A hologram kiegészül a készülő hajók sematikus rajzával.

 

ACKBAR (tovább folytatja)

A hajógyár teljesen szokványos abból a szempontból, hogy ő maga fegyvertelen. De biztosra vehetjük, hogy megfelelő külső védelemmel lesz ellátva.

 

ZSIVÁNY-3

Miért most támadjuk meg a támaszpontot? Ha jól sejtem, már elég régóta működik.

 

ACKBAR (bólint)

Valóban. A szektornak ez a rendszere már hosszú ideje a Birodalom kezében van. Viszont úgy sejtjük, a birodalmiak hamarosan megtámadják majd a szektor egy másik fontos bolygóját, hogy megszilárdítsák a hatalmukat. Eddig nemigen fenyegettük őket, de most, hogy újra háború tombol mindenütt, megváltozott a helyzet.

 

GERION

És mi kihasználjuk.

 

ACKBAR

Így van.

 

WEDGE

Remélhetőleg elégséges lesz a másik bolygó védelme.

 

EXT. Aquis, víz alatti támaszpont

 

A támaszpont körül halak úsznak nagy csoportokban. A kép szélén felbukkan egy rája, és lenyel egy tucatot közülük. A kamera a központi kupola felső harmadára közelít. Itt vastag acélmerevítők is vannak szép számmal, nem az acélüveg alkotja az egész falat. Ebben az erősebben páncélozott részben van a vezérlő.

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

A terem ellipszoid alakú. Elöl középen hatalmas, ívelt vezérlőpult áll. Aquinok és emberek közösen kezelik a műszereket. A pult előtt hatalmas acélüveg ablak van, mely lenyűgöző panorámát mutat. A pult mögött kissé emeltebb a padló, itt áll a két parancsnoki szék. Az egyikben egy aquin ül, igen díszes öltözetben: Aq-Teren. Gerinctaraja nagyobb, mint a többi aquiné, és a legfelső tüskéje ragyogó vörös és sárga színekben pompázik. Hátul kinyílik az ajtó, és Hwaer lép be, Landóval együtt. Az aquin feláll, és eléjük siet. Bugyborékoló hangon üdvözli őket, közben megrázza taraját.

 

AQ-TEREN

(feliratozva)

Köszöntöm önöket. Calrissian tábornok, remélem, elégedett volt azzal, amit látott.

 

LANDO

Nagyon is, parancsnok. Nehezen hiszem el, hogy a Birodalomnak bármi esélye lenne a bázis ellen.

 

HWAER

Bízzunk benne, hogy így is lesz. Van valami fejlemény?

 

AQ-TEREN

(feliratozva)

A szondáink eddig csendesek. De úgy érzem, ez nem lesz tartós.

 

EXT. Űr, Aquis

 

Két birodalmi csillagromboló érkezik a hipertérből az Aquis mellé.

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

Egy felborzolt tarajú aquin fordul a parancsnoki székek felé.

 

AQUIN KEZELŐ (hevesen)

(feliratozva)

Csillagrombolók!

 

HWAER (hűvös nyugalommal)

Tehát megérkeztek. A flotta hajói álljanak alakzatba az első védelmi vonal mentén! Ha mindenki kidokkolt, zárják le a bázis összes kijáratát!

 

Gyors sürgés-forgás indul meg a vezérlőben. Lando Hwaer tábornokhoz fordul.

 

LANDO

Úgy látom, nekem itt nincs sok tennivalóm. Szeretnék egy hajót, hogy kimenjek.

 

HWAER

Részt akar venni az összecsapásban?

 

LANDO

Ha egy mód van rá, igen.

 

HWAER (megfontolja a dolgot)

Nos… rendben. Gonew altiszt megmutatja a dokkokat. Ő lesz a tüzérje.

 

Gonew altiszt, aki a terem szélén állt, Hwaer tábornok intésére előrelép.

 

LANDO (Hwaernek)

Köszönöm.

 

HWAER

Jó vadászatot!

 

Lando és Gonew kimennek az irányítóteremből. Az ajtó bezárul mögöttük, és Hwaer a taktikai hologram felé fordítja a fejét.

 

EXT. Aquis, vízfelszín – nappal

 

Erős szél fúj. Birodalmi csapatszállítók lebegnek a víz fölé. Alsó zárólemezeik szétnyílnak, és szokatlan alakú, tömzsi járműveket látunk meg a belsejükben. Ezeket egy-egy hatalmas kar kiereszti, majd sorban beleesnek a háborgó tengerbe.

 

EXT. Aquis, a víz alatt

 

Az eddig tömzsi szerkezetekből a vízben lapos, vízszintes lemezek nyúlnak ki, és ezzel azok ék alakú birodalmi tengerjárókká alakulnak, középen gömb alakú fülkével. Áttetsző fodrozódás jelenik meg mindegyikük burkolata körül, mely elkezd növekedni, és végül gömb alakot ölt, kiszorítva a vizet a hajó körül. Most, hogy a közel ötven tengerjáró erőtér-pajzsa működőképes, aktiválják repulzoraikat, és halk surrogással, laza alakzatban elindulnak a mélység felé. A szélsők pajzsai súrolják a sziklákat, de nem akadnak meg bennük: ezeket az erőtér átengedi magán.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

A bázis előtt már alakzatba fejlődött az aquin védelem. Ezek a hajók kecsesen íveltek, semmiféle szögletes forma nem látható rajtuk. Egy erős középső és két kisebb oldalsó turbinájuk van hátul, az utóbbiak íves oldalszárnyak végén ülnek. Az aquin hajók az alsó részükön hordozzák a torpedókat, más fegyverük nincs. Hátulról egy újabb hajó úszik be az alakzatba.

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

Lando kissé felemelkedik a székéből, és körülnéz a tengerben, miután járművük elfoglalta a pozícióját. Egy aquin és Gonew altiszt ülnek mellette. Az aquin az egyik pilóta, Lando a másik, középen Gonew a torpedókat kezeli.

 

LANDO

Jönnek már?

 

Gonew a kijelzőkre néz.

 

GONEW

Igen. Ötven hajó közeledik szemből.

 

AQUIN

(feliratozva)

Minden rendszer készenlétben van.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

A kamera előterében az aquin hajók állnak, háttal a kamerának. A távolban ekkor egy sor fehéres színű kör jelenik meg, mint valami gyöngysor: a birodalmi hajók. A birodalmi tengerjárók is észreveszik az ellenséget, és gyorsítanak. Másodperceken belül kitör a harc: a birodalmiak lézereket lőnek, melyek képesek kilépni a pajzsukon. Ahogy áthaladnak rajta, a gömb alakú pajzs fodrokat vet. A vízbe bejutó zöld lézersugarak megtörnek a határfelületen, és kissé más szögben folytatják útjukat. Útközben elforralják maguk előtt a tengervizet, ami keskeny oszlopban száll felfelé a lézerek pályája mentén. Az aquin hajók nyomástorpedókat lőnek ki, melyek a birodalmiak előtt robbannak fel, de lángot nem okoznak, csak erős, koncentrált lökéshullámot. Ez a hullám kúpszerűen terjed a birodalmi hajók felé, és elsöpri azokat.

 

INT. Aquis, a víz alatt, birodalmi tengerjáró

 

Az egyik tengerjárót eléri egy ilyen lökéshullám, és vadul pörögni kezd a vízben. A pilótája megpróbálja stabilizálni.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

A lézerek egyelőre nem találtak el semmit. Az aquin hajók könnyedén kimanőverezik a birodalmiakat, akiket a pajzsuk némiképp akadályoz a mozgásban.

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

Hwaer tábornok a parancsnoki székében ül, és a rádióba beszél.

 

HWAER

A lézerek veszítenek az erejükből, mire elérik a mi hajóinkat, és nehezebb is célozni velük.

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

HWAER (O. S., rádión, szűrt hangon, folytatja)

Mi ezért tértünk át a torpedókra.

 

Az aquin mond valamit. A hajó tüzére bólint, megcélozza az egyik birodalmit, és rálő egy torpedót.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

A torpedó kilép a hajó vetőcsövén, és elszáguld az ellenség felé. Pont telibe találja az egyik birodalmi tengerjárót. A gyorsan haladó lövedéket megállítja a hajó pajzsa, de a közvetlenül előtte kirobbanó lökéshullámmal már nem bír. Az eldeformálja, majd megszünteti a pajzsot.

 

INT. Aquis, a víz alatt, pajzs nélküli birodalmi tengerjáró

 

A víz hirtelen minden oldalról körülveszi a birodalmi hajót. Az irtózatos nyomás megreccsenti a burkolatot. A pilóta ijedten néz körbe, hogy észrevegye a szivárgást. Mély morajlás hallatszik valahonnan.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

A víz nyomása összeroppantja a birodalmi hajót. Egy pillanat alatt összepréselődnek a burkolat elemei, a középső gömb pedig szétesik. A pilótát megóvja az életmentő felszerelése, a felhajtóerő pedig úgy röpíti fel a felszínre, mint akit kilőttek. A hajója ezzel szemben a fenékre süllyed. Ezalatt újabb torpedók záporoznak a birodalmiakra, lökéshullámok terjednek mindenfelé a vízben. Az egyik birodalmi tengerjárónak sikerül kilőnie egy aquin hajó hajtóművét. A hajó pörögni kezd, majd egy újabb találat megpecsételi a sorsát: a levegő nagy buborékokban kiszökken, a hajó szétesik, és a mélybe süllyed.

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

Hwaer a pult kezelőszemélyzetéhez fordul.

 

HWAER

Veszteségek?

 

KEZELŐ (hátrakiált)

Minimálisak, uram. Egyetlen egység.

 

AQ-TEREN

(feliratozva)

És az ellenségé?

 

KEZELŐ

Eddig hét hajót vesztettek.

 

HWAER

Helyezzék készenlétbe a bázis torpedózárát!

 

KEZELŐ

Értettem.

 

AQ-TEREN

(feliratozva)

Túl sokan vannak. Ennyit nem tud megállítani a védőzár!

 

HWAER

Tudom.

 

Hwaer tábornok a kint tomboló csata felé fordítja a tekintetét.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

A csata folyik tovább. Egy aquin hajó száguld el a kamera előtt, és kitér négy lézersugár elől. Megfordul, majd egyszerre két torpedót indít kis időkülönbséggel. Azok bevágódnak két birodalmi hajó közé, és csaknem egyszerre robbannak fel. A kis fáziskülönbség azonban ahhoz vezet, hogy a két lökéshullám felerősíti egymás hatását, és pillanatok alatt lerombolja a tengerjárók pajzsát. Az egyik hamarabb roppan össze, mint a másik, és a belőle kivágódó fémdarabok lyukat ütnek a mellette lévő hajóba. A keletkezett résen beömlik a víz, és a hajó gyorsan elsüllyed. A birodalmiak, látva az előbbi két hajó pusztulását, kissé távolabb húzódnak egymástól, az aquin hajók pedig felbátorodva lódulnak előre. Hamarosan tömegével röpködnek a páros torpedók, rendet vágva a birodalmiak között.

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

GONEW

El fognak fogyni a nyomástorpedóink!

 

LANDO

Rakéták nincsenek?

 

Az aquin bugyborékol valamit.

 

GONEW

De van néhány. De nem biztos, hogy ezek ellen érnek valamit.

 

LANDO

Lőjünk ki egyet!

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

Landóék hajója útnak indít egy hagyományos rakétát. Az sebesen száguld az egyik birodalmi tengerjáró felé, de a pajzsba ütközve felrobban. A hajó sértetlenül úszik tovább, és rálő egy aquin hajóra. Az csak épphogy tud kitérni, manőverezés közben majdnem nekimegy egy sziklának.

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

GONEW

Nem jó!

 

HWAER (O. S., rádión)

A pajzs megállítja a lövedéket, Calrissian tábornok, mert az túl gyorsan közeledik!

 

GONEW

A biztonsági rendszerük fenyegetésként észleli.

 

LANDO

És, ha lassan haladnának? Akkor átjuthatnának, nem?

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

HWAER

Elvileg igen, de akkor bőven van idejük kilőni.

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

LANDO (elgondolkodva)

Nem biztos…

(a pilótához fordul)

Támadjuk meg az egyiket! Mindegy, melyiket!

 

A hajó gyorsulni kezd, ahogy a pilóta elindul a birodalmi gépek közelébe.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

A nyomástorpedók egyre jobban fogynak. Lassan a birodalmiak kezdenek fölénybe kerülni, noha már csak huszan vannak. A két fél egymástól viszonylag messze van, csak Landóék hajója száguld cikázva a birodalmiak közelébe, fittyet hányva a lézereknek.

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

LANDO (Gonewnek)

Programozza át az egyik rakétát, hogy kioldáskor nagyon lassan haladjon!

 

Gonew bólint, és sietve nyomkodni kezdi a gombokat.

 

LANDO (az aquinnak)

Adja át az irányítást!

 

Az aquin bugyborékolva megnyom egy gombot, és a vezérlést átadja a másodpilótának. Lando megragadja a kormányt, és kipróbálja a hajó érzékenységét. Elégedett az eredménnyel. Elmosolyodik, és megcélozza az egyik birodalmit.

 

LANDO

Ha szólok, tűz!

 

Egyre közelebb érnek a hajóhoz. Az észreveszi őket, és lőni kezd rájuk.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

Lando kimanőverezi a lövéseket, és tovább közeledik a birodalmi tengerjáróhoz. Már szinte összeütköznek.

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

LANDO (üvöltve)

Tűz!

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

Az aquin hajó hasából elővágódik egy rakéta, és pont ekkor Lando felkapja a hajót. A birodalmi próbál kitérni, nehogy ütközzenek. A rakétát három méter választja el a célpontjától az indítása pillanatában. Ezt még igen kis sebességgel is hamar megteszi, és a birodalmi nem tud kitérni előle. Lando számítása bevált: a lövedéket könnyedén átengedi a pajzs, mintha az is a környezet része lenne. A rakéta felrobban a pajzson belül. A robbanás egy ideig csak a pajzs gömbjének térfogatát tölti ki, majd, ahogy a pajzsgenerátor megsemmisül, szétterjed a vízben mindenfelé, és szétszórja a roncsokat.

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

LANDO (O. S., rádión)

Sikerült!

 

HWAER (felderül)

Gratulálok, Calrissian tábornok! Minden egységnek: a rakétákkal próbálják kilőni a megmaradt birodalmi egységeket!

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

Lando technikája gyorsan terjed, egy újabb birodalmi hajó esik áldozatul a trükknek. Egy másik viszont gyorsabban reagál, és közvetlen közelről kilövi az őt támadó aquin hajót. A birodalmiak gyorsan fogynak, már csak tucatnyian vannak, de a védők hajói is súlyosan megsérülnek: ők nem erre a harcmodorra lettek kiképezve.

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

Aq-Teren hevesen a tábornok felé fordul. Taraja az égnek mered.

 

AQ-TEREN

(feliratozva)

Túl sok az áldozat! Vonjuk vissza a csapatainkat, és aktiváljuk a fő vonalat!

 

HWAER (Aq-Terennek)

Egyetértek.

(a rádióba)

Minden egységnek: térjenek vissza a fő védelmi vonal mögé!

 

INT. Aquis, a víz alatt, Lando hajója

 

LANDO

Visszavonulunk?

 

Az aquin pilóta agresszíven mond valamit, és közben megrázza a taraját.

 

GONEW

Még van egy fegyverünk.

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

Az aquin hajók elindulnak vissza, a bázis felé. A birodalmiak követik őket, és folyamatosan tüzelnek. A védők gyorsítani kezdenek, hogy nagyobb előnyre tegyenek szert.

 

INT. Aquis, víz alatti támaszpont, vezérlőterem

 

HWAER (feszülten)

Ha átértek a mieink, tűz!

 

EXT. Aquis, a víz alatti bázis közelében

 

Az aquin hajók átsiklanak egy természetesnek látszó árok fölött, és megállnak a bázis előtt száz méterrel. A birodalmiak rendíthetetlenül közelednek. Ahogy az árok fölé érnek, megremeg a tengerfenék, és egy hatalmas, mindent elsöprő erejű lökéshullám robban ki az árokban elrejtett különleges nyomástorpedólánc hatására. Ez nagyobb, mint az eddigiek, és még a védők hajóit is megrongálja. A birodalmi tengerjárók pajzsa másodpercek alatt semmivé foszlik, és nem sokkal később már nyomuk sincs többé. A lökéshullám lassan tovaterjed, nekiütközik még a bázis védőfalainak is. Ahogy minden elcsendesedik, már egyértelmű: a köztársaságiak győztek. A kamera mutatja, ahogy az utolsó birodalmi tengerjáró roncsai lassan a fenékre süllyednek, bele az iszapba. A háttérben a bázis és a hajók fényei látszanak.

 

EXT. Weretas, a Falcon mellett – reggel

 

Másnap reggel Han már a Falcon útra készítésével foglalkozik, Csubakkával együtt. Leia kijön a hajóból, és felcsatolja az övét. Elwindel már a tisztás szélén vár rá, a botjára támaszkodik. Leia odamegy hozzá. Az öreg meghajolva köszönti.

 

ELWINDEL

Remélem, kellemes volt az éjszakájuk.

 

Leia mosolyogva bólint.

 

ELWINDEL

Ha készen áll, indulhatunk.

 

LEIA (mosolyog)

Mehetünk.

 

Elwindel mutatja az utat, és elindulnak Leiával. Han aggódva néz utánuk. Csubakka felüvölt.

 

HAN

Tudom, tudom. De akkor is!

 

Han visszafordul a hajójához.

 

EXT. Weretas, szurdokvölgy – délelőtt

 

Elwindel felvezeti Leiát az ösvényen, ami egy patak mellett halad, egy szurdokvölgyben. Hatalmas fák veszik körbe őket. Oldalról több mély szurdokot látnak, melyek ebbe a fő völgybe nyílnak. Mindegyik alján patak csörgedezik. Ledőlt fák hevernek keresztben a patakok fölött. A magasból egy ragadozómadár hangja hallatszik.

 

EXT. Weretas, hegytető - déltájban

 

Elwindel és Leia az erdőből kiérnek egy sziklás mezőre. A patak egy mély völgyben halad, ötven méterrel alattuk. Az ösvény felfelé vezet tovább, egy másik erdőbe.

 

EXT. Weretas, vízesés egy hegy lábánál - nappal

 

 

Leiáék elérkeznek úticéljukhoz. A völgy, amelyben eddig haladtak, kiszélesedik, és egy kis dombot fog közre. Ezen egy évszázados, ikertörzsű fa áll. Gyökerei kusza hálózatot képeznek a dombocska oldalában, körbefonva a sziklákat és a talajt. A domb bal oldalán húzódó völgyrészben fák állnak, ez az út járhatatlan. A patak a kis domb jobb oldalánál folyik, ahol egy kiterjedt vízesésrendszert alkot. Ez tizenkét lépcsőből áll, és mindegyik szint olyan magas, mint egy ember. A víz ezeken a széles lépcsőkön folyik le. Van, ahol hatalmas erővel zúg, máshol viszont csak vékony fátyolt alkot. A barlang nyílása a vízesés mellett van, a domb oldalában. Elwindel és Leia felmennek a vízesés szintjeire. A víz körbemossa Leia csizmáját. Amikor lenéz, meglepetten látja, hogy a vízben megkövesedő levelek és ágak vannak. A vízesés lépcsőit ezek alakították ki, ahogy az évezredek során egymásra halmozódtak. Elwindel a botjára támaszkodik, ahogy odalép a barlang nyílásához.

 

ELWINDEL (botjával előremutat)

Itt lakott. Menjen be és nézzen körül, ha gondolja.

 

Leia kis tétovázás után belép.

 

INT. Weretas, barlang

 

Bent minden poros, de felismerhetőek a használati tárgyak. Egy asztal, két szék, egy ágy, egy ócska faláda. Leia az utóbbira mutat.

 

LEIA

Szabad?

 

Elwindel a barlang szájánál állva válaszol.

 

ELWINDEL

Persze, csak nyugodtan.

 

Leia odalép a ládához, és kinyitja. Egy csomó dobozt talál benne, melyek szép rendben sorakoznak egymás felett. Találomra kiveszi az egyiket, és az asztalhoz viszi. Eközben elered az eső, az esőcseppek kopogása behallatszik. Amikor Leia kinyitja a poros, hosszúkás dobozt, elkerekedik a szeme a meglepetéstől. Előveszi a benne talált tárgyat: egy fénykard. A markolat rendkívül egyedi munka, finom eleganciát sugall. Valamilyen furcsa ragyogású kék fémből készített gyűrűsor van a markolat tetején, a vége pedig mintha aranyozott lenne. Kör alakú minta van rajta. Ahogy Leia a fény, a barlang nyílása felé tartja a kardot, látjuk, hogy Elwindel még mindig ott áll kint, és az eső miatt feltette fejére a csuklyáját. Leia a barna köpenyes, csuklyás alakra néz.

 

LEIA

Ez az ő kardja…?

 

ELWINDEL (elmosolyodik)

Igen. Kipróbálhatja, ha akarja.

 

Leia bekapcsolja a fénykardot, melyből halkan zúgó, ragyogóan kék penge bukkan elő.

 

LEIA (átszellemült hangon)

Gyönyörű…! Nagyon ősi darab lehet, még a Régi Köztársaság idejéből.

 

Elwindel tartózkodón bólint. Leia kikapcsolja a kardot, és ekkor mintha valami szöget ütne a fejébe.

 

LEIA

Miért nem jön be?

 

ELWINDEL

Sokat voltam már itt.

 

LEIA

Éveken át?

 

Elwindel mosolyog, és megrázza a fejét.

 

EXT. Weretas, a barlang előtt

 

Elwindel mozdulatára lehullanak az esőcseppek az öreg ruhájáról. Elwindel felnéz az égre.

 

ELWINDEL

Elállt az eső. Csak egy apró zápor volt. Gyakori errefelé.

 

Újra leveszi csuklyáját. A kezével Leia felé int.

 

ELWINDEL

Jöjjön, megmutatom a kilátást odafentről.

 

INT. Weretas, barlang

 

Leia tétovázik egy kicsit, majd leteszi a kardot az asztalra. Még egyszer, utoljára megérinti, végigsimít rajta. Ezután kimegy a barlangból.

 

EXT. Weretas, a barlang előtt

 

A vízesés mellett egy meredek ösvény vezet felfelé, ezen kapaszkodik fel Leia és Elwindel. Továbbra is a patak mellett haladnak, amely már észrevehetően keskenyebb.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A Hapspir sápadt, bordó színű bolygója mellett kering a hatalmas (de fegyvertelen) birodalmi hajógyár. Ennek van egy központi tengelye, mely közel három kilométer hosszú. Erről oldaltengelyek ágaznak le, és hatalmas, állványzatszerű struktúrákhoz vezetnek. Húszméteres vastagságú kábelek vezetnek ezekbe a „kisebb” állványokba. Itt dokkolnak a félkész hajók: két birodalmi csillagromboló, és egy fregatt. Utóbbi már majdnem teljesen készen van, az egyik csillagrombolónak csak a parancsnoki tornya és az orr burkolatának egy része hiányzik. A másiknak jóformán csak a váza van meg: látszik a három óriási hajtómű és a négy segédhajtómű is. Felépítménye egyáltalán nincs. Néhány TIE-vadász cikázik a hajógyár tengelyei között. A rendre egy csillagromboló ügyel: a Warlord. Hirtelen köztársasági hajók lépnek ki a hipertérből: az Independence, két Nebulon-B osztályú fregatt, és a Zsiványok.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

Antir tanulmányozza az ellenséges hajókat. A hangártiszthez fordul.

 

ANTIR

Dokkolják ki az összes vadászunkat!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A csillagromboló hangárjából vadászok tucatjai zúdulnak ki, és felveszik a harcot a köztársasági vadászgépekkel. Lézerek suhannak mindenfelé.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar végigtekint a csatatéren.

 

ACKBAR

A fregattok célozzák meg a félkész rombolót! Zsiványok: a maguk feladata lesz a másik két hajó. Az Independence forduljon támadóállásba, és álljon a hajógyár és a csillagromboló közé! A vadászaink kössék le a birodalmiakat!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Az Independence hangárjából kilépő X- és A-szárnyúak a TIE-vadászok felé repülnek. A fregattok lőni kezdenek a majdnem kész rombolóra. A Zsiványok ráfordulnak a hajógyárra.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Zsiványok, először a hajógyárral foglalkozunk! Mindenki lőjön a rozzantabb rombolóra!

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION

Gyerünk, fiúk, rozzantsuk meg még jobban!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Az X-szárnyúak megsorozzák az alig elkészült hajótestet, de nemigen érnek el vele semmit. TIE-vadászok erednek a nyomukba. Néhányan kénytelenek velük felvenni a küzdelmet, bár ezt inkább a birodalmiak sínylik meg. Egy vadászukat viszonylag gyorsan elveszítik.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép

 

A vadász pilótája folyamatosan tüzel, és egy TIE-vadászt kettéhasít a sorozatával.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A TIE-vadász szétesik, és eltűnik egy robbanásban. Az X-szárnyú átrepül a felhőn. A Zsiványok szétszóródnak a hajógyár környékén. Wedge épp a központi tengely mentén suhan végig.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Próbáljuk meg protontorpedókkal! A hajtóműre célozzatok!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A Zsiványok taktikát változtatnak, és a következő rárepüléssel mindannyian két-két rakétát eresztenek a romboló központi hajtóművébe. A lövedékek belerobbannak a fémbe. Néhány pillanatig semmi nem történik, majd morajló hang támad. Ez gyorsan felerősödik, a hajótest rázkódni kezd, és a középső hajtómű kirobban a helyéről. A váz egy része darabokra esik szét. Mivel a vákuumban nincs, ami megállítsa őket, ezek az óriási repeszek nagy távolságra jutnak el, és további károkat okoznak. Az egyik tízméteres acélrúd pont egy TIE-vadász központi gömbjébe fúródik, a másik, még nagyobb darab pedig szabályosan porrá tör egy távolabbi birodalmi vadászgépet, ezerfelé szórva napelempaneljeinek fekete darabjait.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION (flegmán)

Ezek szerint volt már benne némi hajtóanyag.

 

ZSIVÁNY-3 (O. S., rádión)

Ezek szerint. Vigyázzatok, Interceptorok közelednek!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Egy raj Interceptor suhan a Zsiványok mögé, és azonnal lőni is kezdik őket. Az X-szárnyúak virág alakzatban szétrepülnek, és ívben megfordulva a birodalmiak mögé kerülnek. Hamarosan kibontakozik néhány vadászpárbaj: birodalmi és köztársasági gépek suhannak egymás felé, és próbálják kilőni egymást. Zsivány-7 becsalja az őt üldöző TIE-Interceptort a hajógyár kábelei közé, és ott próbálja lerázni magáról. Igen ügyesen kell manővereznie az óriási csővezetékek között.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-7)

 

A pilóta, Zsivány-7 kikerül egy keresztrudat, és besiklik két másik közé.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Az Interceptor pilótája roppant ügyes, simán átrepül az akadályok között. Növeli a sebességét.

 

INT. Pilótafülke, TIE-Interceptor

 

A birodalmi pilóta meghúz egy kart, tovább növelve a sebességet, és felzárkózik. Az X-szárnyú egyre közelebb kerül hozzá. A célzórendszer pittyegni kezd. A tűzgomb felé nyúl.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-7)

 

Zsivány-7 idegesen néz hátra.

 

ZSIVÁNY-7 (ijedten)

Segítség! Rám tapadtak!

 

ZSIVÁNY-3 (O. S., rádión)

Tarts ki, jövök!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Zsivány-7 előnye egyre csökken. Az Interceptor megereszt két lövést. Az egyik eltalálja azt a merevítőrudat, amit az X-szárnyú egy pillanattal korábban került ki. A vadászgép megbillen.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-7)

 

A pilóta próbál gyorsítani a sebességen, ami már így is szédítő. Alig tud manőverezni.

 

ZSIVÁNY-7

Ááá!

 

ZSIVÁNY-3 (O. S., rádión)

Mindjárt ott vagyok!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Egy X-szárnyú, Zsivány-3 száguld be a hajógyár kábelei és oszlopai közé. A távolban két kicsi, de egyre növekvő pont látható: a bajban lévő Zsivány-7 és birodalmi üldözője. Az X-szárnyú pilótája ügyesen próbál többször is kitérni, de nem tudja lerázni magáról az Interceptort.

 

INT. Pilótafülke, TIE-Interceptor

 

A pilóta megcélozza az X-szárnyút. A célzórendszer pittyegése megváltozik: tiszta találatot jelez. Lead egy lövést.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A zöld lézercsík belevágódik Zsivány-7 gépébe. Szikraeső támad, de a gép még repül tovább. Az Interceptor újra lő, láthatóan dühösen, mivel az előző próbálkozása nem járt sikerrel. Ekkor robban be a képbe Zsivány-3, és meglövi az Interceptort. Az észre sem vette a közeledő X-szárnyút, és most már ideje sincs rá: darabokra robban. Zsivány-7 lelassul, és a nyílt űr felé halad. Zsivány-3 követi.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-3)

 

ZSIVÁNY-3

Minden rendben?

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-7)

 

Zsivány-7 R2-es egysége elcsiripeli a károkat. Egész szép lista fut végig a kijelzőn.

 

ZSIVÁNY-7 (kifújja a levegőt)

Fogjuk rá… Kösz a segítséget!

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-3)

 

ZSIVÁNY-3

Nincs mit! Máskor vigyázz magadra!

 

A pilóta elfordítja a gépet, és a csata sűrűje felé repül.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Az Independence befejezte a manővert, és beékelődött a hajógyár és a romboló közé, így védve a fregattokat a csillagromboló tűzerejétől. A két nagy csatahajó között vad lézerpárbaj alakul ki. A köztársasági fregattokat már alaposan megrongálták a birodalmi vadászgépek, noha a fregattok nem okoztak tartós károkat a készülő hadihajóban.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

ANTIR

A bombázók támadják meg a Mon Calamari cirkáló hajtóműveit! Az oldalsókra célozzanak!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A birodalmi vadászok teljesítik az admirális parancsát. Egy szakasz bombázó veszi célba a cirkálót, és néhány torpedót lőnek a bal oldali hajtóművekbe.

 

INT. Pilótafülke, TIE-bombázó

 

A birodalmi pilóta elindít két torpedót, majd elkanyarodik. A sokszögletű ablakrácsozat előtt csak a Mon Calamari cirkáló hátsó része látszik.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A-szárnyúak veszik üldözőbe a birodalmi bombázókat. Azok nehezen tudnak kitérni az igen fürge vadászgépek elől. Az egyiket harcképtelenné is teszik, mielőtt kilőné a rakétáit. A kilőtt bombázó pörögve, irányíthatatlanul hagyja el a csatateret. A többiek lövedékei azonban célba érnek, és vakító villanással beleütköznek a hajtóműbe, melynek fényei pislogni kezdenek, majd kihunynak. Csak halvány vöröses izzás marad helyettük.

 

INT. Híd, Independence

 

A híd megremeg egy kissé, majd a hajó lassan magától elfordul.

 

TISZT

Admirális úr, megrongálták a bal hajtóműveket!

 

ACKBAR

Próbálják stabilizálni a pozíciónkat! Kompenzálják a kiesett tolóerőt!

 

A kezelők vadul püfölik a gombokat.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A féloldalasan működő meghajtórendszer miatt a cirkáló irányítása sokkal nehezebb, sok a holtmozgás. Az Independence lassan eltávolodik a hajógyártól.

 

INT. Híd, Independence

 

TISZT

Nem tudjuk tartani a helyzetünket!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A Zsiványokat már a TIE-vadászok kötik le, nem tudnak közel kerülni a készülő hajókhoz. Zsivány-9 éppen csak ki tud térni az egyik Interceptor lövései elől.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge egy sorozat után a kijelzőjére néz, és szlalomozni kezd a gépével, hogy lerázzon egy TIE-vadászt.

 

WEDGE

Minden oké, Sim?

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-9)

 

Zsivány-9 békésebb vizek felé kormányozza hajóját.

 

ZSIVÁNY-9

Igen, főnök.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION

Wedge, valami baj van a vezérhajóval!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Wedge végre megszabadul üldözőjétől, és elfordítja a hajóját, hogy lássa az Independence-t.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Megsérültek a hajtóművei!

 

GERION (O. S., rádión)

Nagyon úgy néz ki, hogy mi húzzuk a rövidebbet.

 

WEDGE

Nézzük meg, mit tehetünk!

 

A hajó felgyorsul, és Ackbar cirkálója felé tart. Oldalt jól látható, hogy a raj egy másik gépe is vele repül.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Az X-szárnyúak elhúznak a kép közepén, amikor az egyik köztársasági fregatt burkolatából kiszakad egy hatalmas darab. A hirtelen vákuum kiszippantja belülről a levegőt, ami halvány, szétterülő ködként válik láthatóvá.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-8)

 

A vadászgép erősen oldalra lódul, hogy kimanőverezze a roncsdarabot. Hangos sziszegés és süvítés hallatszik kintről, mint amikor egy léggömböt leeresztenek, csak összehasonlíthatatlanul hangosabban.

 

ZSIVÁNY-8

Hogy az a…!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A csillagromboló észleli a fregatt sérülését, és turbólézereket irányít rá. A lövések hatására az megbillen, és kettétörik a központi tengelye. Pillanatokkal később eltűnik egy hatalmas robbanásban.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge elhűlten néz a megsemmisülő fregattra.

 

WEDGE

Admirális…!

 

INT. Híd, Independence

 

A hajó már stabilabb, mint korábban, de még mindig meg van billenve.

 

ACKBAR (komoran)

Látom, százados. Figyelem, minden hajónak! Visszavonulás! Mindenki szakadjon el az ellenségtől, és menjenek az ugróponthoz!

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

A Mon Calamari lomhán, tétován elfordul. A megmaradt fregatt is a menekülési pont felé tart. A vadászok alakzatba fejlődnek, és elfordulnak a birodalmiaktól. A TIE-vadászok kihasználják, hogy a cirkáló nehezen mozog, és búcsúzóul még leadnak rá pár lövést.

 

INT. Híd, Warlord csillagromboló

 

ANTIR

A vadászpilóták térjenek vissza a hangárba! A csatának vége.

 

EXT. Űr, Hapspir melletti birodalmi hajógyár

 

Ahogy a köztársaságiak elérik a kilépési pontot, mindannyian fénysebességre kapcsolnak. A birodalmi vadászok a romboló felé tartanak. A hajógyárat megvédték, csak az egyik készülő romboló szenvedett nagy károkat.

 

EXT. Weretas, hegytető – délután

 

A hegytetőről csodálatos a kilátás, mérföldekre ellátni, a dombságon túl, egészen egy távoli mélyföldig. A horizont a tengerbe vész. Az eső után ismét kisütött a nap. Madarak énekelnek mindenfelé, néha feltámad egy kis szellő. A távolban szivárvány lebeg. Elwindel és Leia némán nézik a tájat. Mögöttük van a patak forrása.

 

LEIA

Nem bánja, hogy idejöttek, és belegázoltak a bolygójába?

 

ELWINDEL

Én vagyok a bolygóé, nem ő az enyém. Nem is lehetne az sohasem.

 

Elwindel Leiára néz.

 

ELWINDEL (folytatja)

Olyan, mint az édesanyám. Ha fájdalmat okoznak neki, az nekem is fáj. De sohasem válaszolnék erre fájdalommal. Az nem vezet sehova.

 

Elwindel visszanéz a tájra.

 

ELWINDEL (tovább folytatja)

Olyan bölcsesség rejlik benne, amit mi meg nem érthetünk. Csak érezhetünk. De azt is csak akkor, ha hajlandóak vagyunk meghallani a szavát.

 

Hallgatnak egy darabig, majd Leia fájdalmasan sóhajt egyet.

 

ELWINDEL

Valaki hiányzik önnek. Elveszítette a szeretteit?

 

Leia megrázza a fejét, szemébe könnycseppek gyűlnek. Nagy sokára megszólal.

 

LEIA

Elrabolták a gyermekeimet. Egészen kicsik, egyévesek sincsenek.

 

ELWINDEL

Tudja, ki tette?

 

LEIA

A… testvérem. Luke.

 

Elwindel hallgat. Leia folytatja.

 

LEIA

Ő Jedi-lovag volt. De átállt a sötét oldalra.

 

Leia tétovázva az övéhez nyúl, és a kezébe veszi a kardját.

 

LEIA (maga elé néz)

Ezt a kardot is tőle kaptam. Amikor még a jó oldalon volt.

(Elwindelre néz)

És már ellene kellett használnom.

 

Elwindel szomorúan felsóhajt.

 

ELWINDEL

Igen, a sötét oldal. Annyi baj és fájdalom okozója ebben a világban. Tudja, mire jöttem rá?

 

Leia kérdőn néz az öregre.

 

ELWINDEL (folytatja)

Hogy a sötétség bennünk van. És ha csak a sötétség vesz körbe minket, vagy mi keressük azt, mi is azzá válhatunk. Viszont, ha elég ideig vagyunk a fényben, eltűnhet belőlünk a sötétség. Nyoma sem marad. Csak a béke és a nyugalom.

 

LEIA

Ezért élnek itt?

 

ELWINDEL

A népem mindig is itt élt.

 

LEIA

De a nép öregje nem.

 

Elwindel Leiára néz, majd ismét a távolba réved a tekintete.

 

ELWINDEL

Valóban nem. Fiatal koromban rengeteget barangoltam szerte a galaxisban. Sokat láttam, sokat megéltem. Talán ezért tudom ennyire megbecsülni és szeretni ezt a földet. Mert láttam, mit jelent, ha nincs otthona az embernek.

 

LEIA

Aztán visszatért ide, és vezető lett?

 

ELWINDEL

Nem vezető vagyok, csak öreg. A hatalom csak bajt okozhat. Legjobb megszabadulni tőle, amíg teheti az ember, ha már nincs szüksége rá. Még mielőtt megmérgezné, és olyan útra vinné, amelyre szíve szerint soha nem lépett volna.

 

LEIA

Azt mondta, ha már nincs szükség rá. De ezt csak kevesen merik kijelenteni. Ki tudhatja, mi jöhet még?

 

ELWINDEL

Kevesen merik megtenni, ez igaz. Nem is könnyű. A hatalom ragaszkodik az emberhez, belekapaszkodik, nem engedi el egykönnyen.

 

LEIA

De ha mindenki lemondana a hatalomról, ki irányítaná a dolgokat?

 

Elwindel mosolyogva néz Leiára.

 

ELWINDEL

Ön Jedi, és nem bízik az Erőben?

 

Az öreg elkomolyodik, és a távoli tenger felé fordítja tekintetét.

 

ELWINDEL (folytatja)

Nem mi irányítjuk az életet. Néhányunknak megvan ez az illúziója, de az igazán fontos dolgok nem rajtunk múlnak. Mi csak engedjük megtörténni őket. Néha finoman beleszólunk, de nagyrészt csak sodródunk, mint vízben a falevelek.

 

EXT. Űr

 

Köztársasági hadihajók lépnek hipertérbe valahol a világűrben. Ahogy eltűnnek, a kamera lefelé mozdul, és a kép átúszik a következő jelenetbe. Néma jelenet, alatta csak zene és kórus szól, mely összeköti ezt a tíz jelenetből álló montázst.

 

EXT. Egy bolygó felszíne – nappal

 

Köztársasági csapatok szállnak meg egy bolygót. A tankok előrenyomulnak, és hevesen lövik a birodalmiak bázisát. A kamera felnéz: a levegőből folyamatosan bombázzák a támaszpontot. Néma jelenet, alatta csak zene szól. A kép átúszik a következő jelenetbe.

 

EXT. Űr

 

Űrcsata zajlik valahol a semmi közepén. Egy csillagromboló küzd három kisebb köztársasági csatahajóval. Mindenütt vadászok cikáznak. Robbanások. A kamera vízszintesen halad végig a csatatéren, és utoljára egy hadihajó teste tölti be a vásznat. Néma jelenet, alatta csak zene szól. A kép a hajó testéről átúszik a következő jelenetbe.

 

INT. Köztársasági hadihajó, gyengélkedő

 

Sérült katonákat fektetnek le a társaik a gyengélkedő ágyaira. Egy orvosdroid hajol az egyikük fölé. A háttérben baktatartályban úszik egy sebesült. Ahogy nyit a kamera, látjuk, hogy egy egész sor baktatartály van a teremben, és mindegyikben van valaki. Néma jelenet, alatta csak zene szól. A kép átúszik a következő jelenetbe.

 

INT. Birodalmi hadihajó dokkja

 

Egy TIE-vadász dokkol be a vadászhangárba. Ahogy rákapcsolódtak a dokkolókarok, kinyílik a vadászgép tetőajtaja, és előmászik a birodalmi pilóta. Leveszi sisakját, és majdnem összeesik a kimerültségtől. Ahogy felemeli a karját, látjuk, hogy az egészen a vállától lefelé protézis. Néma jelenet, alatta csak zene szól. A kép átúszik a következő jelenetbe.

 

EXT. Űr

 

Egy űrcsata helyszíne látszik, miután mindkét fél elhagyta. Lehetetlen megállapítani, a köztársaságiak vagy a birodalmiak nyertek-e. Mindenfelé alkatrészek, fém- és üvegdarabok szállnak. Itt-ott felismerhető valami: egy X-szárnyú bal szárnya, egy TIE-vadász gömbje és oldalpanelei, csatahajók torpedóvetőcsövei. A háttérben egy rozzant Z-95-ös még egészben van, hajtóművei lassan beindulnak. A hajó alig észrevehetően mozogni kezd. Üvegszilánkok és az üzemanyag fagyott cseppjei csillantják meg a távoli nap fényét. Néma jelenet, alatta csak zene szól. A csillogás beteríti a vásznat. Átúszás a következő jelenetbe.

 

EXT. Egy bolygó felszíne – késő délután

 

A kamera lassan ereszkedik lefelé. Egy civilizált bolygót látunk. Itt egy szép város volt. Most teljesen üres, csak az egykor égbe nyúló épületek alapjai maradtak meg. A város közepén egy hatalmas, lezuhant hadihajó roncsai hevernek. Egy idegen lény kúszik be a képbe, rongyos ruhában, megtörten mászkál a romok között, mintha keresne valakit. Néma jelenet, alatta csak zene szól. A kép átúszik a következő jelenetbe.

 

EXT. Űr, egy sárgás bolygó mellett

 

Egy másik csata helyszíne. A bolygó körül aszteroidák keringenek. Ahogy egy nagyobb darab közelebb ér a kamerához, láthatóvá válik, hogy az egy csillagromboló pajzsgenerátorának az egyik fele. Kicsit távolabb egy vadászpilóta elszakadt életmentő öltözéke repül. Egy robbanófej nekiütődik egy kőzetdarabnak, és felrobban. Néma jelenet, alatta csak zene szól. A kamera a bolygó felé fordul, és a kép átúszik a következő jelenetbe.

 

EXT. A sárga bolygó felszíne – alkonyat

 

A bolygó felszínét sárga kövek és homok borítják. Helyenként átlátszó vízfoltok vannak. A kamera lassan egy épület romjai felé közelít: egy köztársasági bázis volt itt valamikor. Mindenütt romok és roncsok hevernek. Élőlénynek nyoma sincs. A kamerát egy lépegető maradványai árnyékolják be. Néma jelenet, alatta csak zene szól.

 

EXT. Űr, Coruscant

 

Az Evander kilép a fénysebességről, és dicsőségesen hazatér a köztársaság fővárosába. A bolygó éjszakai felét látjuk, mindenütt fénypontok világítanak. Néma jelenet, alatta csak zene szól.

 

EXT. Weretas, a Falcon mellett – késő délután

 

A Millennium Falcon útra készen áll. Leeresztett rámpájánál állva sorra búcsúzik el mindenki Elwindeltől és népétől. Elwindel Leiáék mellett van, mögötte pár wert áll. A droidok felmennek a hajóra.

 

HAN (Elwindelnek)

Hát… köszönünk mindent.

 

ELWINDEL (meghajolva)

Jó utat kívánok hazafelé. És vigyázzon a szeretteire, kapitány.

 

HAN (kissé zavarban)

Úgy lesz.

 

Úgy tűnik, mintha még mondani akarna valamit, de végül csak int a kezével, majd felmegy a rámpán a hajóra. Föntről visszanéz Leiára, aki ott áll Elwindel mellett. Csubakka bömböl egyet búcsúzóul, és ő is felmegy. Utoljára Leia marad.

 

LEIA

Ott fönn úgy beszélt, mint egy Jedi-mester.

 

Elwindel szája nosztalgikus mosolyra húzódik.

 

ELWINDEL

Sokat tanultam. Egy öreg barátomtól.

 

Leia visszamosolyog.

 

LEIA

Azt hiszem, én is.

 

Megfogja az öreg kezét, és mélykék szemébe néz.

 

LEIA (folytatja)

Az Erő legyen veled!

 

ELWINDEL (bólint)

És veled is.

 

Elwindel félrehajtja a köpenyét, és lecsatol valamit az övéről. Leia kezébe adja: Weld fénykardja az. Leia ránéz az öregre, és megrázza a fejét.

 

LEIA

Nem, ezt nem fogadhatom el.

 

ELWINDEL

Fogadd el. Búcsúzóul. Weldnek már nincs szüksége rá.

 

Leia magához szorítja a markolatot.

 

LEIA

Én… köszönöm. Köszönök mindent!

 

ELWINDEL (meghajol)

Örülök, hogy megismertelek, Leia Skywalker. Az Erő legyen veled!

 

Leia hosszan néz Elwindelre, majd egy kis tétovázás után felmegy a rámpán. A Millennium Falcon hajtóműve felzúg, és az űrhajó lassan felemelkedik, majd távolodni kezd. Végül apró ponttá válik, majd az is eltűnik. Elwindel sokáig néz a hajó után.

 

EXT. Űr, Weretas

 

A Falcon kirepül a légkörből a világűrbe.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Han beállítja az ugrás koordinátáit. Feleségére pillant, aki félig megfordulva nézi az egyre távolodó bolygót. Kezében még mindig ott a fénykard. Halkan sóhajt egyet. Han meghúzza a hiperhajtómű karját, és a csillagok kék csíkokká alakulnak.

 

EXT. Coruscant – nappal

 

A bolygó méretű város látszik madártávlatból. Egyes távolibb részeit felhők takarják el, és mintha villámlana a fekete felhőzet alatt.

 

EXT. Coruscant, a szenátus épülete

 

A Szenátus, amit már a korábbi részekből ismerünk, ragyog, mintha új lenne. A felhőkön áttörő fénysugarak körbefonják a jellegzetes alakú épületet. A forgalom igen élénk.

 

INT. Coruscant, a szenátus nagyterme

 

A nagyterem berendezése eltér attól, ahogy az első három részben láttuk. Az egyes rendszerek szenátori páholyai az adott rendszer jellegzetes színeiben pompáznak, az elejükön ott virít a bolygó címere. A lebegésért felelős meghajtást is kicserélték, a motor hangja megváltozott. Az elnöki emelvény teljesen ki lett cserélve, míg Mon Mothma idején visszafogott, fehér színű volt, most halványvörös, élénk narancssárga mintákkal. Éppen meghallgatások zajlanak. Az elnök segédje, Sweer-sin beszél, a főpáholyban állva.

 

SWEER-SIN

Az elnök megadja a szót Ackbar admirálisnak, aki beszámol a harcok állásáról a Drillen- és a Kin-Silum- szektorokban.

 

Ackbar egy, a szokásosnál nagyobb méretű vendégpáholyban ül, mellette néhány másik tiszttel, többek között Rieekannal és Derlin ezredessel. A páholy előrelebeg. Ahogy a nevét hallja, Ackbar feláll, majd beszélni kezd.

 

ACKBAR

Tisztelt elnök úr! Tisztelt szenátorok! Az említett szektorokban sikerült stabilizálni az uralmunkat. A bázisaink elleni birodalmi támadásokat visszavertük, és sikeres szabotázsakciókat hajtottunk végre.

 

Adgarta szólásra emelkedik a páholyában.

 

ADGARTA

A birodalmi fennhatóság alatt álló rendszerekkel mi a helyzet? Visszafoglalták ezeket?

 

ACKBAR

Nem. A szektorokban a jelenlegi helyzet fenntartása volt a feladatunk.

 

ADGARTA

Információim szerint komoly veszteségeket szenvedtek az egységeink egy támadás során.

 

ACKBAR

Sajnos valóban elveszítettük az egyik fregattunkat.

 

ADGARTA

Mint a hadügyi bizottság vezetője, nyomatékosan szeretném emlékeztetni a hadsereg vezetőit, hogy lehetőleg minimalizálják a veszteségeket, mind a csatahajókét, mind az emberekét!

 

Ackbar kissé ideges lesz, feje elsötétedik. Az elnök szólal meg.

 

OBRA-ASKI

A szenátornőnek igaza van. Szenátorok! Háború van. Mindent meg kell tennünk a győzelem érdekében. Ez sajnos áldozatokkal jár. Némely áldozat szükséges, de van olyan is, mely hanyagság, nemtörődömség, felelőtlenség miatt következik be. Az a célom, hogy ilyen ne történhessen meg.

 

ACKBAR

Talán felelőtlenséggel vádol az elnök úr?

 

Obra-aski nem válaszol. A terem morajlani kezd. Mon Mothma emelkedik szólásra. A Chandrilla bolygó szenátoraként viszonylag egyszerű ruhában van.

 

SWEER-SIN

Az elnök megadja a szót a Chandrilla szenátorának.

 

MON MOTHMA

Köszönöm. Szenátorok! Bízniuk kell abban, hogy hadseregünk vezetői legjobb képességeik szerint végzik a dolgukat. Egy háborút már megnyertünk a Birodalom ellen az ő vezetésükkel.

 

ADGARTA

Szenátornő, a legmélyebb tisztelettel jegyzem meg, hogy a múltbeli sikerek nem jelentenek automatikusan felmentést a jelenlegi hibákért.

 

Egyre hangosabb a háttérzaj a teremben.

 

MON MOTHMA

A hadügyi bizottság időközben talán bírósággá alakult? Az imént elhangzottak burkolt vádak akartak lenni?

 

Egyszerre csend támad.

 

ADGARTA (dühösen, az utolsó szót megnyomva)

A bizottságnak jogában áll megvitatnia az egyes tisztek cselekedeteit. És figyelmeztetem, hogy ne sértegesse az elnök személyét, szenátor!

 

Egy másik szenátor jelzi, hogy szólni kíván. Felemelkedik a páholyában, és megszólal.

 

MOASE SZENÁTOR

Biztos vagyok benne, hogy Mon Mothma e…

(elhallgat, idejében észrevéve a nyelvbotlást)

szenátor asszonytól távol áll az elnöki intézmény sértegetése. És egyet kell értenem vele abban, hogy ha mi nem bízunk a saját hadseregünkben, akkor senki nem fog. Bizalom nélkül pedig széthullik a Köztársaság. Ez az állam a bizalomra és a megértésre épült, szenátorok! Ne felejtsük ezt el ezekben a vészterhes időkben sem!

 

A szenátorok egy része tapsolni kezd. Egyesek kiabálnak, mások a kezüket és egyéb végtagjaikat rázzák. Az elnök kissé mogorva arccal emelkedik fel, és megpróbálja túlkiabálni a zajt.

 

OBRA-ASKI

Köszönjük Moase szenátor hozzászólását. Javaslom, térjünk át az Evander eredményeinek megtárgyalására.

 

INT. Coruscant, szenátus, folyosó

 

Szenátorok és segédjeik állnak kis csoportokban a folyosón, és halkan beszélgetnek. A körfolyosó hosszú ablakát esőcseppek csíkozzák. Rieekan jön ki a páholyból, kissé fáradtan. Ahogy végigsiet a folyosón, összetalálkozik Landóval, aki az imént érkezett meg. Megállnak az ablak előtt. Az ég szinte teljesen elborult, a főváros épületeit kiadós délutáni eső áztatja.

 

LANDO

Örülök, hogy látom, admirális úr.

 

RIEEKAN

Én nemkülönben. Gratulálok az Aquis-i teljesítményéhez!

 

LANDO (elmosolyodik)

A jelentésben valószínűleg eltúlozták a szerepemet. Hwaer tábornok és az aquinok remekül helytálltak volna nélkülem is.

 

Rieekan komoran sóhajt egyet, és kinéz az ablakon.

 

LANDO

Valami baj van?

 

RIEEKAN (visszafordul Lando felé)

Most tartottak szenátusi meghallgatást a háború helyzetéről.

 

LANDO

És történt valami… Vagy megint az elnök?

 

RIEEKAN (kifejezéstelen arccal)

Tudja, Calrissian tábornok, nehéz úgy halálba küldeni az embereimet, hogy a saját feletteseim nem képesek megbecsülni azt, amiért meghalnak. És az életük csak annyiban érdekli őket, hogy milyen politikai játszmákban lehet felhasználni.

 

EXT. Coruscant, Leiáék lakótornya – nappal

 

A lakótorony előtt enyhe a forgalom. Erős szél fúj. Az eső már elállt, de még nedvesen csillog minden.

 

INT. Coruscant, Leiáék lakosztálya, nappali

 

Az ajtó kinyílik, és Lando lép be. Leiáék a nappali díványán ülnek. Csubakka kijön az egyik szobából, és üdvözlően üvölt egyet. Artu és Thripio is felbukkannak.

 

LANDO

Szervusz, Csubi! Örülök, hogy látlak titeket!

 

Han megveregeti Lando hátát. Közben Artu és Thripio is üdvözli Landót.

 

HAN

Na, te öreg csavargó, hát hazaértél?

 

LANDO (elmosolyodik)

Egy kis kitérő után.

 

Leia átöleli Landót.

 

LEIA

Idefele jövet hallottunk róla.

 

LANDO

Azért ti sem panaszkodhattok! Jó volt a kiruccanás?

 

HAN (kevéssé meggyőzően)

Aha.

 

LEIA

Csodálatos volt. Egyszer neked is el kéne látogatnod oda.

 

LANDO

Talán majd egyszer.

(elkomolyodik)

Úgy hallottam, van egy kis gond.

 

HAN (megjátszva magát)

Isten hozott újra itthon!

 

LEIA

Mi a baj?

 

LANDO

Obra-askiról van szó. Beszéltem Rieekannal, és bár nem mondta ki nyíltan, de úgy érzi, az elnök szakadást akar szítani a jelenlegi hadvezetés nagy része és a szenátus között.

 

HAN (dühösen)

Ezt már egyszer eljátszotta. Akkor elnök lett belőle. Most mi a fenét akar?!

 

LEIA

Még több hatalmat.

 

LANDO (bólint)

Ha kiüti a régi tiszteket, a saját bábjait állíthatja a helyükre.

 

HAN (még mindig dühös)

Hát persze, a Köztársaság meg éljen túl, ahogy tud! Lefogadom, hogy a Birodalom röhög a markába!

 

LEIA

Han, nyugodj meg! Először gondoljuk végig, mit tehetünk.

 

HAN (füstölögve)

Mondjuk odamegyünk hozzá, és jól orrba vágjuk.

 

LEIA

Ez biztos jót tenne neked, de… én nem pont erre gondoltam.

 

Leia elbizonytalanodik, elhallgat.

 

LEIA (lassan)

Valami rossz érzés fogott el.

 

LANDO

Mit érzel?

 

LEIA (tétovázik)

Az Erőben zavar támadt… Mintha rengeteg lehetőség létezne egymás mellett. Nehéz átlátni rajtuk. Úgy érzem… most várnunk kéne.

 

HAN

Mire?

 

LEIA (megrázza a fejét)

Azt nem tudom. De mihamarabb beszélnem kell Mon Mothmával.

 

INT. Coruscant, Mon Mothma szenátori irodája – délután

 

Leia és Mon Mothma beszélgetnek egy közepes méretű irodában. Az asztalt chandrillai motívumok díszítik. A függöny szintén a szenátornő otthonának stílusában készült. A terasz üvegajtaja az irodaépület egyik magasan elhelyezkedő belső parkjára nyílik. Mon Mothma feláll a székéből, és Leiához lép.

 

MON MOTHMA

Leia, tökéletesen megértem az aggodalmát. Én magam is így érzek, de ez mind csak feltételezés. Egyszerűen tehetetlenek vagyunk.

 

Mindketten elindulnak a terasz felé.

 

LEIA

Úgy hallottam, Moase szenátor az ön pártjára állt.

 

Mon Mothma bólint. A csiszolt üvegajtó félresiklik előttük, ők pedig kimennek.

 

EXT. Coruscant, Mon Mothma terasza –  park

 

Az üvegajtó szisszenve zárul be. A két nő lassan végiglépdel a sétányon, melyet mindkét oldalról chandrillai fák szegélyeznek. Az eső után a fák leveleiről még mindig vízpermet pereg. A távolban köd burkolja be a várost. Leia övén Weld kardja lóg.

 

MON MOTHMA

És vele együtt majdnem az egész szenátus. Ez pedig azt jelzi, hogy van még remény. Akármit is tervez Obra-aski, jelenleg nem tudná végrehajtani. Ehhez még mindig kevesen vannak a hívei.

 

LEIA

Más úton nem érheti el azt, amit akar? A szenátus megkerülésével?

 

MON MOTHMA

Nehezen képzelhető el. Hacsak nem…

 

Az egykori elnök megáll. Elhallgat egy időre, gondolataiba mélyed. Végül Leiára néz.

 

MON MOTHMA (folytatja)

Különleges helyzetben élhet a rendkívüli jogaival. Ha úgy ítéli meg, hogy valakinek a tettei árulást jelentenek, az elnök azonnal lefokozhatja az illető katonát. Ha civil személyről van szó, akár még le is tartóztathatja. A szenátus indokoltnak tartott ennyit meghagyni az elnök jogaiból, még Palpatine után is.

 

LEIA

És mi számít különleges helyzetnek?

 

MON MOTHMA

Például egy csata. Azalatt értelemszerűen nem tárgyalhat a szenátussal, ezért illetik meg a különleges végrehajtói jogok.

 

LEIA

Ilyen helyzetet pedig könnyű találni egy háború közepén.

 

Mon Mothma bólint. A két nő sokatmondó tekintettel néz össze. A csendben jobban hallatszik a távoli forgalom és az égdörgés.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A titkos birodalmi főváros mellett tizenöt csillagromboló állomásozik, köztük az admirálisé is, a Majesty. A kamera ráközelít erre.

 

INT. Tárgyaló, Majesty csillagromboló

 

A birodalmi vezérkar néhány tisztje tart megbeszélést. A fehér egyenruhás Tenton admirális egy asztal mellett áll. Előtte négy tiszt hologramja látszik, az egyik Antir ezredesé. Antir épp befejezi a beszámolóját.

 

ANTIR (hologramon)

Sajnos az egyik romboló károsodását nem tudtam megakadályozni, uram.

 

ADMIRÁLIS

Nem kell mentegetőznie. Nagyon elégedett vagyok a teljesítményével, ezredes. Bár mindenhol csak ennyi problémánk lenne!

 

Az admirális végignéz az emberein.

 

ADMIRÁLIS (folytatja)

Uraim, köszönöm a tájékoztatást. Folytassák a kijelölt műveleteiket! Hamarosan újabb parancsokat kapnak.

 

A katonák tisztelegnek az admirálisnak, ő viszonozza. Antirék képe megremeg, majd eltűnik, ahogy a holopadok kikapcsolnak. Az admirális felsóhajt. Ekkor kinyílik a terem ajtaja, és Luke lép be rajta. A megszokott fekete öltözetet viseli: fekete kezeslábas, fölötte egy Jedi-tunikára hasonlító, de kicsivel hosszabb ruhadarab, kívül pedig nagyméretű, bordázott vállú köpeny. Az arca megviseltnek látszik, ráncosabb is, öregebbnek is tűnik, mint korábban. Az admirális kissé tartózkodóan bánik vele, némiképp tart tőle.

 

ADMIRÁLIS

Skywalker mester! Antir ezredes épp most számolt be az általa irányított hadműveletekről.

 

LUKE (hidegen)

Tisztában vagyok az ezredes harci sikereivel. Kiváló katona, de képességei korlátozottak.

 

ADMIRÁLIS

Ezt hogy érti?

 

LUKE

Az ezredesnek meg kell tanulnia az engedelmességet és a tiszteletet azok iránt, akik hatalmasabbak nála. És ha szükséges, én magam fogok leckét adni neki ebből.

 

ADMIRÁLIS

Erre semmi szükség. Antir a végletekig hűséges a Birodalomhoz.

 

LUKE

A gondolatai elárulják. Az Erőt nem lehet megtéveszteni.

 

Kis csend támad.

 

ADMIRÁLIS

Jó híreket kaptunk a Coruscantról. Az új elnöknek az útjában van néhány régi vezérkari tiszt, köztük Ackbar admirális. És talán még lépéseket is tenne az elmozdításuk érdekében.

 

LUKE (megvetően)

Obra-aski hatalomvágyó és korlátolt. Képtelen az igazán hosszú távú célokra tekinteni. Mások érdekeit pedig egyáltalán nem veszi figyelembe.

 

ADMIRÁLIS

Veszélyes kombináció.

 

LUKE (hűvösen elmosolyodik)

Nekik. De számunkra nincs is ennél tökéletesebb.

 

ADMIRÁLIS

Gondolja, hogy lenne bátorsága egy puccskísérlethez?

 

LUKE

Ő alapvetően gyáva, de… eszközként kiválóan használható. Ahogy mindenki más is.

 

Luke arcán apró mosoly fut át, mely még jobban kiemeli a kis ráncokat. Elindul az ajtó felé.

 

ADMIRÁLIS

Hova megy?

 

LUKE

Meditálni fogok a Birodalom jövőjéről.

 

INT. Luke lakosztálya, nappali, Majesty csillagromboló

 

Luke az ikrek bölcsője előtt áll. A bölcsőn túl egy panorámaablak mutatja az űrt. A kicsik állandóan fészkedődnek, de amikor Luke a homlokuk fölé teszi a kezeit, megnyugszanak, és nagy szemekkel néznek fel a férfire. Luke elmosolyodik, de a szeme sötét és hideg marad.

 

LUKE

Ígérem, már csak egy kis ideig kell kibírnotok az édesanyátok nélkül. Nagyon várjátok őt, ugye?

 

Az ikrek elkezdenek gőgicsélni. Luke elveszi a kezeit a homlokukról, és megsimogatja őket.

 

LUKE (folytatja)

Én is várom már. Ne féljetek, hamarosan eljön hozzám. És akkor hatalmasak leszünk… Mi négyen…

 

Luke mosolya egyre szélesebb. Az ikrek szemébe néz, majd felemeli a fejét, és a bölcső felett kinéz a végtelen űrre. A kamera végül hátulról kissé Luke feje fölé emelkedik, megmutatja a kilátást, előtérben a három Skywalkerrel.

 

EXT. Coruscant, elnöki palota – nappal

 

Obra-aski hatalmas, zömök elnöki palotája elüt a környékbeli coruscanti épületektől, egyfajta komor hangulatot áraszt. A palota felé vezető úton diplomaták és politikusok sietnek végig.

 

INT. Coruscant, elnöki iroda

 

Az elnöki irodában fogadja Obra-aski Rieekant, Ackbart, Jind ezredest és még néhány katonatisztet. Az Obra-askihoz legközelebbi helyen ül Adgarta. Az elnöki asztal mögött panorámaablak van, ahogy egykor Palpatine irodájában is volt, de ez szögletes, nem pedig ívelt.

 

OBRA-ASKI

Üdvözlöm önöket. Nagy horderejű esemény jutott nemrég tudomásomra, mely közvetlen stratégiai jelentőséggel bír.

 

ADGARTA

Kémeink megszerezték a titkos birodalmi főváros, Had Abaddon koordinátáit.

 

A vezérkar tagjai elképedten néznek maguk elé.

 

RIEEKAN (alig jut szóhoz)

Hogyan sikerült…?

 

ADGARTA

A részletek nem fontosak. Az értesülés annál inkább.

 

JIND

Már megbocsásson, de igenis fontosak. Lehet, hogy csapda. Nem először fordulna elő.

 

ADGARTA

Egy független kereskedő adta el az információt a katonai hírszerzés egyik hadnagyának.

 

OBRA-ASKI

Aki azóta leellenőrizte a koordinátákat, és igazolta a hírt.

 

RIEEKAN (Adgartának)

Miért nem tudtam én erről az akcióról?

 

ADGARTA

A lehető legnagyobb titoktartás mellett hajtottuk végre, nehogy bármi is kiszivárogjon az információból.

 

ACKBAR

És úgy vélte, még előttünk is titokban kell tartania ezt?

 

Adgarta zavartan félrenéz, nem válaszol.

 

OBRA-ASKI

Azért hívtam ide magukat, hogy döntsünk a szükséges lépésekről.

 

JIND (széttárja a kezét)

Nem tudom, miről kellene itt döntenünk. A Birodalom mindig is tudta, hogy a Coruscant a központunk. Most már mi is tudjuk, hol vannak ők.

 

OBRA-ASKI

Nem értek egyet. Véleményem szerint a célpontra le kell csapni és meg kell semmisíteni.

 

ACKBAR

Én úgy érzem, ez elhibázott lépés lenne, elnök úr. A főváros nyilvánvalóan nem rendelkezik nagy hadiipari kapacitással. Szerintem egyáltalán nem indokolt az elpusztítása.

 

OBRA-ASKI (ironikusan)

Háború van – ön szerint ez nem indokolja kellőképpen a hadműveletet?

 

RIEEKAN

Én is céltalannak tartok egy ilyen akciót. Legfeljebb a város védelmére rendelt flottát zúzhatnánk szét.

 

OBRA-ASKI

Az sem kevés, nem is beszélve a morális csapásról. A részletek nem érdekelnek. Készítsék elő a hadműveletet!

 

INT. Coruscant, katonai tanácsterem

 

Rieekan, Ackbar, Vinse tábornok és Jind ezredes tart stratégiai megbeszélést. Vinse tábornok arca vörös a dühtől. Rieekan a fejét lehajtva könyököl az asztalon. Nagyon gondterheltnek látszik. Jind ezredes gondolataiba merülve mered maga elé.

 

ACKBAR (Vinse tábornoknak, nyugtatóan)

Megértem az ellenérzéseit, tábornok, de nem tehetünk mást. Nem szegülhetünk ellen a parancsnak.

 

VINSE (hevesen)

De ez őrültség. Semmi értelme!

 

Rieekan felemeli a fejét, és Vinse felé fordul.

 

RIEEKAN

Nekünk most már azzal kell foglalkoznunk, hogy a lehető legkisebb emberveszteséggel hajtsuk végre a műveletet.

 

JIND

Rieekan admirálisnak igaza van. Ezen a helyzeten nem tudunk változtatni. Azt javaslom, tekintsük át a célpont védelmi rendszereit…

 

Ekkor szisszenve kinyílik az ajtó, és egy hadnagy (Fugente) lép be a terembe. A vezérkari tisztek az ajtó irányába fordulnak. A hadnagy előrelép, és tiszteleg.

 

FUGENTE

Fugente hadnagy, Katonai Hírszerzés. Engedélyt kérek jelenteni.

 

RIEEKAN

Pihenj, hadnagy. Gratulálok a teljesítményéhez. Jelenleg ön az egyetlen a Köztársaságból, aki elmondhatja, hogy járt a birodalmi fővárosban.

 

Fugente bólint, és a holopadhoz lép. Egy kártyát csúsztat be az egyik nyíláson. A kezelőfelület életre kel, fények és kijelzők kapcsolnak be. Fugente megnyom egy gombot, mire halk búgással aktiválódik a hologramprojektor. A Had Abaddon térhatású képe tűnik fel. Mindenki tanulmányozza egy ideig.

 

JIND

Véleményem szerint az egyetlen esélyünk az lenne, ha semlegesíteni tudnánk a föld-űr fegyverzetet.

 

RIEEKAN

Ezt csak egy igen jól felszerelt felszíni kommandó tudná végrehajtani.

 

Rieekan Fugente hadnagyra néz, várja, hogy hozzáfűzze a személyes véleményét.

 

FUGENTE

Valóban, uram. Az űrből nem lehet deaktiválni a védelmi rendszereket, csak a felszínről.

 

RIEEKAN

És ahhoz rengeteg emberre lenne szükség.

 

JIND

Márpedig túl sokat nem juttathatunk le a felszínre észrevétlenül. Igaz, hadnagy?

 

FUGENTE

Egy szakasznál többet semmiképpen sem, uram.

 

VINSE (kétkedve)

Egyáltalán, hogy tudna lejutni akár egyetlen emberünk is?

 

FUGENTE

Egészen különleges beléptetőrendszer működik a bolygó felett. Bizonyos azonosítókódok megléte esetén automatikusan megkapja a hajó az engedélyt a leszállásra.

 

RIEEKAN

És önnek birtokában van egy ilyen kód?

 

FUGENTE

Igen, uram. Attól a csempésztől szereztem, aki a koordinátákat is adta. Egy egyszemélyes felderítőgéppel minden gond nélkül átjutottam a védelmen.

 

RIEEKAN

Ez nagymértékben leegyszerűsíti a kérdést. Ha már lenn vagyunk, az ön feljegyzéseivel eljuthatunk az űrvédelem központjáig. Vannak megfelelő felvételei arról a régióról?

 

FUGENTE

Igen, uram. Részben saját készítésűek, és szerencsére a csatornarendszer egyes elemeiről is vannak ábráim. Viszont, engedelmükkel, uraim, volna egy megjegyzésem.

 

JIND

Éspedig?

 

FUGENTE

Elképzelhető, hogy a felszínen olyan nehézségekbe ütközünk, amivel egy szakasznyi katona nem tud eredményesen megbirkózni.

 

ACKBAR

Márpedig nekünk biztosra kell mennünk. A fegyverzet nem működhet, amikor megindítjuk az űrbeli támadást. A véderő, megtámogatva a felszín fegyvereivel, legyőzhetetlen.

 

Mindenki elmereng a problémán. Rieekannak eszébe jut valami, és felderül egy kissé.

 

RIEEKAN

Azt hiszem, tudom, ki lenne a legalkalmasabb a csapat vezetésére.

 

EXT. Coruscant, Leiáék lakótornya – alkonyat

 

Egy légitaxi suhan a lakótorony felé. A torony pontosan a lemenő nap előtt áll, a ragyogó narancsvörös korong előtt csak fekete sziluettje látszik.

 

INT. Coruscant, Leiáék lakosztálya, nappali – alkonyat, majd este

 

A jelenet során egyre jobban besötétedik odakint. Az elején még a felszíni épületek is fényben vannak, később már csak a forgalom látszik, lent már kigyulladnak a lámpák. Nyílik az ajtó, és Wedge lép be a nappaliba. Han, Leia, Csubi és a droidok is ott vannak. Han feláll, megöleli és hátba veregeti barátját. Utána Leia is átöleli.

 

HAN

Jó kis nyaralást szerveztél nekünk, Wedge!

 

WEDGE

Talán nem tetszett a program?

 

HAN (flegmán)

Tudod, egészen szokatlan volt, hogy sehol egy rohamosztagos, vagy legalább egy csillagromboló. Teljesen elveszettnek éreztem magam.

 

WEDGE (mosolyogva)

Persze, mindig a sűrűjében akarsz lenni, ugye?

 

HAN

Úgy valahogy.

 

WEDGE

Mindenesetre köszönjük az információkat. Nagy terhet vettetek le a vállunkról.

 

LEIA

Ugyan, Wedge. Még jól is éreztük magunkat. És most mi szél hozott?

 

HAN (tréfálkozva)

Csak nem akarsz megint elküldeni minket egy kis vakációra?

 

Wedge félrenéz, majd megköszörüli a torkát.

 

WEDGE

Nos… az a helyzet, hogy megtudtuk a birodalmi főváros koordinátáit.

 

HAN

Na és?

 

WEDGE

Az elnök meg akarja támadni.

 

HAN (meghökkenve)

Csak így egyedül, vagy esetleg vinné a hadseregét is?

 

Leia elmereng a hallottakon, de Han folytatja.

 

HAN

És mégis, hogy képzeli ezt el? Frontálisan nekirontunk a Had Abaddon-i véderőnek, vagy mi a fene?

 

WEDGE

Nem. Egy kis különítmény a csata előtt leszáll a felszínre és megbénítja a föld-űr fegyverzetet. Ezután a vadászok és a cirkálók az Evander vezetésével megsemmisítik a flottát.

 

HAN (szarkasztikusan)

Ja, ilyen egyszerűen?! Hát persze, hogy ez nekem nem jutott eszembe!

 

Wedge félrefordítja a fejét. Kínos csend támad.

 

LEIA

Szeretném én vezetni a felszíni egységeket.

 

Han először szóhoz sem jut a döbbenettől, majd kifakad.

 

HAN

Hogy mit akarsz? Szó sem lehet róla! Semmi közünk ehhez az egészhez!

 

Csubakka bömbölve fejezi ki egyetértését.

 

LEIA

Muszáj mennem. Nem tudom, miért, de muszáj.

 

Csubakka ismét bömböl, ezúttal tiltakozóan.

 

HAN (mogorván)

Persze. Ez is valami Jedi-dolog, ugye?

 

Leia bólint. Han felmordul. Wedge zavarba jön a hirtelen felforrt indulatok láttán.

 

WEDGE

Ami azt illeti, pont ezt szerettem volna kérni tőled.

 

Újabb morgás hallatszik Han irányából. Úgy néz Wedge-re, mintha valami őrültre.

 

WEDGE (folytatja)

Rieekanék ugyanerre a döntésre jutottak. Szerintük sem ártana, ha egy Jedi vezetné a csapatot. Persze nem teljesen hivatalosan, mert dicső elnökünk nem tudhat róla.

 

Han megint csak morogni tud.

 

WEDGE (folytatja)

Azért még gondold át, és majd jelentkezz. Holnap indulunk. Addig is: minden jót!

 

Fejével bólint Hannak és Csubakkának is, majd kimegy. Az ajtó halk szisszenéssel zárul be mögötte. Ekkorra már szinte teljesen lement a nap, de egy utolsó fénycsík még megvilágítja a lakosztály plafonját. Az automatikus fényszabályzó ehhez igazítja a szoba lámpáinak erősségét. Han és Leia egyszerre kezdenek beszélni, de Han abbahagyja.

 

LEIA

Han, hidd el, hogy…

 

HAN (egyszerre mondja Leiával)

Leia, ez tiszta őrültség…

 

LEIA

Han, úgy érzem, ez a helyes út. Luke ott lesz a bolygón, és én talán vissza tudom téríteni a jó oldalra.

 

HAN

És ha mi mennénk oda Csubival?

 

Csubakka igenlően bömböl egyet.

 

HAN (folytatja)

Volt már néhány ilyen ügyünk, hidd el.

 

LEIA

Te nem mehetsz, Han. Luke azonnal megölne.

 

HAN

Téged nem ölne meg?

 

LEIA

Neki én kellek. Élve, mert azt akarja, hogy csatlakozzam hozzá. Ezért engedményekre fog kényszerülni, és lehet, hogy pont erre a haladékra lesz szükségünk.

 

HAN

És mi lesz Obra-askival? Nem azt mondtad, hogy egy csata elég lehet neki, hogy kigolyózza Ackbarékat?

 

LEIA

Ha ott lennék mellettük, akkor sem tehetnék semmit. Nincs akkora politikai hatalmam. És nem is biztos, hogy az elnök részt vesz az ütközetben.

 

HAN

Én ott lennék a helyében.

 

LEIA

Lehet. De úgy érzem, Luke sokkal fontosabb. Őt kell megállítanunk minél előbb. Ezért kell odamennem.

 

HAN

Én meg üljek és maradjak nyugton, mi?

 

LEIA

Nem. Teneked kell elhoznod az ikreket.

 

Han értetlenül néz feleségére. Egy kicsit gyorsak neki a fordulatok.

 

LEIA (folytatja)

Luke nem tartja majd magánál őket. Csak akadályoznák, ha olyasmi történne, amit nem láthat előre. A babák biztosan fent lesznek a lakosztályában, a csillagrombolón. Neked kell feljutnod a csata során a fedélzetére, és elhoznod őket onnan.

 

HAN (kételkedve)

Még mindig nem tetszik ez nekem.

 

LEIA

Nekem sem tetszik, de nem tehetünk mást. Te sikerrel járhatsz az űrben, de Luke ellen nincs esélyed. Ha valakinek van egyáltalán, az én vagyok. Lehet, hogy ez a sorsom.

 

HAN (fájdalmas hangon)

Lehet, hogy meghalsz!

 

LEIA

Igen. Talán ez az ára annak, hogy Luke visszatérjen.

 

HAN (érzelmesen)

Nem akarlak elveszíteni, Leia!

 

LEIA

Amíg Luke a sötét oldalon van, úgysem lehet békénk, Han. Nekünk sem, és a gyermekeinknek sem. Értük kell megtennünk ezt. Nem a Köztársaságért vagy a galaxisért. Jacenért és Jaináért.

 

Han Leiának háttal állva hallgat egy darabig. Dühös, és a könnyeivel küszködik. Nagy sokára megszólal.

 

HAN

Tudod, mennyire elegem van az Erőből, és az útjaiból?!

 

Leia szomorúan elmosolyodik, és férjéhez lép. Szorosan összeölelkeznek. A nap eltűnt, beköszöntött az éjszaka.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A titkos birodalmi főváros felett is épp alkonyodik, látszik a nappali és az éjszakai oldal közötti határvonal.

 

EXT. Had Abaddon, az admirális rezidenciája – kora este

 

A Had Abaddon egyetlen, de hatalmas városát minden oldalról hegyek veszik körül. A város fölötti hegy legmagasabb pontján régi romok állnak, egy már letűnt civilizáció építményei. A hegy platójának alacsonyabb részén áll az admirális palotája. A palota esti díszkivilágításban pompázik. Szép, előkelő épület, mely mégis magán hordozza a jellegzetes birodalmi stílusjegyeket – remekül illik Tenton admirálishoz.

 

INT. Had Abaddon, az admirális rezidenciájának nagyterme

 

Luke és az admirális beszélgetnek egy-egy székben ülve. Az admirális valami vörös folyadékot kortyolgat egy szépen megmunkált üvegpohárból, mely a szivárvány minden színében pompázik, ahogy megtörik rajta a fény. Az admirálison kivételesen nem egyenruha van, hanem egy egyszerű szabású, de nagyon elegáns fehér-szürke színű öltözet.

 

LUKE

Hamarosan döntő csapást mérhetünk az ellenségre.

 

ADMIRÁLIS

Nem vagyok biztos benne, hogy készen állunk egy ilyen hadműveletre. Tanácsosabb lenne a nagyszabású terveket későbbre halasztani.

 

Kis szünet. Luke várakozóan néz az admirálisra.

 

ADMIRÁLIS (folytatja)

Amit eddig elértünk, az nagyszerű. Majdnem akkora erővel rendelkezünk, mint a Köztársaság. Amióta lecsaptunk a Dharmiára, már utánpótlási gondjaink sincsenek. Antir ezredes és különítménye jól végzi a feladatát, helyzetünk napról napra szilárdabb az újonnan meghódított rendszerekben. Katonailag semmi nem indokolja, hogy nagy kockázatot jelentő, grandiózus műveletbe kezdjünk.

 

Az ezredes neve hallatán Luke arcán egy pillanatra sötét árnyék suhan át, de az admirális nem veszi észre. Luke feláll a székéből, és az ablakhoz megy. Kinéz az éjszakába.

 

LUKE

Akárhogy is, a leszámolás ideje közel van.

 

Kis szünetet tart, majd megfordul, és az admirálisra nézve folytatja mondandóját.

 

LUKE (folytatja)

Készítse fel a flottát a főváros védelmére. A lázadók pár napon belül megérkeznek, Leiával együtt.

 

Az admirális először nem ért semmit, majd hirtelen rádöbben a helyzetre.

 

ADMIRÁLIS (hitetlenkedve)

Kiadta nekik Had Abaddon koordinátáit?!

 

Luke bólint.

 

LUKE (hűvösen)

Talán helyteleníti?

 

Az admirális felkel a székéből, és közelebb lép Luke-hoz.

 

ADMIRÁLIS

Igen, helytelenítem. Túl nagy a kockázat.

 

Luke ökölbe szorítja mechanikus kezét.

 

LUKE

Áldozat nélkül nem lehet győzni.

 

ADMIRÁLIS

De az áldozat a Birodalomé lenne, a győzelem pedig…

 

Luke a szavába vág, és kihívóan ránéz.

 

LUKE

Az én győzelmem a Birodalom győzelmét jelenti. Az én Birodalmamét!

 

Az admirális sokáig hallgat, majd csendesen megszólal.

 

ADMIRÁLIS (visszafogottan)

Ebben már nem vagyok biztos.

 

Leteszi poharát a szék nagyméretű karfájára, és kimegy a teremből.

 

EXT. Coruscant, hadikikötő – nappal

 

A coruscanti hadikikötőben megindult a készülődés. Transzporthajókat pakolnak meg rakománnyal, minden platformot katonák őriznek. Oldalt egy nagy leszállótér van, itt parkolnak az űrvadászok. Karbantartók tucatjai foglalkoznak velük: feltöltik az üzemanyagtartályokat, ellenőrzik az elektronikát, kijavítják a burkolat sérüléseit. Süt a nap, de hűvös az idő, és felhős az ég. Folyamatosan fúj a szél.

 

EXT. Coruscant, hadikikötői platform

 

Egy sikló várakozik egy kisebb leszállóhelyen. Néhány katona, köztük Rieekan járkál körülötte. Oldalt hatalmas ládahalmok vannak. Han a ládák mellett beszélget Wedge-dzsel.

 

HAN

Wedge, a múltkor egy kicsit heves voltam. Ne haragudj!

 

WEDGE

Ugyan, nem számít. Megértelek.

 

HAN

Akkor nem volt alkalmunk szólni, de azt gondoljuk, hogy Obra-aski le akarja cserélni a vezérkar egy-két tisztjét. És ezt egy csata során elvileg meg is teheti, ha van egy kis esze.

 

WEDGE

Hát… az elnök is velünk fog jönni! A zászlóshajón lesz… Furcsállottam is a dolgot.

 

HAN (grimaszol egyet)

Hát akkor vigyázzatok! Bár én nem vagyok biztos benne, hogy van elég bátorsága ehhez. De azért tartsátok nyitva a szemeteket.

 

WEDGE (komoran)

Igyekezni fogunk. Kösz a tippet.

 

Han kiáltást hall a háta mögül. Hátranéz: Leia áll a sikló mellett. Visszafordul Wedge felé.

 

HAN

Mennem kell. Vigyázzatok magatokra!

 

WEDGE

Ti is. Sok szerencsét!

 

Megölelik és hátba veregetik egymást, majd Han elindul. Wedge integet Leiának. A nő visszainteget neki, miközben Han őfelé siet. Ahogy odaér a feleségéhez, Leia megszólal.

 

LEIA

Indulnom kell…

 

Han mondana valamit, de Leia ráteszi az ujját a férje szájára.

 

LEIA (halkan)

Ssss… Tudom. De muszáj.

 

Megcsókolják egymást, majd szétválnak. Mindketten könnyes szemmel néznek a másikra. Hirtelen újra összeborulnak.

 

HAN (Leia fülébe suttogva)

Vigyázz magadra…!

 

Leia nem tud megszólalni, csak bólogat. Ezután Csubihoz fordul. A vuki szeretetteljesen megöleli, és felemeli a levegőbe.

 

LEIA

Csubi, vigyázz Hanra, rendben?

 

Csubi igent bömböl. Ezután Lando is átöleli a hercegnőt.

 

LANDO (vidámkodva)

Ne aggódjon, hercegnő. Épségben vissza fogom hozni mindkettőjüket. És akkor vége lesz ennek az egésznek.

 

Leia mosolyogva bólint, majd Thripióhoz lép.

 

C-3PO

Minden jót kívánok, Leia úrnő!

 

LEIA

Vigyázz magadra, Thripio!

 

Leia ezután Artuhoz fordul, aki keservesen csipog. Leia lehajol hozzá, és megsimogatja a kupolás fejet. Még egy puszit is ad rá. Végül elballag egy hajó felé. Ahogy odaér, Rieekan üdvözli.

 

RIEEKAN

Örülök, hogy úgy döntött, velünk tart, hercegnő.

 

Rieekan felvezeti Leiát a hajóra. Artu szomorú csipogása még mindig hallatszik.

 

INT. Coruscant, egy sikló raktere

 

Leia és Rieekan belépnek a raktérbe, ahol tizenkét katona rendezi a készleteit. Ahogy meglátják felettesüket, vigyázzba állnak. Rieekan a kezével feléjük mutat.

 

RIEEKAN

Íme, az egysége. És a szakaszvezető, Fugente hadnagy.

 

A katonák meghajolnak. Fugente hadnagy előbbre lép.

 

FUGENTE (Leiának)

Parancsnok, készen állunk. És engedje meg, hogy megjegyezzem: nagy örömömre szolgál, hogy egy Jedi irányítása alatt harcolhatok.

 

Leia arcán büszkeség és aggodalom fut át. A tiszt felé bólint. Rieekan Fugentéhez fordul.

 

RIEEKAN

Sok sikert kívánok. Térjenek vissza épségben.

(Leiának, meleg hangon)

Az Erő legyen önnel, hercegnő.

 

Fugente és a szakasz tisztelegve búcsúzik Rieekantól. Leia rámosolyog. Rieekan elindul lefelé a rámpán, Fugente pedig előremegy a pilótafülkébe. Leia figyeli, ahogy az admirális távozik, de nem rá fókuszál: látja, hogy a távolban Solo, Lando és Csubi állnak, és őt nézik. A kamera utoljára Leia arcát mutatja közelről. A tekintete olyan, mintha örökre búcsúzna. Arca árnyékba borul, ahogy a hajó bejárata halk sípolással bezáródik.

 

EXT. Coruscant, hadikikötő

 

A sikló indulásra kész. Kékes derengés tűnik fel a hátsó részén. Az erősödő szél a távolabb várakozó csoport felé viszi a felzúgó hajtóművek hangját. Solo némán nézi az indulási előkészületeket. Lando odafordul Hanhoz.

 

LANDO

Minden rendben lesz, haver. Egyszer már legyőztük a Birodalmat. Most is menni fog.

 

Han csekély meggyőző erővel bólint. A sikló, amelyen Leia utazik, felemelkedik, és elhúz az űr felé. Solóék figyelik, ahogy távolodik. Rieekan odajön hozzájuk.

 

LANDO

Üdvözlöm, admirális.

 

Han csak a fejével bólint.

 

RIEEKAN (kissé csalódottan)

Arra számítottam, hogy velünk fog tartani, Calrissian tábornok.

 

LANDO (széttárja a kezeit)

Sajnálom, admirális úr. Más dolgom lesz. Amit egyesek ott fent igen rossz szemmel néznének, ha tudnának róla.

 

Rieekan Solóra néz, majd a Falconra pillant.

 

RIEEKAN

Értem. Mindenesetre hiányozni fog a segítsége.

 

LANDO

Talán majd legközelebb.

 

RIEEKAN (bólint)

Talán. Nos… sok szerencsét!

 

Rieekan elmegy Solóéktól. Ők ketten Landóval egymásra néznek.

 

HAN

Mégis, mit tehetnénk? Akármire készül is Obra-aski, mi nem állíthatjuk meg. Az a legjobb, ha a saját dolgunkkal törődünk.

 

Lando lassan bólint.

 

HAN (folytatja, egyre hevesebben)

Nézd, Lando, ha választanom kell a gyerekeim és a szenátus között, habozás nélkül a gyerekeimet választom.

                       (abba az irányba mutat, amerre Rieekan ment)

Ha ez neked nem tetszik, még utánamehetsz!

 

LANDO (csitítólag Han vállára teszi a kezét)

Jól van, jól van! Azért nem kell mindjárt ennyire fölkapni a vizet.

 

Han lassan lehiggad.

 

HAN (nyugodtabb hangon)

Bocs, haver. Ne haragudj! Nem tudom, mi ütött belém.

 

EXT. Űr

 

A Warlord csillagromboló lebeg a semmi közepén.

 

INT. Parancsnoki szoba, Warlord csillagromboló

 

Ez a hadihajó legelegánsabb lakosztálya. A mérete mellett az egyik fal mentén sorakozó kijelzők és a középen lévő nagy holopad különbözteti meg a szokványos tiszti szállásoktól. Az ezredes egy nagyméretű asztal mellett ül, vele szemben két alárendeltje, Casste százados és Pollarn alezredes.

 

ALEZREDES (folytatva)

…tehát ebben a szektorban már stabil az uralmunk. Javaslom, térjünk vissza Had Abaddonra, hogy közvetlenül Tenton admirálissal…

 

Egy lámpa villan fel az ezredes asztalán, és a szárnysegédje hangja szólal meg a belső hírközlőn.

 

SZÁRNYSEGÉD (O. S., rádión)

Uram, üzenete érkezett.

 

ANTIR

Nyugtázva.

 

Az ezredes megnyom egy gombot, és az asztalába épített monitorra néz. Ahogy elolvassa a megjelenő (birodalmi betűtípusú) szöveget, egyre jobban elkomorodik. Végül elvörösödik, felpattan, és az egyik falat alkotó acélüveg ablakhoz lép. Dühösen bámul ki az űrbe.

 

SZÁZADOS

Ezredes úr…?

 

Antir megfordul. Casste százados elhallgat.

 

ANTIR (csikorogva)

Skywalker megadta a lázadóknak a főváros koordinátáit. Csapdába akarja csalni őket.

 

A két tiszt szólni sem tud a döbbenettől.

 

ANTIR (hűvösen folytatja)

Mindannyian tudjuk, mit jelent ez. Engem nem érdekel, kicsoda ő, de ez árulás. És a birodalmi hadseregben az árulás büntetése halál.

 

A két tiszt összenéz.

 

ANTIR (tovább folytatja)

Mindig is elleneztem ezt a tervet. Tudtam, hogy csak baj lehet belőle. Egy Jediféle már tönkretette egyszer a Birodalmat. Nem hagyhatjuk, hogy valami varázsló megint megtegye. Cselekednünk kell, amíg nem késő!

 

Antir az alárendeltjeire néz. Azok mindketten bólintanak.

 

EXT. Űr

 

A csapásmérő köztársasági flotta minden hajója összegyűlt az űrben kijelölt találkozási pontnál. A flottát vagy száz Mon Calamari osztályú nehéz- és könnyűcirkáló alkotja. Rengeteg Lancer fregatt és Dreadnaught is látható (néhány új típusú hadihajó mellett), körülöttük számtalan X-, Y-, A- és B-szárnyú vadászgép cikáz, továbbá Z-95-ösök, valamint egy-két, eddig nem látott típusú vadász is. A nagy nyüzsgés első ránézésre áttekinthetetlen, de ahogy a kamera előremozog a flotta szintén előrehaladó, ide-oda rendeződő hajói között (oldalról, néha alulról is mutatva őket, ahogy áthúznak a képen), felismerhetővé válik a hadrend. Egy pillanatra feltűnik az ütött-kopott Falcon is. Végül a kamera megállapodik a flotta első harmadában álló zászlóshajónál, az Evandernél. Mellette áll az Independence, Ackbar hajója.

 

INT. Híd, Evander

 

A vezérhajó hídján Obra-aski végignéz a flottán. Derlin ott áll mellette, hátratett kézzel.

 

OBRA-ASKI

Indulhatunk, admirális! Adja ki a parancsot!

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar egy pillanatra elhúzza a száját, majd a mikrofonhoz fordul. Még egy pillantást vet a hajókra.

 

ACKBAR

Minden egységnek: figyelem! A zöld jelzésre hipertérbe lépni!

 

Ackbar az egyik szárnysegéd felé bólint, aki megnyom egy gombot a műszerpultján. A híd előtti űr kék csíkokká alakul, ahogy a hajó fénysebességre lép.

 

INT. Híd, Evander

 

Az Evander is fénysebességre gyorsít. A kamera ezt a híd közepéről, a holopad előtti emeltebb rész felől mutatja, a tetőablakok is jól látszódnak. A kép közepén Derlin és Obra-aski áll. A csillagok csíkká mosódása a kettejük közötti kis résből indul ki.

 

EXT. Űr

 

A kamera hátulról mutatja, hogy a lázadó flotta hajói sorban eltűnnek a hipertérben. Középtájt a hatalmas csatahajók gyorsítanak fel, a kép szélső részein pedig a kisebb hajók (köztük a Millennium Falcon) és a vadászok. Eltart egy ideig, amíg mindenki eltűnik a képről, és csak a csillagok lesznek láthatóak.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A bolygót féloldalasan világítja meg a napja. Az űrforgalom közepes. Körülbelül ötven csillagromboló lebeg a bolygó felett.

 

EXT. Had Abaddon, Luke rezidenciája, terasz – este

 

Luke a teraszán állva szemléli az esti várost. Hideg szél fúj, a csuklyája a fején van. Hirtelen összeszűkül a szeme. Ekkor lépteket hall a háta mögül, és megfordul. Négytucatnyi birodalmi rohamosztagos áll vele szemben. Kis szünet után a két parancsnok közül az egyik előrelép.

 

PARANCSNOK

Skywalker mester, ön elárulta a Birodalmat. Parancsunk van rá, hogy letartóztassuk.

 

Luke némán néz a tisztre.

 

PARANCSNOK (folytatja)

Ha ellenállást tanúsít, fegyveresen kísérjük el.

 

Negyvennyolc karabély kibiztosításának és célra emelésének hangja hallatszik fel. Luke hidegen elmosolyodik.

 

LUKE (nagyon nyugodtan, lassan)

Az ellenség ott áll önök mellett, parancsnok.

 

Luke kezével elegánsan a másik két tucat fegyveres felé int. A parancsnok oldalra néz.

 

LUKE (nyugodtan folytatja)

Látja, parancsnok? Hamarosan tüzet nyitnak önre és az embereire.

 

Luke ismét int a kezével, és a két csapat megcélozza egymást. Luke arca egyre szélesebb mosolyra húzódik, kezeit összekulcsolja maga előtt.

 

PARANCSNOK (felkiált)

Vigyázat, emberek! Tűz!

 

Az egyik parancsnok lőni kezd a másik csapat katonára. Ők kénytelenek viszonozni a tüzet. Huszonnégy birodalmi katona lövi huszonnégy társát, egyre több a halott, Luke pedig elégedetten, visszafogott nevetéssel nézi az eseményeket. A kamera egy idő után nyitni kezd, a jelenet óriástotálban fejeződik be.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

 

Leiáék hajója megjelenik a Had Abaddon mellett. A bolygót hetven birodalmi csillagromboló védi, nem beszélve a kisebb méretű hajókról. TIE-vadászok nyüzsögnek mindenfelé.

 

INT. Pilótafülke, sikló

 

Leia és Fugente döbbenten nézik a flottát. Ennyi birodalmi hajóra nem számítottak.

 

FUGENTE (döbbent rémülettel)

Legutóbb feleennyien sem voltak!

 

LEIA

Ez csapda! A Birodalom tudja, hogy jövünk!

 

FUGENTE

De hát honnan…?

 

Leia lassan rádöbben a válaszra.

 

LEIA (bénultan nézi a bolygót)

A koordinátákat ők adták meg…

 

Fugente előtt is világossá válik minden.

 

LEIA (folytatja, Fugentére néz)

Értesítenünk kell a flottát!

 

FUGENTE (megrázza a fejét)

Nem lehet. Ha innen elkezdenénk rádiózni a Köztársaságba, darabokra lőnének minket.

 

Súlyos csend támad. A sikló alig látható mozgással, lassan halad a bolygó felé. Útja csillagrombolók mellett vezet.

 

FUGENTE (folytatja)

Nincs más választásunk, most már mennünk kell.

 

LEIA

Ha időben elintézzük a fegyvereket, még lehet esélyünk.

 

FUGENTE

Talán igen. De ez bizony még a felszíni védelem nélkül is nagy csata lesz.

 

Leia bólint. Arca megfeszül, ahogy meghoz egy nehéz döntést.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A sikló közeledik a bolygóhoz. Ahogy közelebb jutnak, észreveszik, hogy a bolygó körül egy automata lézerlövegsor kering orbitális pályán, egyenlítői síkban. Minden, a felszínre induló hajónak két ilyen löveg között kell elhaladnia. Meglepően nagy a forgalom, főleg kisméretű hadihajók jönnek-mennek. A sikló olyan hatást kelt közöttük, mintha egy lódarázsfészekbe akarna bejutni egy méh. A siklóhoz legközelebb álló két lövegen vörös jelzőfény villan fel, és a turbólézerek célba veszik a hajót.

 

INT. Pilótafülke, sikló

 

A műszerfalon a kommunikációs egységen szintén felvillan egy fény. Fugente odafordul a pult felé. Droidból származó birodalmi kódhangok hallatszanak a hangszórókból.

 

FUGENTE

Az automata beléptetőrendszer. Azonosítást kér. Remélem, a kód, amit kaptam, nem valami titkos jelzés.

 

Fugente megnyom pár gombot. Gépi sípolás hallatszik, majd ismét a droidhangok.

 

LEIA

Ha az is, akkor sem tehetünk semmit. Az Erőre kell bíznunk a sorsunkat.

 

Mindketten lélegzet-visszafojtva figyelik a biztonsági lövegeket. Csend van, csak néhány műszer kattog.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A sikló két oldalán lebegő lövegek fényei még mindig pirosan világítanak. Pár másodperc múlva viszont zöldre váltanak, és a fegyvercsövek elfordulnak, nyugalmi pozíciót vesznek fel.

 

INT. Pilótafülke, sikló

 

Fugente hadnagy hangosan kiengedi a visszatartott levegőt.

 

FUGENTE

Mehetünk.

 

A hadnagy gázt ad, és a sikló áthalad a lövegek között. Leia különös tekintettel, mereven nézi a bolygót.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A sikló belép a bolygó légkörébe.

 

EXT. Had Abaddon, elhagyott roncstelep – délután

 

Leiáék siklója leszáll egy ipari komlexum mellett, egy roncstelepen. A távolból füstoszlopok szállnak fel. Életnek nyoma sincs, a város sűrűn lakott része jóval messzebb van. Lenyílik a rámpa, és a lázadó infiltráns csoport előjön a siklóból. Mindenki állig fel van fegyverezve, csak Leia tűnik védtelennek. Ő vezeti a csapatot. Fugente mellé áll, és előveszi távcsövét. A hadnagy hátán a megszokott fegyverek mellett egy kisebbfajta rakétavető is van. Egy darabig pásztázza a távcsővel a várost. A kamera mutatja, ahogy az elektronika sorra azonosítja az egyes épületek rendeltetését, és összeveti az űrből készített felvételekkel. Végül ráfókuszál egy csoport épületre.

 

FUGENTE (mutatja az irányt a kezével)

Megvan. Arra!

 

Leia körülnéz, és mindenki elindul a jelzett irányba.

 

INT. Had Abaddon, kormányzói palota, tárgyalóterem

 

A birodalmi vezérkar a támadás előtti megbeszélését tartja. Egy holopad körül kör alakban ül kb. tucatnyi magasrangú vezérkari tiszt. Tenton admirális széke mellett van egy üres hely. Antir ezredes, Casste százados és Pollarn alezredes is részt vesznek az ülésen. Idegesen néznek egymásra. A bonyolult taktikai hologramon a bolygó és az azt övező űr látható, bejelölve rajta a pajzsok, a föld-űr fegyverzet elemei és az űrhajók. Időnként újabb pontok tűnnek fel, melyek megnagyobbodnak kissé, és hajóalakot vesznek fel: a megérkező csillagrombolók és más hadihajók jelképei. Az eligazítás végére a számuk aggasztóan nagy lesz. Luke belép a terembe. Kissé feszült a hangulat. Az alezredes és a százados kővé váltan merednek maguk elé. Antir kifejezéstelen arccal, mozdulatlanul ül a helyén. Luke végignéz a tiszteken. Odalép az admirális mellé, de nem ül le a székre.

 

LUKE

Üdvözlöm önöket. Mint tudják, hamarosan döntő összecsapásra kerül sor a bolygó feletti űrben. Remélem, készen állnak az egységeik.

 

Luke Antirra néz. Az ezredes megköszörüli a torkát.

 

ANTIR

Nyolcvankettő rombolónk már megérkezett, és még tucatnyi fog megjelenni a következő három órában. Nem beszélve a kisebb egységekről. A hadihajók teljes harckészültségben vannak és elfoglalták kijelölt pozícióikat.

 

LUKE

Tehát a felszín biztonságban van?

 

ANTIR

Az űr felől igen. Ha kell, az életemmel felelek ezért.

 

ADMIRÁLIS

Úgy vélem, mégiscsak célszerű lenne megerősíteni a felszíni védelmet, ahogy arra már korábban utaltam.

 

LUKE

A felszíni védelemmel nem kell törődni. A lázadók nem fognak lejutni a bolygóra.

 

ELSŐ TISZT

Ezt honnan vehetjük ilyen biztosra?

 

LUKE (fenyegetően)

Én garantálom. Remélem, ez elegendő biztosíték.

 

Az admirális összevonja a szemöldökét.

 

MÁSODIK TISZT

Skywalker mester, ön a Majesty zászlóshajón fog tartózkodni?

 

LUKE

Nem veszek részt az ütközetben. A felszínen fogok maradni.

 

Az admirális gyanakodva néz Luke felé.

 

LUKE (folytatja)

A lázadók hamarosan megérkeznek. Azt hiszem, ideje elindulniuk a hajóikhoz.

 

Megkönnyebbült, halk sóhajok hallatszanak innen-onnan.

 

LUKE (tovább folytatja)

De mielőtt elmennének, van még valami, amiről szót kell ejtenünk.

 

Antir két tisztje összenéz.

 

LUKE (tovább folytatja)

Tegnap este egy kis meglepetéssel szolgált nekem néhány tiszt. Akik most mindannyian jelen vannak. Úgy gondoltam, hasznos lesz, ha mindenki látja a tárgyalásukat.

 

ADMIRÁLIS

Tárgyalásukat? Mit jelentsen ez?

 

LUKE (a végén kissé hevesen)

Valakik, meglehetősen ostobán, úgy döntöttek, hogy elárulják a Birodalmat. Elárulnak engem!

 

Luke Casste századosra és Pollarn alezredesre néz. Azok egyre idegesebbek lesznek.

 

LUKE (hűvösen folytatja)

Támadást szerveztek ellenem… ami kudarcot vallott.

 

Luke felemeli a kezét (a százados erre összerezzen), de csak az ajtó nyílik ki a mozdulatra – és a két szakaszparancsnok lép be rajta, akik a Luke elleni támadást vezették. Mindketten kissé ziláltnak tűnnek, és úgy mozognak, mint a bábuk. Döbbent csend fogadja őket.

 

LUKE

Parancsnok, nevezze meg azokat, akik árulásra vették rá önöket.

 

Luke parancsára a szakaszparancsnokok egy emberként néznek Antir két tisztjére. Erre azok felpattannak, és hátrálni kezdenek.

 

SZÁZADOS

Nekem ehhez semmi közöm!

 

ALEZREDES (egyszerre kiabálja a századossal)

Fogalmam sincs, kicsodák ezek. Nem az én parancsnokságom alatt szolgálnak!

 

Luke oda sem figyel rájuk, folytatja a mondandóját. Antir arca megfeszül.

 

LUKE

Halálra ítélem őket. Az ítélet azonnal végrehajtandó!

 

Luke int a kezével. Az admirális és Antir tiltakozni akarna, de a két agymosott katona egy pillanat alatt előkapja a karabélyát, és egy-egy lövéssel leterítik a két tisztet. Ezután a falhoz lépdelnek, és vigyázzba állnak az ajtó két oldalán. Luke ismét a tisztek felé fordul.

 

LUKE

Azonban nem ők álltak az összeesküvés élén…

 

Ekkor felpattan a helyéről Antir ezredes.

 

ANTIR

Ha itt valaki áruló, az csak ön lehet! Engem nem érdekel az Erő, meg a képességei! Maga elárulta a Birodalmat! Csak bajt okoz, amióta itt van! Most már értem, hogy a köztársasági barátai miért űzték el!

 

Luke felemeli a kezét, és Antir a levegőbe emelkedve fuldoklani kezd. Az admirális is feláll a székéről.

 

ADMIRÁLIS

Azonnal hagyja abba! Mit művel?!

 

Luke oda sem figyel rá. A levegőben lebegő Antir ezredeshez beszél, megvető hangon. Az ezredes közben levegőért kapkod, és a rettenettől tágra nyílt szemekkel néz Luke-ra.

 

LUKE (megvetően)

Azt hitte, nem látok át magán? A sötét oldal előtt nincs titok, ezredes! Mindig is láttam a gondolatait, a vágyait, a félelmeit… Okulhatott volna a legutóbbi esetből. A fájdalom az egyik legjobb tanító, de a halál még jobb.

 

Luke az Erővel szép lassan megfojtja az ezredest, majd a holttestet visszaejti a székére. Hangzavar támad, ezt már sokan nem hajlandóak eltűrni, többen tiltakoznak.

 

TISZTEK (összevissza beszélnek)

Ez tűrhetetlen! Nem engedhetjük!

 

LUKE (nyugodtan, fenyegető súllyal)

Talán vitatják a hatalmamat? Ne kövessék el még egyszer ezt a hibát. Az Erő a szövetségesem, és ez mindannyiuk fölé emel engem!

 

Luke elhallgat egy pillanatra és végignéz a tiszteken. Azok kerülik a tekintetét.

 

LUKE (folytatja)

A flotta köteles nekem engedelmeskedni. A döntéseket én hozom, maguk pedig végrehajtják.

 

Erre csend támad, de valaki még mindig lázadozik.

 

HARMADIK TISZT

Nem teheti ezt! Ez a Birodalmi Flotta vezérkara, és mi…

(elhallgat)

 

Luke sötéten ránéz. Csak nézi, nézi. A tiszt elsápad, és elkezd izzadni, fulladozni. Végül fennakad a szeme, és holtan fordul le a székéről. Az admirális döbbenten néz Luke-ra, akinek arckifejezése most korlátlan hatalmat sugároz: akaratlanul is Császárt állított a Császár helyére.

 

EXT. Had Abaddon, az űrvédelmi központ mellett

 

Egy nagytotál magasról megmutatja a nagy kiterjedésű űrvédelmi támaszpontot, majd Leiát és a lázadókat látjuk, amint elosonnak az űrvédelem földi parancsnokságának hatalmas fala mellett. Birodalmi rohamosztagosok őrzik a bejáratot. Leiáék megállnak a fal egyik kiszögellése előtt, ahonnan nem látni őket.

 

FUGENTE (suttogva)

Meg kell ölnünk őket.

 

LEIA (megrázza a fejét, és suttogva válaszol)

Túl hangos lenne.

 

FUGENTE

Hát akkor?

 

Leia késik a válasszal.

 

LEIA

Maradjanak csendben.

 

A birodalmiak folyamatosan beszélgetnek, a hangjuk elhallatszik a lázadók búvóhelyéig.

 

ELSŐ BIRODALMI ŐR (távolról hallatszó, szűrt hang)

Nagy műsor készül itt, azt hiszem.

MÁSODIK BIRODALMI ŐR (távoli, szűrt hang)

Igen. Szinte minden nagyobb hajót iderendeltek. Talán valami gyakorlatot tartanak?

 

HARMADIK BIRODALMI ŐR (távoli, szűrt hang)

Nem. Állítólag valóban támadás készül ellenünk.

 

Leia mély levegőt vesz, és koncentrálni kezd: az Erővel elaltatja az őrök éberségét. Azok sisak által megszűrt beszélgetése egyre szakadozottabb és halkabb lesz. A kamera most az őröket mutatja.

 

NEGYEDIK BIRODALMI ŐR (szűrt hang)

Támadás…? Nehéz elhinni…

 

ELSŐ BIRODALMI ŐR (szűrt hang, lassan)

Igen… Túl jól védett hely ez… ahhoz… hogy itt…

 

Leia egyre jobban kinyúl az Erőért.

 

HARMADIK BIRODALMI ŐR (igen lassan)

Semmi… esélyük… nincs…

 

MÁSODIK BIRODALMI ŐR (alig érthetően motyog)

Sem…mi…

 

A negyedik csak bólogat. A rohamosztagosok végül lassan lehajtják a fejüket, és álomba merülnek. Leia vár még egy kicsit, majd odalép hozzájuk, és átvezeti csapatát az őrponton.

 

FUGENTE (hátrafelé, a szakasznak)

Gyerünk. És mostantól egy hangot se!

 

A lázadó csoport néhány tagja elképedve, hitetlenkedve nézi haladás közben a rohamosztagos őröket, akiket Leia így elintézett. Halk horkolás hallatszik a sisakok alól. Miután a lázadók bejutottak, az egyik ernyedt őr kezéből kiesik a karabély.

 

EXT. Had Abaddon, űrvédelmi központ

 

Leia és csapata bemennek a bázis területére. A távolban néhány torony áll, előttük pedig egy lapos épület, a fegyverzetirányító központ. A lázadók odalopakodnak, majd körülnéznek. Fugente kivetít egy holografikus térképet, melyen erősen ki van emelve a környék csatornahálózatának néhány részlete. Tájékozódik, majd jobbra mutat.

 

FUGENTE (halkan)

A csatornához!

 

Megkeresik az egyik nyílást.

 

INT. Had Abaddon, kormányzói palota, tárgyalóterem

 

Luke a tárgyalás után nyugodtan áll a teremben. Csak az admirális van már benn a vezérkarból. Az előbbi döbbenetén már úrrá lett, és igen dühös.

 

ADMIRÁLIS

Ehhez nem volt joga!

 

LUKE

Téved. Ami hatalmamban áll, ahhoz jogom is van.

 

ADMIRÁLIS

De Skywalker…

 

LUKE (fenyegető, halk hangon)

A legelső találkozásunkkor azt kérte, engedjem meg, hogy csatlakozzon hozzám. Megengedtem. Tán meggondolta magát, admirális?

 

ADMIRÁLIS

Nem…

 

Luke mereven néz rá. Még vár valamire.

 

ADMIRÁLIS (halkan folytatja)

… mester.

 

LUKE

Helyes. Kár lenne véget vetni gyümölcsöző kapcsolatunknak. Menjen a hajójára, és irányítsa a csatát belátása szerint. Ha a Millennium Falcon feltűnne, azt akarom, hogy fogják el az utasait. De ha elmenekülnének… amit nem szeretnék… öljék meg őket.

 

Az admirális bólint.

 

ADMIRÁLIS (halkan)

Biztos, hogy ezzel a megfelelő reakciót éri el?

 

Luke az admirálisnak háttal állva válaszol, miközben az ablakon bámul kifelé.

 

LUKE (ellentmondást nem tűrő hangon)

Biztos. Csak egy kötelék marad számára, és azt én tartom a kezemben. Induljon.

 

Az admirális az ajtó felé indul. Luke utánaszól, ekkor már rá nézve.

 

LUKE

Komoly poszt vár magára a leendő Birodalmamban, admirális. Ne okozzon csalódást.

 

Az admirális égő arccal meghajtja a fejét, és kihátrál a teremből.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy birodalmi sikló suhan az űrben, két vadászgép kíséri. Egy közeli romboló felé tartanak.

 

INT. Utastér, sikló

 

Az admirális a siklóban ül. Komor arccal nagyon alaposan eltöpreng a történteken.

 

EXT. Had Abaddon, Luke rezidenciája, terasz

 

Luke némán bámulja a várost a teraszról. Hirtelen megérez valamit, egy zavart az Erőben.

 

LUKE (magától kérdezi, halkan)

Leia?

(elhallgat)

Itt vagy hát, ahogy előre láttam… És most már itt is maradsz. Az én oldalamon.

 

Luke elmosolyodik. A kamera oldalról mutatja, így a távolban látszódnak a rezidencia melletti romok is.

 

INT. Had Abaddon, csatornarendszer

 

Leia vezetésével a különítmény leereszkedett a csatornába, és végighalad egy szervízfolyosón. Leia hirtelen megtorpan. Megérzi az Erőben támadt zavart. Fugente kérdőn néz rá. Leia egy pillanattal később visszanyeri nyugalmát, és int, hogy haladjanak tovább. A járatban oldalt vaskos kábelkötegek futnak, és kezelőpultok vannak egyenlő távolságra egymástól. Két birodalmi katona áll a folyosó végén, egy elágazásban. A lázadók megállnak tanácskozni.

 

FUGENTE (suttogva)

A leírás szerint ez az út egyenesen az elektromos alközponthoz vezet, hamarosan ott kell lennünk.

 

LEIA (bólint)

Készüljenek fel.

 

Ezután Leia a birodalmiak felé int egyet, és az Erő engedelmeskedik neki: a két birodalmi odébbsiet, mintha a másik irányból hallottak volna valamit. Leia továbbviszi a csapatot.

 

INT. Had Abaddon, Luke rezidenciája

 

Luke a lakosztályában áll, és az Erőre koncentrál. Félhomály van, a szél meg-meglegyinti a függönyöket. Luke érzi, hogy a testvére itt van, és alig várja, hogy befejezze, amit elkezdett. Ekkor megjelenik Anakin szelleme. Úgy néz ki, mintha életének negyvenöt évét Jediként, szeretetben és békességben élte volna le, az Erő jó oldalán. Luke döbbenten néz rá.

 

LUKE

Apám!

 

ANAKIN (halkan)

Luke, ez a sötét ösvény csak a pusztulásba vihet téged, és a szeretteidet is.

 

LUKE

A sötét oldal erősebb szövetséges, mint bármi más, és én nem félek használni!

 

ANAKIN

Fiam, nem akarom, hogy te is Darth Vader sorsára juss.

 

Luke felemeli ökölbe szorított kezeit, és közelebb lép apja szelleméhez. Mechanikus bokái halkan felszisszennek.

 

LUKE

Én uralom a sötét oldalt. Engedelmeskedik az akaratomnak.

 

Apja végtelenül szomorúan néz rá.

 

ANAKIN

Tévedsz, Luke. A sötét oldal ural téged. Engedelmeskedik neked, de csak addig, míg teljesen maga alá nem gyűr. És azután már csak a szolgája leszel.

 

A szellem látja Luke tétovázását és hitetlenkedését.

 

ANAKIN

Anakin is azt hitte egykor, hogy ő az erősebb. Hitt abban, hogy az ő feladata a rend megteremtése. De egy Jedi, még a Kiválasztott sem teremtheti újjá a galaxist.

 

LUKE (kihívóan)

Akkor mi a dolga?

 

Ekkor Yoda hangja tölti be a szobát.

 

YODA (O. S., csak a hangja hallatszik)

Megvalósítani az Erő akaratát, bármi is az. És legnehezebb belátni, ha az Erő akarja azt, hogy ne tegyünk semmit.

 

Luke meglepődik, de hamar felismeri egykori mestere hangját.

 

LUKE

De akkor pusztulásba süllyed minden! Ha én nem állítom meg, ki fogja?

 

ANAKIN

Ha ez a sorsa, úgysem lehet megállítani. Ehhez egy ember, egy Jedi kevés.

 

YODA (O. S., csak a hangja)

A sötét oldal nem engedi, hogy visszalépj te róla. Minél messzebb mentél te az ösvényen, szabadulni annál nehezebb.

 

LUKE (megrázza a fejét)

Ezen az úton már többet értem el, mint ezelőtt öt év alatt. Miért ne használnám hát tovább?

 

Ekkor már megjelenik Yoda szelleme is. Beszéd közben tömzsi ujjával intően egykori tanítványára mutat.

 

 

YODA

A haladás illúzió csak, Luke. A sötétség csábítása. A könnyebb megoldások igézete, amiről tanítottalak, amitől óvtalak.

 

Luke karjával a csapatokra mutat, akik az ablak előtti téren szállnak fel transzporthajóikra.

 

LUKE

Ez illúzió? Nem. Aki nem tart velem, az az ellenségem, és az ellenségeim el fognak pusztulni, ha ez az ára a békének.

 

ANAKIN

Béke? Te most csak háborút és szenvedést hozol a galaxisba, fiam. Ebből soha nem lesz béke.

 

LUKE

Békét csak háború után lehet teremteni. Én ezt akarom, és ezt is fogom cselekedni. És nem leszek egyedül. Leia csatlakozni fog hozzám.

 

Ezt hallva Yoda gondterhelten lehajtja a fejét, de Luke nem veszi észre. Tovább folytatja mondandóját, egyre lelkesebben. Szemében sötét tűz lobog.

 

LUKE

A sötét oldal hatalmával, kettőnk erejével minden, amiről valaha álmodtunk, valóra válhat!

 

Yoda szemében mérhetetlen fájdalommal néz fel ismét.

 

YODA (elkeseredetten)

Hát hiába volt minden?

 

Az apró Jedi-mester hosszan Anakinre néz, majd sóhajt egyet és eltűnik. Anakin hallgat még egy darabig, majd halkan, bűntudatos hangon elkezdi mondani legszörnyűbb titkát.

 

ANAKIN

Luke… a sötét oldal nem alkuszik meg, és nem enged helyet másnak a szívedben. Azt követeli, ami neked a legdrágább, hogy végül csak ő létezzen benned. Nem éri be kevesebbel, és végül mindig eléri a célját. Ha a sötétséget választod, annak ez az ára.

 

Luke az apjára néz, várja a folytatást.

 

ANAKIN

Végső önhittségemben én okoztam Padmé halálát – az édesanyátokét, akit pedig mindenkinél jobban szerettem a világon.

 

Luke teste és arca megfeszül, hátat fordít apja szellemének. Arcán a tagadás, a dac kifejezése tűnik fel, majd egy pillanatra elbizonytalanodik, mintha kétségbeesne. Ezek az érzelmek váltakoznak benne. Anakin szelleme a háta mögött szeretettel, aggódva tekint rá. De Luke hamar úrrá lesz ezen a pillanatnyi gyengeségen. Megacélozza akaratát, és visszanyeri önbizalmát, amivel a sötét oldal támogatja. A képen csak Luke arca látszik, amint ismét meghozza a sötétséghez vezető döntést. Hevesen beszívja a levegőt, és megfordul. De Anakin szelleme már eltűnt: a szobában csak ő maradt.

 

INT. Had Abaddon, űrvédelmi központ, folyosó

 

Egy csatornafedél mozogni kezd a padlón, majd felemelkedik és odébblebeg. Leia mászik elő a nyílásból, utána a csapat többi tagja. A főteremhez vezető oldalfolyosón vannak, sehol egy lélek. Eddig egyetlen lövés sem dördült el, de mostantól hangosak lesznek. A nő bekapcsolja a kardját, és jelt ad. Fugente hadnagy távolabb lép a főterem ajtajától.

 

FUGENTE

Vigyázat! Fegyvert készenlétbe!

 

A katonák félkörívbe állnak. Mindannyian ellenőrzik fegyvereiket. Fugente megcélozza a bejáratot, és mini rakétavetőjével lead rá egy lövést. A bejárati ajtó felrobban. A lázadók a füstben betódulnak a terembe.

 

INT. Had Abaddon, űrvédelmi központ, főterem

 

A teremben lévő tucatnyi birodalmi katona az ajtónyílásra szegezi fegyverét, és azonnal lövöldözni kezdenek a behatolókra.

 

ROHAMOSZTAGOS

Fedezékbe! Hívják…

 

Eddig jut a mondandójában, mert Leia kék kardja örökre elhallgattatja. A nő egy pillanatig sem tétovázik, máris ugrik a következő katona felé, és őt is levágja. A füstöt lézerek szaggatják át, a birodalmiak hevesen védekeznek. Nem sokat tehetnek azonban egy Jedi-lovag fegyvere, a fénykard ellen. Leia rutinosan hárítja a távolabbról jövő lövéseket, és téríti vissza azokat a katonákhoz. Meglepően gyorsan pörög, halad, kezében kardjával. A különítmény tagjai is jól dolgoznak. Hamarosan már nincs élő birodalmi a teremben.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A lázadó flotta megérkezik a titkos birodalmi főváros, Had Abaddon fölé. Sorra ugranak elő a hipertérből a köztársasági hajók. A flotta közepén, elöl az Evander áll.

 

INT. Híd, Evander

 

A panorámaablakokon kívül, amerre csak néznek, csillagrombolók vannak. Derlin és Obra-aski rámerednek a rengeteg birodalmi hajóra. A hídon csend támad, csak a műszerek pittyegése hallatszik. Mindenki a bolygó előtt gyülekező hatalmas flottát szemléli, amekkorát a Felkelés kitörése óta még nem láttak.

 

OBRA-ASKI (felháborodva)

Hogy kerültek ide ennyien?

 

DERLIN (hebegve)

Fo… fogalmam sincs, uram.

 

ACKBAR (O. S., csak a hangja hallatszik, rádión)

Megint csapdába estünk, elnök úr! Számítottak az érkezésünkre!

 

Obra-aski némán bámulja a flottát. Az ezredes összeszedi magát.

 

DERLIN

Az Evander harcra készen áll, elnök úr.

 

Obra-aski Derlinre néz.

 

OBRA-ASKI

Mi a helyzet a bolygópajzzsal és a föld-űr fegyverzettel?

 

Derlin kissé értetlenül pillant az egyik monitorra, majd visszanéz Obra-askira.

 

DERLIN

A helyükön vannak.

 

Obra-aski elégedetlenül ráncolja össze vastag fejbőrét.

 

OBRA-ASKI

Lőjenek belátásuk szerint!

 

Derlin a hangárfelelős tiszthez fordul.

 

DERLIN

Vadászokat kiengedni! X-szárnyú kötelékek: cél a legközelebbi csillagrombolók!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az Evander oldalhangárjaiból vadászgépek tucatjai zúdulnak ki. Hatalmas űrcsata bontakozik ki pillanatokon belül: több mint száz birodalmi és kb. ugyanannyi köztársasági hajó lebeg az űrben, vadászokból mindkét félnek ezernél is több van. Vörös és zöld lézerek cikáznak mindenfelé.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar a már jól ismert székéből irányítja a csatát.

 

ACKBAR

Zöld szakasz, Arany szakasz, figyeljenek a bombázókra! Gépház: forduljanak szembe az előttünk lévő rombolóval!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A hadihajók mindenhol manőverezni kezdenek, hogy felvegyék a lövéshez optimális pozíciót. Körülöttük vadászgépek száguldoznak. Néhány máris felrobban.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

Gerion a pilótafülkéből szemléli a csatát. Egy birodalmi cirkáló alatt suhan végig.

 

GERION

Ezek veszettül sokan vannak! Erről nem volt szó! Láttál te már ennyit, Wedge?

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Ennyit nem. De ne aggódj. Inkább a repülésre figyelj!

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION (manőverezni kezd)

Ki aggódott?

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

 

Gerion vadászgépe elkanyarodik, és kilő egy TIE-vadászt. A csata óriási intenzitással zajlik tovább. A képen átsuhan a Millennium Falcon.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Han vezeti a Falcont, mellette ül Csubi, mögöttük Lando és Thripio ülnek a székekben. Artu is a pilótafülkében van.

 

LANDO

Hát ezek nem viccelnek, pajtás!

 

Csubakka helyeslően bömböl.

 

HAN

Ne legyetek már berezelve. Ezekhez nekünk semmi közünk. Csak az egyik hajójukra kell feljutnunk.

 

LANDO

Remekül hangzik. És van már valami terved?

 

HAN

Persze. Odamegyünk, aztán majd meglátjuk.

 

LANDO

Ragyogó! Életünk hátralévő perceiben igazán kifundálhatnánk valami használhatóbbat!

 

Csubakka ismét helyesel.

 

HAN

Rendben. Menj a felső lőállásba, tábornok!

 

Lando feláll, visszanéz Hanra, és elindul a folyosón.

 

HAN (Csubinak)

Fogalmam sincs, Csubi, mi lesz ebből.

 

Csubakka bömböl egyet. Thripio Artuhoz fordul.

 

C-3PO

Jaj, tervezőm! Artu, azt hiszem, mindannyian itt fogunk pusztulni!

 

Artu bátorítóan füttyög.

 

INT. Millennium Falcon, felső lőállás

 

Lando beül a tüzérszékbe, és becsatolja magát. Bekapcsolja a lővezérlőt, és mialatt az elvégzi az indítóteszteket, felveszi a fejmikrofont. Átkapcsol pár gombot, és megjelenik a monitoron a célzóprogram.

 

LANDO (a mikrofonba)

Készen állok!

 

Kinéz a megfigyelőablakon a csatára.

 

LANDO (elszántan)

Na gyertek, kicsikéim!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

 

A Millennium Falcon oldalra fordulva elsiklik két TIE-vadász között. Az egyiket sikerül kilőni, a másik tovább repül. A teherhajó megpördül a tengelye körül, és a csata sűrűje felé veszi az irányt.

 

INT. Had Abaddon, űrvédelmi központ, főterem

 

Leia és Fugente átállítanak néhány kapcsolót. Ekkor újabb katonák bukkannak fel az ajtóban. Leia azonnal észreveszi őket, és bekapcsolja a kardját.

 

LEIA (félig hátrafordulva, Fugentének)

Hadnagy!

 

Leia előreveti magát. Hamarosan mindegyik köztársasági katona a rohamosztagosokat lövi. Ismét lövedékek záporoznak mindenfelé. Egy lézerlövés eltalálja a lázadó különítmény egyik tagját, aki összeesik. Leia észreveszi, és odaugrik a könnyű célponttá vált sebesült elé. Néhány fénykarddal hárított lézer a konzolokba csapódik, szikraesővel borítva be a termet. A sebesült katona a földön heverve lead egy lövést, és leteríti azt a rohamosztagost, aki éppen Leiát célozta volna meg. Leia egy gyors mosollyal és egy pillantással köszöni meg a segítséget, majd az Erővel a falhoz lök két rohamosztagost, egy harmadikat pedig lekaszabol a kardjával. Ezután védekező tartásba áll, és gyorsan felméri a helyzetet. A mögötte fekvő sebesült katona, Shawn állapota egyre rosszabb, már-már elveszíti az eszméletét. Egy rohamosztagos közvetlen közelről lelő egy lázadó katonát, aki hangos üvöltéssel esik össze. Leia a rohamosztagos testét hozzávágja három távolabbi birodalmihoz, akik teljesen összegabalyodnak, és a lázadók könnyen elintézik őket. Néhány lézerlövést még elhárít, aztán végül elcsendesedik minden. A padlón számtalan rohamosztagos és két köztársasági katona teste hever, és füstölnek a konzolok is. Fugente odalép a lelőtt katonához, és letérdel mellé. Egy pillantással megállapítja, hogy meghalt.

 

FUGENTE

Nézzék meg Shawnt!

 

Két katona a hadnagy jelzésére a sérülthöz fut, hogy ellenőrizzék az állapotát. Leia is letérdel Shawn mellé.

 

LEIA

Nyugalom. Minden rendben lesz.

 

Az Erővel próbálja csillapítani a fájdalmat, de nem túl sikeres, hiszen még sosem használta ezt a képességét. Valamelyest azért tud segíteni, ez a katona korábban riadt, de most kitisztuló, hálás tekintetéből látszik. Közben Fugente és még két ember átkapcsolnak néhány gombot. Búgó hang hallatszik, mely egyre inkább mély morajlássá alakul. A holografikus vetítőn jól látni, ahogy sorban deaktiválódik minden föld-űr fegyver. Ezzel egyidejűleg csattanó hangok hallatszanak a fal mellett elhelyezett műszerszekrények felől, és a rajtuk lévő fények sorban kialszanak. Fugente még egyszer körülnéz, aztán termotölteteket helyez el a terem falán. Ezek hasonlítanak a VI. részben látottakhoz, de valamivel nagyobbak és karcsúbbak, és több jelzőfény is látszik rajtuk. A hadnagy sorban aktiválja mindegyiket, majd int az embereinek.

 

FUGENTE

Kifelé, gyorsan! Gyerünk! Hozzák Shawnt és Beggent!

 

Mindenki kimenekül. A sebesült katonát két társa cipeli, két másik katona pedig a halottat, Beggent. Leia megy ki utoljára, Fugente után.

 

INT. Had Abaddon, űrvédelmi központ, folyosók

 

Leiáék kirohannak a teremből, és a kijárat felé futnak. A nő futás közben átvezi a vezetést. A szembe jövő birodalmiakat sorban leterítik, lézerrel vagy fénykarddal. Egy elágazáshoz érnek. Leia tétovázás nélkül kanyarodik el jobbra.

 

LEIA (hátra)

Erre!

 

A távolban egy kijáratot pillantanak meg. Ahogy közelebb érnek, az egyik őr meglepetten feléjük néz.

 

ŐR

Hát ez meg… Tűz!

 

Az őrök tüzet nyitnak rájuk. A lázadók viszonoznák, de Leia a felé érkező két lövést a másodperc törtrésze alatt hárítja, majd egy Erőlökéssel a falhoz vágja az őrség tagjait. Mindenki elrohan a földön heverő katonák mellett.

 

EXT. Had Abaddon, űrvédelmi központ előtti tér

 

A maroknyi lázadó kirohan a központból, és tisztes távolba húzódnak.

 

EXT. Had Abaddon, űrvédelmi központ

 

Az irányítóközpont a levegőbe repül, és a robbanás magával viszi a szomszédos tornyok egyikét is. Amikor a torony megroggyan, egy alig látható, áttetsző, kékes fátyolszerű képződmény kerül a képbe, mely a torony csúcsához közeledik. Ahogy közelít hozzá, egyre kisebb lesz, gömb alakot vesz fel, és végül beleolvad a csúcsba. Az ekkor fehéren kezd izzani, majd milliónyi szilánkra esik szét.

 

EXT. Had Abaddon, űrvédelmi központ előtti tér

 

A lázadók figyelemmel kísérték a robbanást száz méterrel arrébbról. Leia a leomlott toronyra mutatva Fugentéhez fordul.

 

LEIA

Az mi volt?

 

FUGENTE

A planetáris pajzs egyik adótornya.

 

LEIA (meglepetten)

Megsemmisült a pajzs?

 

FUGENTE (magyarázkodik)

Csak néhány helyen kapcsolódott ki.

(szünetet tart)

Ez is benne volt a parancsunkban.

 

LEIA (dühösen)

És én erről miért nem tudtam?

 

FUGENTE (mentegetőzve)

Titkos… parancs volt…

 

Leia mérgesen csap egyet az öklével. Fugente megriad, összeszorul a torka. Úgy érzi, a nő az Erőt akarja használni ellene, majd, amikor felismeri a helyzetet, megnyugszik.

 

FUGENTE

Sajnálom. Az elnök úr megtiltotta, hogy közöljem.

 

Leia rögtön átlátja Obra-aski tervét, amit az okosan nem osztott meg senkivel a hadseregből. Szinte senkivel.

 

LEIA (súlyos, sötét hangon)

Az elnök úr… Hát persze…

(elhallgat)

Rieekan admirális tudott róla?

 

FUGENTE (sietve válaszol)

Nem… Ő csak a föld-űr védelem megsemmisítését dolgozta ki.

 

Leia sötéten néz Fugentére. Már épp megszólalna, amikor megérez valamit. A levegőbe néz, majd kicsivel később megfordul, és elmegy.

 

FUGENTE

Hova megy?

 

LEIA (hidegen)

Készítse fel a hajót a felszállásra. Nekem még dolgom van itt.

 

Leia a város felett álló hegyre néz, és elindul felé. A hegy tetejére egy nagy lépcső vezet fel.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A csata tovább folyik. Interceptorok és TIE-vadászok suhannak egy fregatt felé. Cirkálók turbólézerei lövik őket. Néhány lövedék porrá zúz majdnem egy egész raj birodalmi vadászgépet.

 

INT. Pilótafülke, TIE-vadász

 

A raj egyetlen megmaradt birodalmi pilótája kitér a roncsok elől, és rárepül az egyik Mon Calamarira. Folyamatosan lövi a burkolatát.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A TIE-vadász párhuzamosan repül a Mon Calamari testével. Szemből egy X-szárnyú támad rá, és szétlövi.

 

INT. Híd, Evander

 

A híd közepén álló nagyméretű hologramkészülék a csata menetét mutatja. Az általa generált háromdimenziós kép hat méteres, és döbbenetesen jól látszik rajta minden. A hologram közepén az Evander képe látható sárgán. A birodalmi csillagrombolók pirossal, a köztársasági hajók kékkel vannak feltüntetve. A hologramkészülék mellett két félkörben elhelyezkedő műszerpultoknál ül a híd személyzete. Obra-aski az űrbe bámul, háttal a holopadnak. Derlin az elnökhöz lép. Obra-aski ránéz.

 

DERLIN

A föld-űr fegyverzet és a vele együtt a planetáris pajzs egyes részei deaktiválódtak, elnök úr.

 

OBRA-ASKI

Jól van, ezredes. Megfélemlítés céljából kezdjék el bombázni a felszíni ipari létesítményeket.

 

DERLIN (meglepetten)

De elnök úr, ennek civil áldozatai is lehetnek!

 

OBRA-ASKI

A mi oldalunkról már rengeteg civil áldozat volt. Itt az ideje, hogy megmutassuk a birodalmiaknak: mi is tudunk kemények lenni. Adja ki a parancsot!

 

Az ezredes vonakodva engedelmeskedik. A tüzértiszthez fordul.

 

DERLIN

Indítson el egy lövedékrajt! Célozzon…

(tétovázik)

… a bolygópajzs sérült területeire!

 

TÜZÉRTISZT

Értettem, uram.

 

A tüzér megnyom néhány gombot.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az Evander vetőcsövei kinyúlnak a hajótestből, és útnak indulnak a rakéták. A tucatnyi lövedék ívesen a bolygó felé fordul.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar az Independence fedélzetén látja az indítást. Megdöbbenve néz a kötelékre. A kommunikációs tiszthez fordul.

 

ACKBAR

Létesítsenek kapcsolatot az Evanderrel!

 

KOMMUNIKÁCIÓS TISZT (gombokat nyomkod)

Azonnal, uram… A vonal él.

 

A híd falán lévő monitor kivilágosodik, és Derlin képe tűnik fel rajta.

 

ACKBAR

Ezredes! Nem engedélyeztem a felszín megtámadását! Ön megszegte a parancsomat! Ezért hadbíróság elé fog kerülni!

 

Ekkor belép a képbe Obra-aski.

 

OBRA-ASKI (képernyőn)

Ellenkezőleg! Az ezredes az én parancsomra cselekedett.

 

Ackbar megdöbbenve néz az elnökre.

 

ACKBAR

Ez egy hadművelet, ami az én felelősségem! Nincs joga ilyen parancsokat osztogatni a beosztottjaimnak!

 

INT. Híd, Evander

 

A híd egyik hátsó képernyőjén Ackbar admirális képe ragyog. Obra-aski összehúzott szemmel mered rá. A háta mögött, az ablakokon túl tombol a csata. Derlin kissé távolabb lépett az elnöktől.

 

OBRA-ASKI (fenyegetően)

Maga az én alárendeltem, admirális! A hadművelet alatt is! Ezt ne felejtse el!

 

ACKBAR (képernyőn)

Ezzel az ostoba lépéssel az Evander nyakára hozza az egész birodalmi flottát!

 

OBRA-ASKI

Válogassa meg a szavait, Ackbar admirális!

 

INT. Híd, Independence

 

ACKBAR (megrázza a kezét)

Ha a vezérhajónk elpusztul, teljesen szétzilálhatják a hadrendünket!

 

INT. Híd, Evander

 

OBRA-ASKI (gúnyosan)

Kissé eltúlozza a helyzetet, admirális. Kétlem, hogy ez a hajó olyan könnyű célpont lenne.

 

ACKBAR (képernyőn)

Nagyobb hajót is láttam már elpusztulni, elnök úr. A Birodalom is a felfuvalkodottságba bukott bele!

 

OBRA-ASKI

Ebből elég! Ön túllépte a hatáskörét. Kétségbe vont egy rendkívüli helyzetben kiadott elnöki parancsot, és megpróbálta meggátolni a végrehajtását.

 

Derlin a háttérben döbbenten figyeli a fejleményeket. Az elnök és az admirális mereven nézik egymást. Obra-aski arcán sötét mosoly fut át.

 

OBRA-ASKI (folytatja)

Ackbar admirális, elnöki jogkörömmel élve önt azonnali hatállyal felmentem főparancsnoki tiszte alól. A hadsereg vezetését Derlin ezredes veszi át.

 

Derlin ezredes elhűlve néz Obra-askira. Csend támad.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar dühösen beszívja a levegőt, bőre vöröses árnyalatúra vált.

 

ACKBAR (komoran, lesújtva)

Ez súlyos hiba volt, elnök úr. Hamarosan ön is látni fogja.

 

INT. Híd, Evander

 

Obra-aski még egy darabig Ackbarra mered, majd Derlin felé fordul. Ackbar képe eltűnik.

 

DERLIN

Elnök úr, én… nem hiszem, hogy…

 

OBRA-ASKI (felcsattan)

Talán nem hallotta, amit mondtam? Vagy nem örül az előléptetésnek, főparancsnok?

 

Újdonsült rangja hallatán Derlin kezdi visszanyerni elszántságát.

 

DERLIN (lassan összeszedi magát)

Természetesen…

 

Az elnök a szavába vág.

 

OBRA-ASKI

Akkor folytassa a műveletet!

 

DERLIN (feszesen)

Azonnal, uram. És köszönöm.

 

A flotta frissen kinevezett főparancsnoka tiszteleg az elnök előtt, és visszalép a híd közepére, ahonnan a csatát irányíthatja. Tekintetét immár a hologram felé fordítja. Obra-aski roppant elégedetten, felszegett fejjel és háta mögött összekulcsolt kézzel nézi a hídon szolgálatot teljesítő katonákat.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar lehajtott fejjel néz maga elé csatahajója hídján, a parancsnoki székben ülve. Kint robbanások látszanak – épp egy X-szárnyú robban apró darabokra a híd közelében –, de ő észre sem veszi.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Wedge kiiktat egy TIE-vadászt. A bolygó felé fordítja gépét.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge meglepetten látja, hogy az Evander lövedékei Had Abaddon felé fordulnak, el a csatatértől.

 

WEDGE

Lövedékek tartanak a bolygó felé! Azt hittem, már nincs dolgunk vele. Mit jelentsen ez?

 

INT. Híd, Independence

 

A statikus sistergésből Wedge hangja bontakozik ki.

 

WEDGE (O. S., rádión)

Admirális! Admirális, hall engem? Admirális!

 

Ackbar még maga elé mered.

 

WEDGE (O. S., rádión)

Admirális?

 

Ackbar mély levegőt vesz, és felnéz.

 

ACKBAR

Az elnök utasítására a zászlóshajó megkezdte a felszín bombázását, Antilles százados.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION (döbbenten, hitetlenkedve)

Mit csináltak?!

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Már megbocsásson, uram, de ez őrültség!

 

ACKBAR (O. S., rádión)

Meglehet, de sajnos nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ellenszegüljünk.

 

WEDGE

Ezt hogy érti, uram?

 

INT. Híd, Independence

 

ACKBAR

Az elnök leváltott a tisztemről, és átadta a főparancsnokságot Derlin ezredesnek.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge-en látszik, hogy nehezen tudja türtőztetni magát.

 

WEDGE (elfojtott indulattal)

Ezt… nem… hogy szakadna rá egy mordren!

 

GERION (O. S., rádión, keserű hangon)

Han mondta, hogy készül valamire.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-3)

 

ZSIVÁNY-3

Tehetünk valamit, uram?

 

INT. Híd, Independence

 

ACKBAR (felsóhajt)

Tegyenek meg mindent, hogy megnyerjük a csatát, parancsnok. Én is teszem, amit tehetek.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

Gerion elfojt egy káromkodást, és kitér egy Interceptor lézerei elől.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Vadászgépek suhannak el a Majesty romboló előtt.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

A birodalmi vezérhajó hídján egy tiszt odakiált az admirálisnak.

 

TISZT

Tönkrement a föld-űr fegyverzet! És a pajzs is kikapcsolt az ipari negyed fölött!

 

Az admirális mérgesen néz a bolygóra. Rájön, hogy Skywalker tévedett: mégis lejutottak a lázadók a felszínre.

 

ADMIRÁLIS

Szabotázs!

 

Összeszűkül a szeme, ahogy egy másik gondolat is felmerül benne, de ekkor megszólal a védelmi tiszt a híd oldalánál lévő konzol mögül.

 

VÉDELMI TISZT

Uram, rakétaköteléket indítottak a lázadók! A vezérhajójukról, az Evanderről jött a lövés, és a célpontja… a bolygóra lőnek!

 

Az admirális merev arccal figyeli, ahogy a tucatnyi lövedék a bolygó légköre felé száguld.

 

ADMIRÁLIS

Az ötös raj próbálja meg kilőni a rakétákat, mielőtt célba érnek! A hármas, négyes és hetes kötelékek azonnal vegyék célba az Evandert! Jelezzenek a Revenge-nek és a Setheris-nek, hogy minden erejükkel támadják meg a vezérhajót!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Hat Interceptor és két TIE-Advanced suhan a rakéták felé, és lőni kezdenek rájuk. Ezek a karcsú vadászgépek a TIE-széria legújabb tagjai. Kísérleti példányuk az volt, amelyiket Luke használta a sernarti csatában. Oldalpaneljeik középen elöl-hátul kivágottak, és a pilótafülke gömb helyett kissé lapítottabb alakú. Fordulékonyságban felülmúlják az X-szárnyúakat, csak az A-szárnyúak vehetik fel velük a versenyt. És a többi TIE-géppel szemben ezeknek van pajzsuk. Gyakran felbukkannak ebben az űrcsatában, de sehol nem tömegesen.

 

INT. Pilótafülke, TIE-Interceptor

 

A birodalmi gép pilótája célba veszi az egyik rakétát, és tüzelni kezd. A zöldes lézerlövedékek az első pillanatokban még távolabb vannak a célponttól, de a pontosság egyre javul, és a sorozat utolsó tagjai megsemmisítenek egy gyorsan száguldó rakétát.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az Interceptor pilótája elkanyarodik, és megcélozza a következő lövedéket. A mellette repülő TIE-Advanced típusú vadászgép bravúros ügyességgel lövi ki az egyik rakétát. A többi azonban egyre messzebb kerül, lassan belépnek a légkörbe.

 

INT. Pilótafülke, TIE-Interceptor

 

A vadászpilóta meghúz egy kart, és gyorsabb sebességre kapcsol. Egy-két lövést is lead, de azok még a közelében sem járnak a rakétáknak. Tovább gyorsít.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy Advanced kilövi a hozzá legközelebb repülő rakétát. A TIE-Interceptor félelmetes sivítással száguld a légkör felé, és szándékosan keresztezi az egyik lövedék pályáját. A rakéta és az Interceptor hatalmas robbanással semmisül meg, a lökéshullám a közeli vadászgépeket is megbillenti. Négy rakéta megsemmisült, nyolc azonban belép a sűrűbb légkörbe, ahová már nem követhetik az űrvadászok.

 

EXT. Had Abaddon, hegy a főváros felett

 

Leia felmegy a hatalmas lépcsősoron, mely a hegytetőre vezet. Ahogy felér, visszapillant a városra. Már sikerült megnyugodnia. Az arcán most zavar tükröződik, aggódik valami miatt, amiről maga sem tudja, micsoda. Oldalt nézve látja, ahogy a hegytető alacsonyabb részén egy nagyméretű épület áll, az admirális rezidenciája. Leia azonban ennél magasabban van, és most egy romjaiban is lenyűgöző épületet lát maga előtt – egy, már nem létező rend templomát. Íves oszlopsor húzódik előtte, mely egy sima falrészből emelkedik ki, és ellipszis alakú előteret képez. Két nagy oszlop között vezet az út befelé. A távolban egy másik oszlopsor maradványai láthatóak, sejtetvén, hogy fénykorában az épület jelenlegi méreténél sokkal nagyobb lehetett – amikor még a szakadék sem itt húzódott, mint most. Leia kis tétovázás után bemegy az oszlopok közötti bejáraton. Az égen nyolc fényes pont tűnik fel.

 

EXT. Had Abaddon

 

A rakéták sorban becsapódnak a fővárosba. Ipari létesítmények, generátorok, felhőkarcolók válnak lángtengerré egy pillanat alatt. A kamera lassú vízszintes mozgással kissé felülnézetből mutatja a pusztítást.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Két csillagromboló lassan támadóalakzatba fordul az Evander két oldalán, és irtózatos lézeráradatot zúdítanak rá. TIE-bombázók és vadászok tucatjai suhannak végig a hajótest mentén, és folyamatosan lövik. A távolban további két romboló kezd fordulóba.

 

INT. Pilótafülke, TIE-bombázó

 

A bombázó pilótája a műszerfal bal oldalán lévő kapcsolókhoz nyúl, és átállít párat. Meghúz egy kart a jobb oldalon, és olyan hang hallatszik, mint amikor egy lövedéket betöltenek az ágyúba. Zöld fény villan fel a műszerpulton. A pilóta megcélozza az Evander felépítményének egyik lézertornyát, és megnyomja a tűzgombot.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A TIE-bombázó pilóta nélküli hengeréből egy torpedó vágódik ki, és az Evander felé repül. Villámgyorsan robban bele a csatahajóba.

 

INT. Lézertorony kezelőfülkéje, Evander

 

A kezelőfülkét hatalmas robbanás borítja be.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

 

A köztársasági hadsereg balszárnyának közepén lebeg Ackbar hajója, az Independence. Körülötte ádáz vadászcsata dúl.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar szárnysegédje az admirálishoz lép. Az egész híd visszafojtott lélegzettel figyeli.

 

SZÁRNYSEGÉD

Az Independence és a vadászkülönítménye várja a parancsait, uram.

 

Ackbar felemeli a fejét, és végignéz a csatatéren. Lassan megszólal.

 

ACKBAR

A Kék Szakasz húzódjon távolabb a hajótesttől, és alkossanak záróvonalat körülötte. Az A-szárnyúak tisztítsák meg a terepet a bombázók előtt!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az Independence vadászai gyorsan engedelmeskednek a parancsnak. A roppant fordulékony A-szárnyúak viszonylag könnyen elbánnak a TIE-okkal, és szabaddá teszik a B-szárnyúak útját. Azok megközelítenek egy birodalmi cirkálót, és megszórják lövedékeikkel.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy csapat X-szárnyú száguld keresztül a képen, és bevágnak egy szakasz TIE-vadász közé. Közvetlen közelről lövik egymást, sokan felrobbannak. A túlélők elfordulnak, és ismét egymás felé tartanak. A háttérben az Evander lebeg, tőle távolabb néhány Mon Calamari cirkáló.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Millennium Falcon hatalmas kanyarokat ír le, hogy kitérjen egy raj Interceptor elől. A szélső gépet kilövik.

 

INT. Millennium Falcon, felső lőállás

 

Lando alig tudja befogni a célkeresztbe az ellenséges gépeket.

 

LANDO

Ez így nem fog menni, pajtás!

 

HAN (O. S., rádión)

Öregszel, Lando?

 

LANDO

Nem, csak túl sok a jelentkező, aki szeretné, ha eltalálnám! Ekkora tömegben nem lehet célozni!

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

HAN

Hogyan lehet nem eltalálni őket? Hisz jóformán tökmindegy, hova lősz, úgyis van ott valaki!

 

Beszéd közben kimanőverez egy közepes méretű birodalmi hajót.

 

HAN (folytatja)

Rendben van, eloszlatom én őket. Csubi, kompenzáld a fordulót!

 

Solo meredeken megdönti a teherhajót.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Millennium Falcon elfordul, és az egyik birodalmi cirkáló felé száguld.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Han szlalomozva kerüli ki az útjukba eső vadászgépeket, akiknek alig van idejük arra, hogy becélozzák őket. Csubi felüvölt. A rádióból szintén méltatlankodó zörejek hallatszanak.

 

LANDO (O. S., a belső rádión)

Elment az eszed?! Itt veszünk!

 

HAN

Bízzatok bennem. Nálam jobban senki nem vezeti az öreglányt.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Falcon erősen megközelíti a cirkáló burkolatát, és a hajó falával párhuzamosan siklik, kb. tíz méterre tőle. A teherhajó alsó fele néz a világűr felé, a felső része van közel a cirkálóhoz.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

HAN (büszkén)

Így megfelel, pajtás?

 

Thripio erősen kapaszkodik. Ijedten néz kifelé, jobbra-balra. Artu figyelemfelkeltően füttyent.

 

INT. Millennium Falcon, felső lőállás

 

Lando orra előtt csak a hadihajó elsuhanó szürke burkolata látszik. A csatahajó egyik acélüveg panorámaablakán keresztül a másodperc törtrészére láthatóvá válik egy elképedt birodalmi tiszt arca. Lando savanyúan néz maga elé.

 

LANDO (fanyarul)

Hát ez sem az igazi.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Falcon megfordul hosszanti tengelye körül. Így már végre a felső lőtorony néz a világűr felé. Hamarosan ki is csap belőle néhány lézer, és ez a végét jelenti egy TIE-vadásznak. A teherhajó követi a cirkáló felületét, majd a hajtóműveknél eltávolodik tőle, és tovább folytatja útját.

 

INT. Had Abaddon, templom, folyosó

 

Leia végighalad egy folyosón, aminek a falát freskók díszítik. Elwindeltől kapott fénykardját a kezében tartja. Síri csend van, látszólag senki sincs itt rajta kívül. Ám ekkor megérez egy jelenlétet. A folyosót követve egy óriási csarnokba jut.

 

INT. Had Abaddon, templom, csarnok

 

Ez a terem félköríves kialakítású, a szegélyét a már jól ismert oszlopsor díszíti. Leia a félkör íves oldalának közepén lévő lépcsősoron lép be a csarnokba, ezen megy fel. Ezt kétoldalt egy ismeretlen faj mellszobrai díszítik. Felérve már látható, hogy a félkör sima oldaláról további termek nyílnak. A csarnok közepén a fivére vár Leiára. Egy darabig nézik egymást.

 

 

 

LUKE

Bátor vagy, hogy ide mertél jönni.

 

LEIA

Anya vagyok.

 

LUKE

A gyermekeid nincsenek itt, és ezt te is tudod. Ide nem anyaként jöttél, hanem Jediként. Készen állsz arra, hogy szembenézz a sorsoddal.

 

LEIA (bólint)

Hogy szembenézzek veled.

 

LUKE (elmosolyodik)

Nem legyőzni akarlak.

 

LEIA

Meggyőzni pedig nem tudsz.

 

LUKE (kissé sötéten)

Tévedsz, és ezt hamarosan te is látni fogod.

 

Mindketten hallgatnak egy darabig. Luke észreveszi Leia új fegyverét.

 

LUKE

Látom, új fénykardod van.

 

LEIA

Egy barátomtól kaptam. Már nem a tiedet használom.

 

LUKE (gúnyosan)

Talán rábukkantál egy Jedire, akiről nem tudok?

 

Leia mély levegőt vesz, és a testvére szemébe néz.

 

LEIA (közömbös, színtelen hangon)

Talán.

 

Luke az Erővel próbálja rákényszeríteni Leiát arra, hogy mondja ki a titokzatos Jedi nevét.

 

LUKE (különös, erőteljes hangon)

Hogy hívják?

 

Csend. Leia nem válaszol. Állja Luke tekintetét. Végül Luke merev arckifejezése felenged egy kicsit.

 

LUKE (elismerően)

Erősebb lettél, mint voltál. Érzem benned az Erőt. És a sötét oldal csíráját.

 

Leia hallgat.

 

LUKE (folytatja)

Miért nem akarsz csatlakozni hozzám? Nem érzed, hogy az enyém a hatalmasabb oldal?

 

LEIA

Nem hatalmasabb. Csak te hiszed, hogy az.

 

LUKE

Ez a gyengék véleménye, akik félnek mindentől, ami náluk nagyobb. Ami túlmutat rajtuk és kisszerűségükön. Mi pedig felettük állunk, Leia!

 

LEIA

Te föléjük helyezted magadat, én melléjük.

 

LUKE

De ezzel korlátozod magad! Visszafogod a képességeidet.

 

LEIA

Nem élhetünk úgy a hatalmunkkal, ahogy akarunk, Luke! Az élet nem arról szól, hogy minden erőnket korlátlanul kihasználjuk, nem törődve senkivel és semmivel!

 

LUKE (megvetően)

A fel nem használt hatalom elpocsékolt hatalom, Leia! És ami nem fontos egy Jedinek, az nem lehet fontos a galaxisnak sem.

 

LEIA

Őrült vagy, Luke. Megzavart a sötét oldal.

 

LUKE

Ellenkezőleg. Most ébredtem fel. Most láttam csak meg, mit jelent az Erő igazából. Hát nem érted, Leia? A sötét oldal hatalma korlátlan!

 

LEIA

A Császár halálát ez a korlátlanság sem tudta meggátolni.

 

LUKE

Vader okozta a vesztét, nem a sötét oldal. De ennyi év után… végre valaki a helyére állhat. Valaki, aki ugyanúgy érti az Erőt, mint ő.

 

Luke sötéten elmosolyodik.

 

LEIA (döbbenten)

Luke… ugye nem…

 

LUKE (diadalmasan)

Uralkodóvá lettem, Leia! A Birodalom az enyém, és én feltámaszthatom hamvaiból. Képes vagyok rá. Az egész galaxist meg fogom hódítani, és végre rend lesz!

 

Luke elhallgat. Kis csend támad, majd Luke Leiára néz, és szuggesztíven folytatja.

 

LUKE

Segíthetnél te is. Együtt irányíthatnánk a galaxist. Hát nem akarod, hogy a szeretteid békében és biztonságban éljenek? Egy szavaddal megmenthetnél mindenkit, akit szeretsz. Nem akarsz tenni ezért valamit? Anélkül, hogy bárki is akadályozna? Itt a lehetőség, Leia! Csatlakozz hozzám!

 

Leia tétovázik.

 

LUKE

Uralkodó lehetnél, mint én!

 

Leia hallgat. Mindketten mereven fürkészik a másikat. Luke várja a választ.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A csata változatlan intenzitással zajlik. A távolban az Evandert árasztják el lézertűzzel. Az előtérben egy Interceptor kilő egy Y-szárnyút, majd rögtön utána egy B-szárnyút is megsoroz, mely irányíthatatlanná válik, és becsapódik az egyik köztársasági cirkálóba. Nem sokkal később azonban egy X-szárnyú jelenik meg, és hátulról lecsapva az Interceptorra, lézertűzzel elárasztva két darabba vágja. A pilóta életmentő felszerelésében kizúg a roncsból, egyenesen neki ugyanannak a köztársasági cirkálónak, mint aminek a B-szárnyú ütközött.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Zsivány-7)

 

A rádióban Wedge hangja szólal meg.

 

WEDGE (O. S., rádión)

Szép lövés volt, Zsivány-7!

 

A pilóta elmosolyodik.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge elkanyarodik gépével, és megcélozza az egyik rombolót.

 

WEDGE

Zsivány-2, -3! Fedezzetek!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Három X-szárnyú suhan alakzatban az egyik csillagromboló pajzsgenerátora felé. Néha feltűnik egy-egy TIE-vadász is. Amint közelebb érnek az X-szárnyúak a pajzsgenerátorhoz, mindhárman rálőnek egy-egy rakétát. Azok akadálytalanul jutnak el célpontjukig, és belerobbannak az irdatlan gömbbe. A romboló jobb oldali pajzsgenerátora szikrákat vet, és felrobban. A vadászpilóták felhúzzák gépeik orrát, és eltávolodnak a detonációtól. Így pillanatnyilag a többi romboló felé suhannak.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Millennium Falcon bejut a rombolók sűrűjébe. Itt kissé kevesebb birodalmi vadászgép van, a többséget már lehagyták. Viszont amerre csak néznek, csillagrombolók lebegnek.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

LANDO (O. S., a belső rádión)

Remek. És most hogyan tovább?

 

Han végignéz a csatatéren. A kijelzőre pillant, és előremutat. Csubakka a jelzett irányba néz.

 

HAN

Látod azt a rombolót 1-9-7-nél? Oda kell eljutnunk. Az admirális hajója, amiről Leia beszélt.

 

Han ismét a kijelzőt nézi, amin ekkor három piros pont tűnik fel.

 

HAN (elmosolyodva folytatja)

És már azt is tudom, hogyan!

 

Csubakka kérdően felüvölt.

 

C-3PO

Megtudhatnánk, mi a terve, Solo kapitány?

 

HAN

Türelem, aranybogaram. Mindjárt meglátod.

 

A protokolldroid felháborodva néz Hanra.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge a rombolók között röpköd. Időnként lead egy-egy lövést a közelebb kerülő TIE-vadászokra.

 

HAN (O. S., rádión)

Wedge, ti vagytok azok?

 

WEDGE (meglepetten)

Han? Már megint a sűrűjében, mi?

 

HAN (O. S., rádión)

Ahogy mondod. Wedge, van egy gondom. Az a romboló 1-9-7-nél.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION

Pont az az egy? Én látok itt még vagy száz ilyen gondot.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

HAN

De nekünk fel kellene jutnunk arra az egyre.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

GERION (O. S., rádión, döbbenten)

Hogy mit?

 

WEDGE (óvatosan)

Csak nem… ott lennének…?

 

HAN (O. S., rádión)

Lehet. Talán.

 

Kis csend támad.

 

WEDGE

Értem. Rendben van. Mit tegyünk?

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Han megkönnyebbülten sóhajt fel.

 

HAN

El kéne terelni a figyelmüket.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Jól van! Zsivány-2, -3! Megtámadjuk az 1-9-7-es célpontot! Torpedókat készenlétbe!

 

Kanyarba dönti gépét, a kiszemelt romboló felé.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

 

A három X-szárnyú a Majesty csillagromboló felé száguld.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

HAN (maga elé)

Kösz!

 

Egy darabig figyeli, ahogy a három X-szárnyú felveszi a harcot a csillagromboló ütegeivel.

 

HAN (folytatja, fennhangon)

Na, jól van, fiúk! Akkor most bemegyünk.

 

C-3PO (ijedten)

Mit csinálunk?! De… Solo kapitány…! Jaj! Jóságos tervezőm!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A teherhajó elindul a romboló felé. Az alsó oldalát kezdi megközelíteni, ahol a hatalmas dokkolóhangár van.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

Gerion beélesíti a torpedókat, és egyszerre kettőt lő a rombolóra. Rögtön utána lézerre vált, és megsorozza a turbólézerütegeket. Válaszul zöld csíkok szabdalják át a látóterét.

 

GERION (szárazon)

Azt hiszem, felkeltettük az érdeklődésüket.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A három X-szárnyú környéke zöld lézertűzbe öltözik. A vadászgépek hevesen manővereznek, és sértetlenül siklanak végig a romboló felső részén, a hajóorr felé. Az egyik torpedó épp ekkor csapódik be a romboló elülső oldalmélyedésébe, a másik célt téveszt. Amikor a Zsiványok odaérnek az orrhoz, megfordulnak, és a hajó oldala mentén repülnek vissza. Amikor ismét elérik az elülső oldalmélyedéseket, alaposan megsorozzák. Apróbb robbanások futnak végig a csillagrombolónak azon a szakaszán. A vadászgépek eltávolodnak a hajótesttől, amikor abból szikrák csapnak ki. Az egyik majdnem eltalálja a harmadik X-szárnyút,  amely kissé megbillen.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

A legénységi árokban álló tüzértiszt az admirálishoz fordul.

 

TÜZÉRTISZT

Uram, a lázadó vadászgépek megrongálták a lőelemző rendszert!

 

ADMIRÁLIS

Álljanak át a tartalék rendszerre, és kezdjék meg a javítást!

 

Egy altiszt a tüzértiszt intésére kisiet a hídról.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

A célazonosító rendszereiknek most egy darabig lőttek. Siessetek!

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

HAN

Mindent köszönök, Wedge! Nektek is, Gerion!

 

WEDGE (O. S., rádón)

Nem tesz semmit. Örülök, hogy segíthettünk.

 

Han megszakítja az összeköttetést, és hátrafordul.

 

HAN

Na, most aztán kapaszkodni! Lando, Csubi, készen álltok?

 

Csubakka harsány bömböléssel válaszol.

 

LANDO (O. S., a belső rádión)

Felőlem mehetünk.

 

HAN (folytatja)

Akkor vigyázat! Jövünk!

 

Solo előretolja a hajtókarokat, és teljes gázt ad. A hajó meglódul, a droidok hátravetődnek.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Falcon meredeken felfelé, a romboló hangárja felé száguld, egyre növekvő sebességgel. Az X-szárnyúak kikerülnek a képből, ahogy ismét a nagyobb csata felé repülnek.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

A látómezőt a romboló alsó fele uralja. Néha egy-egy, a hangárból kilépő vadász kerül az útjukba, de Han alig változtat a röppályán, épp csak annyit, hogy elkerüljék az összeütközést. Már célba veszi őket egy-egy turbólézer is, de a lövések célt tévesztenek. A hangár bejárata egyre nagyobb lesz, már kivehetőek a tetején lévő dokkolókarok.

 

C-3PO

Végünk van…

 

A protokolldroid eltakarja karjaival a szemét. Senki nem figyel rá.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A teherhajó öngyilkos gyorsasággal zúg a hangár felé. A szélen lévő dokkolókarokról épp készül leválni egy startoló TIE-vadász. A romboló lézerütegei nemigen tudják befogni a célpontot, egyetlen lövés sem éri el a Falcont.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Artu egyre élesebb hangon visít, ahogy a Falcon készül becsapódni a hangár plafonjába. Han arca megfeszül a koncentrálástól. A TIE-vadász rettentő gyorsasággal közeledik feléjük.

 

INT. Millennium Falcon, felső lőállás

 

Lando arca elfehéredik, ahogy közvetlen közelről elhúz mellette a TIE-vadász, amelynek még célozni sem volt ideje. Görcsösen markolja a lővezérlő karját, és nyel egyet.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Egy pillanattal az ütközés előtt Solo gyors egymásutánban lead néhány lézerlövést, majd elfordítja a kormányt, és a teherhajó irányt vált.

 

INT. Főhangár, Majesty csillagromboló

 

A Falcon lövései eltalálják a hangártetőt, mire ott elszakad néhány kábel, és szikrázni kezdenek. Az is hallható, ahogy a teherhajó hátsó része egy csöppet nekikoccan a tetőnek. Ezután elfordul a hangárkapu plafonjától, és az egyik oldalhangár felé suhan, amelyben eltűnik. A szikrázás áramkimaradásokat okoz, időnként egy pillanatra elsötétednek a hangárok. A felső dokkolókarok egyike kinyílik, és szinte kiejti azt a TIE-vadászt, amelyet eddig tartott.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A Falcon egy pillanat alatt lefékez, és a villogás közepette leereszkedik a hangár padlójára, egy Lambda-sikló mellé.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Han leizzadva ül a székén. Csubakka bundája is csatakos. Eddig folyamatosan üvöltött, most abbahagyja. Artu felborult. Thripio még mindig eltakarja a szemeit. Lando támolyog be a fülkébe, kissé sápadtan.

 

HAN

Hát… megjöttünk.

 

Thripio végre elveszi karjait a szeme elől. Artuból kibuggyan egy fojtott csippantás.

 

C-3PO

Tervezőm! Még élünk?

 

HAN (összeszedi magát)

De még mennyire. Most pedig siessünk, mielőtt megjelenik a fogadóbizottság!

 

Han kiszáll a székéből, és kimegy a hajó folyosójára.

 

INT. Millennium Falcon, folyosó

 

Han a falhoz lép, leveszi róla az övét, és felcsatolja. Csubakka is felveszi a tölténytárat és a nyílpuskáját. Lando egy karabélyt vesz magához.

 

HAN

Thripio, te itt maradsz, és vigyázol a Falconra!

 

C-3PO (némiképp megkönnyebbülten)

Ó, rendben van, Solo kapitány. Artu és én ezer örömmel várunk önökre.

 

HAN

Artu velünk jön. Meg kell találnunk az ikreket, és ő segíthet nekünk.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A Falcon rámpája leereszkedik, és Han, Csubi és Lando jönnek le rajta, majd Artu is legurul. Óvatosan körülnéznek: sehol senki rajtuk kívül. Ekkor megint sötét lesz. Gyorsan kilövik a megfigyelőrendszer elemeit. Ahogy elindulnak, ismét kivilágosodik, és a hajó rámpája felzárul.

 

INT. Had Abaddon, templom, csarnok

 

Luke feszülten néz Leiára, várja a választ.

 

LEIA (megrázza a fejét)

Ez nem járható út, Luke. Ha akarnám, sem léphetnék rá.

 

LUKE

A gyengeséged mondatja ezt veled. Érzem, hogy csábít a lehetőség. Hallgass az érzéseidre, és hatalmas leszel!

 

LEIA

Nem akarok hatalmat. Egy Jedinek a béke és az igazság a legfontosabb érték. A sötét oldal viszont csak háborút és igazságtalanságot adhat a galaxisnak.

 

LUKE

Ezek szép eszmék, de gyengéknek valók. Neked túl kell lépned rajtuk, Leia! A jó és a rossz csak korlátokat jelentenek. El kell felejtened őket, mert csak akadályoznak téged.

 

LEIA

Tévedsz, Luke. Ezek a szavak több ezer éven át jelentettek valamit. Amíg élt a Régi Köztársaság.

 

LUKE

Talán ezért van itt az ideje egy új rendnek. És én megteremtem ezt. Akár nélküled is, ha kell.

 

Egy darabig mindketten hallgatnak.

 

LUKE

Ugye tudod, hogy a döntésed kiknek az életére van hatással?

 

Leia arcán félelem és aggodalom fut át.

 

LUKE (folytatja)

Hatalmas bennük az Erő, Leia! Érzem a leendő képességeiket. Hiányoznak neked, ugye?

 

Leia rossz érzésekkel néz fivérére, arckifejezése egyre aggodalmasabb.

 

LUKE (tovább folytatja)

Időnként mindketten hangosan sírnak. Érzem, hogy az édesanyjukat hiányolják.

 

Luke ekkor elővesz egy kisméretű holoprojektort, bekapcsolja, és megjelenik az ikrek félméteres hologramja. Az egyikük sírdogál, a másik kerek szemekkel néz előre. Leia szeme könnybe lábad.

 

LUKE (folytatja)

Főleg a kis Jainának hiányzol nagyon. Az Erővel próbálom enyhíteni a bánatát, de tökéletesen soha nem sikerül.

 

Leia elkezd könnyezni. Szája öntudatlanul, hang nélkül is gyermekei nevét formálja.

 

LEIA

Luke, ne…

 

LUKE

Nos, kit választasz? A sok-sok hálátlan vadidegent, akik csak az alkalomra várnak, hogy beléd marhassanak, vagy azokat, akiket szeretsz?

 

Luke kikapcsolja a hologramot. Leia az összeroppanás szélén áll.

 

LEIA

Nem tennéd meg… Te sem vagy rá képes…

 

LUKE

Bármit megtehetek, Leia! És már csak idő kérdése, hogy a férjed a barátaival együtt szintén a foglyom legyen.

 

Leia megrettenve néz.

 

LUKE

Igen, tudok a tervetekről. A sötét oldal sok mindent megmutat. Azt is látom, hogy kétségbeesett mentési kísérletük kudarcba fullad majd. És akkor már nem lesz más választásod, csak az átállás.

 

Luke szélesen elmosolyodik, a sötét oldal minden örömével.

 

LEIA

Nem!

 

 

Leia bekapcsolja kardját, és rátámad fivérére. Luke felnevet, aktiválja a vörös pengét, és vívóállásba helyezkedik, épp, mire Leia odaér hozzá. A kardok összecsapnak. Luke megfeszíti izmait, és ellöki a kék pengét. A két küzdőfél kissé eltávolodik egymástól.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A képen felülnézetben látszik az a romboló, amely fölülről támadja az Evandert. A köztársasági zászlóshajó karcsú fehér teste messze túlnyúlik a csillagrombolóén. Alatta azonban még egy romboló sejlik fel, mellette pedig további kettő. Nem beszélve a kisebb birodalmi cirkálókról, melyek szintén heves turbólézertűzzel szórják meg a zászlóshajót. Egy TIE-Interceptor lép be a képbe, mely heves manőverekkel próbál kitérni egy A-szárnyú elől. A kamera követi őket, amint az Evander felé száguldanak. A képen jól látszik a környező csata is. Az A-szárnyú időnként lead egy-egy lövést, de egyik sem találja el a birodalmit. Az Interceptor megpróbálja fedezéknek használni a csillagrombolót, és amint a közelébe ér, irányt vált, és végigsuhan a burkolat mentén. Az A-szárnyú követi (a kamera szintén).

 

INT. Pilótafülke, A-szárnyú vadászgép

 

A vadászgép végigsuhan a csillagromboló felett. Folyamatosan lövi az Interceptort. A csillagromboló lead rá néhány lövést. Az Interceptor újra irányt vált, és most merőlegesen jobbra repül, majd a romboló széléhez érve lebukik az alsó rész irányába. Az A-szárnyú pilótája igazít a kormányon, és követi az Interceptort. Ő is átfordul a romboló aljára. Hamar észreveszi az ellenséget, de az arcán meglepetés fut át: legalább tíz Interceptort pillant meg maga előtt, valamint megszámlálhatatlanul sok TIE-vadászt. Köztársasági vadászgép alig van a környéken.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Három TIE-Interceptor lő a hirtelen feltűnt A-szárnyúra, és egy pillanat alatt leradírozzák. A gép felrobbanása után a birodalmiak rárepülnek az Evanderre. Végigsuhannak a burkolat mentén, ügyesen kerülgetve a lézertornyokat. Egy Interceptor megsorozza az egyik turbólézerüteget, és eltávolodik tőle. Az üteg felrobban.

 

INT. Híd, Evander

 

A híd tetőablakain át ijesztően jól látható az a romboló, amelyik az Evander fölé állt be, és folyamatosan lövi lézerekkel. A közelebb elzúgó lövések hangja behallatszik a hídra. Obra-aski mereven nézi a felette lebegő birodalmi hadihajót. Derlin idegesen áll mellette. Egy tiszt felkiált neki a legénységi árokból.

 

TÜZÉRTISZT

Ezredes úr, kilőtték még egy ütegünket.

 

Derlin a hangártisztre néz.

 

HANGÁRTISZT

Minden vadászgépünket kidokkoltuk már, uram.

 

OBRA-ASKI (Derlinnek)

Mire vár? Hívjon erősítést!

 

DERLIN (a kommunikációs tisztnek)

Azonnal rendeljenek ide három szakasznyi vadászgépet!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az Evandertől távolabb a lázadók X- és A-szárnyú vadászgépei elég nagy pusztítást végeznek a birodalmi TIE-vadászok között, de az Interceptorokkal sokkal nehezebben boldogulnak. A távolban csillagrombolók lebegnek, az ott zajló ütközet csak halvány zöldes és vöröses pontok formájában látszik.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

TÜZÉRTISZT

Uram, a harckészültségünk újra maximális.

 

Az admirális elégedetten bólint.

 

HANGÁRTISZT

Nemrég egy azonosítatlan tárgy zuhant a főhangárba, uram. Talán egy roncsdarab. Megrongálta a kamerákat is.

 

Az admirális összeráncolja a szemöldökét.

 

ADMIRÁLIS

Küldjön oda két szakasz rohamosztagost! Keressék meg a behatoló gépet, és vegyék körbe!

 

A hangártiszt kezével a híd szélén álló szakaszparancsnok felé int. Az bólint, és elindul kifelé.

 

INT. Folyosó a hangárszinten, Majesty csillagromboló

 

Hanék végigsietnek a folyosón. A kereszteződésekben Lando hirtelen kipillantva felméri a terepet, majd int társainak, hogy jöhetnek. Han észrevesz egy csatlakozót a falon, és a mellette lévő oldalrekeszben egy terminált.

 

HAN

Artu, gyere ide!

 

A kis droid füttyögve odagurul, és azonnal rácsatlakozik a hajó számítógépes rendszerére.

 

HAN

Azt nézd meg, hol lehetnek az ikrek! Keresd meg Luke vagy a parancsnok lakosztályát!

 

Artu füttyög, és a képernyőn tervrajzrészletek sora tűnik fel.

 

HAN (a képernyőre pillantva)

A mellékliftek! Arra!

 

LANDO

Kéne szereznünk valami egyenruhát!

 

Han egyetértően bólint. Lando jobbra mutat, és elindul. A többiek követik, utoljára Artu, aki csak nagy sokára tud elszakadni a termináltól.

 

INT. Mellékliftek előtere, Majesty csillagromboló

 

A lázadók csapata eljut a liftekhez. Ott két altisztet találnak. Csubakka rájuk ront, Hanék pedig kihasználják a birodalmiak döbbenetét, és leütik őket.

 

HAN

Szép volt, Csubi!

 

INT. Melléklift, Majesty csillagromboló

 

Han és Lando birodalmi altiszti egyenruhában utaznak a liftben felfelé. Mellettük áll Csubakka. Artu csipogva számolja az emeleteket.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Thripio óvatosan kiles az ablakon.

 

C-3PO (kétségbeesetten)

Jaj, tervezőm!

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Egy csapat rohamosztagos lépdel be a hangárba, ahol megtalálják és körbeveszik a Falcont.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

A rohamosztagosok parancsnoka jelent rádión az admirálisnak.

 

PARANCSNOK (O. S., rádión)

Megtaláltuk a hajót, uram. Egy viharvert YT-1300-as modell. A rámpa zárva. A detektorok szerint nincs élőlény a fedélzetén.

 

ADMIRÁLIS

Jól van, parancsnok. Tegyenek a hajóra hajtóműblokkolót, és gondoskodjanak róla, hogy senki ne juthasson vissza rá!

 

Az admirális a biztonsági tiszthez fordul.

 

ADMIRÁLIS

Alighanem látogatókat kaptunk. Rendeljen el riadókészültséget!

 

INT. Mellékliftek felső szinti előtere, Majesty csillagromboló

 

A lift ajtaja kinyílik, és Solóék kisietnek. Gyorsan tájékozódnak, majd Artu jelzésére elindulnak balra. Ekkor vészjelzés hangzik fel, és vörös jelzőfények gyulladnak ki a folyosókon.

 

LANDO

Észrevettek minket!

 

HAN (bólint)

Gyerünk!

 

Csubakka felüvölt. Mindannyian rohanni kezdenek.

 

INT. Had Abaddon, templom, csarnok

 

 

A párbajban mindkét fél elszántan küzd. Néhány gyors mozdulat után Leia hárítja Luke fejmagasságú, vízszintes csapását, és egy fordulással átbújik az egymáshoz feszített pengék alatt. Luke egy apró mozdulattal ismét szembehelyezkedik ellenfelével, és rámosolyog. A kardok ismét összecsapnak, most a fejük fölött. Leia ezután előbb jobbról, majd balról próbál bevinni egy csapást, de Luke káprázatos gyorsasággal forgatja vörös kardját, és hárítja a kék pengét. Ezután átveszi a támadó szerepét, és felülről csap egyet testvérére. Leia hárítja, majd egy csavarással ellöki magától Luke kardját. Ezután ugyanazzal a mozdulattal derékmagasságban vág egyet. Luke hátraugrik a penge elől. A két küzdőfél most három méterre áll egymástól. Mindketten készenléti pozícióban, a másik felé fordítva tartják a kardokat.

 

LUKE

Látod? Ilyen könnyen megy. Erőfeszítésbe sem kerül.

 

Leia elbizonytalanodik, lassan kikerül a sötét oldal hatása alól. Luke leeresztett karddal beszél tovább. Lassan közeledik Leiához, kissé oldalirányban, így a következő mondatok alatt egy kis ívet járnak be. Leia lassan lépdel hátrafelé, hogy megtartsa a biztonságos távolságot.

 

LUKE (folytatja)

A sötét oldal mindig ott van egy karnyújtásnyira tőled. Csak engedni kell neki, hogy segítsen. Kinyúlni érte, és hagyni, hogy vezessen téged. Benne nem csalódsz! Ha szükséged van rá, mindig segít.

 

LEIA

Nem! A sötétség nem segít senkinek, és ha mégis, annak nagy ára van.

 

LUKE

Talán azt hiszed, hogy a te oldalad segít? Akkor hol van most? Hiszen most igazán szükséged lenne rá!

 

Az utolsó mondat alatt Luke felemeli a kardját, és támadásba lendül. Leiának hátrálnia kell, most csak hárítani tudja fivére csapásait. A csarnok sima, egyenes fala felé tartanak, ahonnan egy rövid folyosó után egy kör alakú terem nyílik. Luke erőteljesen döf egyet, ferdén a testvére felé tolva a kardot. Leia hátrafelé balra elugrik a vörös penge elől, de elveszti az egyensúlyát, és megbillen. Luke ekkor kinyújtja karját, és egy Erőlökéssel eltaszítja Leiát, aki pár méterrel arrébb a földre zuhan. A kardja kikapcsol, és kissé távolabb gurul tőle.

 

LUKE

Cserbenhagyott az Erő, Leia? Régen én is gyakran éreztem így. Nem segített, amikor szükségem lett volna rá. De most már ez nem történhet meg. Az Erőt én irányítom, úgy, ahogy én akarom!

 

Leia eddigre feltápászkodik. Luke kinyúl oldalra, és az Erővel ráhajít egy mellszobrot. A nő oldalra gurulva felkapja és bekapcsolja a kardját, és gyorsan kettészeli a kőtömböt. De ekkor már repül felé a következő szobor, rögtön utána pedig egy harmadik. Leia a másodikat is elvágja, a harmadik elől meg félreugrik. A negyediket az Erővel löki el, de alig van ideje, hogy a következőt a kardjával elintézze. Kőtörmelék száll mindenfelé. Néhány darab eltalálja Leiát. Luke elégedetten nézi Leia kínlódását, és Erejével tovább irányítja a tömbök mozgását. Amikor már tehetetlennek látja, közelebb lép, és az Erővel brutálisan átlöki testvérét a hátsó, kör alakú, oszlopokkal szegélyezett terembe. Bekapcsolt karddal utánasiet ő is, hogy folytassa az összecsapást.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az Evander burkolatába majdnem belerohan egy TIE-bombázó, melyet egy A-szárnyú üldöz. A birodalmi pilóta hirtelen lassít, ahogy feltűnik előtte az irdatlan hajótest, az A-szárnyú pedig kilövi. Alkatrészek röpülnek mindenfelé. Néhány rakéta kirepül a robbanás erejétől, és az űrben kissé távolabb robbannak fel. Van olyan is, amelyik belecsapódik az Evanderbe.

 

INT. Híd, Evander

 

Derlin ezredes utasításokat osztogat a flotta tisztjeinek.

 

DERLIN (a kommunikációs tisztnek)

A Rebellion húzódjon közelebb, amennyire tud! És a vadászait csoportosítsa át a mi oldalunkra!

 

A hologramra pillant, és látja, hogy ezek a manőverek sem elengendőek a birodalmiak visszafogására. A Rebellion csatahajó túl kicsi és gyenge tűzerejű ahhoz, hogy az Evander és az őt lövő rombolók közé állva hatékonyan tudja fedezni a vezérhajót. Nagyot sóhajt. Hátrapillant, és a szeme sarkából meglátja Obra-askit. Az elnök nem néz rá, épp a segédjével beszélget a híd hátsó részében, a monitorok mellett, ahol a panorámaablak íve kezdődik. Sweer-sin halkan suttog az elnöknek valamit, és igen nyugtalannak látszik. Derlin kipillant az űrbe. A feje fölött lebegő csillagromboló egyik izzó zöld turbólézere a hajótest felső részébe csapódik, a találatot a híd ablakain keresztül is jól látni. Derlin oldalra néz, és a másik két rombolót figyeli egy másodpercig. A távolban megsemmisül egy lázadó könnyűcirkáló. Derlin ezredes végül a kommunikációs tiszthez fordul.

 

DERLIN (kissé halkan)

Lépjenek kapcsolatba az Independence-szel.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar admirális is a csata hologramját tanulmányozza, épp háttal a panorámaablaknak. Elégedetlen a fejleményekkel, de nem tehet semmit. Megnyom egy gombot, és a hologram ráközelít az Evanderre, melynek láthatóan cseppet sem rózsás a helyzete. A kommunikációs tiszt az admirális felé fodul.

 

KOMMUNIKÁCIÓS TISZT

Bejövő hívás, uram.

(tétovázik)

Derlin ezredes, az Evanderről.

 

ACKBAR

Kapcsolja!

 

Ackbar a képernyők felé néz. Az egyiken Derlin alakja tűnik fel. Láthatóan nagyon zavarban érzi magát.

 

ACKBAR (Derlinnek)

Mit óhajt, főparancsnok úr?

 

DERLIN (a képernyőn, zavarban van)

Admirális úr… a vezérhajó helyzete…

(nyel egyet)

Szükségünk van a segítségére, uram.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Zsiványok teljesen szétszóródtak a csatatéren, mely mostanra kissé átláthatatlanná vált. Gerion egy másik pilótával tandemben repülve szétlő három TIE-vadászt, majd megfordulnak gépeikkel.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy szakasz TIE takarja el a képet, majd, ahogy elsuhannak, láthatóvá válik, hogy három Nebulon-B fregattot igen erős tűz alá vett egy birodalmi csillagromboló és négy kisebb cirkáló. A fregattok igen gyengén védekeznek, kb. minden harmadik birodalmi lövésre tudnak csak válaszolni. Közben Interceptorok sorozzák meg őket. A kép szélén egy TIE-Advanced repül, és kilő egy X-szárnyút, majd utána sikeresen meglő egy B-szárnyút is. Már-már elfogynak a köztársasági vadászgépek. Egy X-szárnyú repül be a képbe, és megsoroz egy TIE-vadászt.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Zsiványok, merre vagytok?

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION

Köszönjük szépen, jól vagyunk. Kb. két mérföldnyire mögötted.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Zsiványok, delta alakzatba fejlődünk! Három fregattunk nagy bajban van, kicsit besegítünk nekik.

 

Ekkor Ackbar hangja szólal meg a rádióban.

 

ACKBAR (O. S., rádión)

Antilles százados!

 

WEDGE (felderül az arca)

Admirális úr! Mi a parancsa?

 

INT. Híd, Independence

 

ACKBAR

Vezesse az osztagát az Evander felé, és védje meg a zászlóshajót!

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Antilles századosnak leesik az álla a parancs hallatán. Mindenre számított, de erre nem.

 

WEDGE (értetlenül)

Na de…

 

GERION (O. S., rádión)

Nem védik máris elegen?

 

INT. Híd, Independence

 

ACKBAR

További segítségre van szükségük. A birodalmiak fokozták a tűzerőt.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

De uram, épp most akartunk…

 

ACKBAR (O. S., rádión, parancsoló hangon)

Most nem személyeskedhetünk, százados! Kötelességünk megvédeni a vezérhajót, ha veszély fenyegeti. Az egész hadművelet sikere múlhat rajta!

 

WEDGE (kissé morogva)

Értettem, uram.

 

Mély levegőt vesz, és elfordul az eredetileg kitűzött irányból.

 

WEDGE

Hallottátok a parancsot! Mindenki az Evander felé!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az X-szárnyúak alakzatban az Evander felé száguldanak. Mögöttük felrobban az egyik fregatt. A másikat is belső robbanások kezdik megrázni.

 

INT. Fő turbóliftek felé vezető folyosó és előtér, Majesty csillagromboló

 

Hanék végigrohannak a folyosón. Útközben kiiktatnak néhány birodalmi katonát. Végre megpillantják a fő turbólifteket.

 

HAN

A liftekhez! Gyorsan!

 

Mindannyian odafutnak a felvonókhoz. Az előtérben négy rohamosztagossal és két alacsony rangú tiszttel találkoznak. Ők gyanakodva néznek Hanékra. Az egyik int, és a jelzésre a négy rohamosztagos fegyvert szegez Solóra és társaira. Lando is előveszi tiszti fegyverét, és észrevétlenül Csubi oldalához nyomja. Artu kissé odébbgurul. Az egyik tiszt felemelt kézzel előbbre lép.

 

ELSŐ TISZT

Állj! Mit jelentsen ez?

 

LANDO (faarccal)

Calriss hadnagy vagyok, azonosítási számom Z82-517. Elfogtuk az egyik behatolót. Kihallgatni visszük.

 

Han a katonák felé lép, és az időközben elővett fegyverével mozgásba lendíti a vukit.

 

HAN

Álljanak félre!

 

A tisztek tétováznak. Csubakka irtózatos hangon elbődül.

 

LANDO (Csubinak, dühösen)

Csend legyen, te szőrös dög!

 

A birodalmiak kissé ijedten néznek a behemót vukira. Az egyikük összeszedi magát, és gyanakodva Artura mutat.

 

ELSŐ TISZT

És ez a droid?

 

Han értetlenkedő szemekkel néz hátra, és úgy tesz, mintha csak most venné észre Artut. Visszanéz a katonákra. Artu ártatlanul fütyül.

 

HAN

Nem hozzánk tartozik. Nos, mi lesz? Esetleg megvárják, míg újra megszökik a fogoly?

 

A két tiszt összenéz. Han a lifthez lép, és megnyomja a hívógombot.

 

ELSŐ TISZT

Ööö… Nem. Menjenek tovább. És vigyázzanak, el ne szabaduljon az a… fenevad.

 

MÁSODIK TISZT

Maguk mellé rendelem ezt a négy katonát. A biztonság kedvéért.

 

LANDO

Nem hiszem, hogy szükséges. Biztosíthatom, tudjuk kezelni a helyzetet.

 

HAN (sietve leinti Landót)

Rendben van, jöjjenek.

 

Megérkezik a lift, és a két tiszt kivételével mindenki beszáll. Az ajtó bezárul. A kijelző mutatja, hogy a turbólift elindult felfelé.

 

INT. Turbólift, Majesty csillagromboló

 

Kissé nyomorognak az emberek és egyéb lények a liftben. A rohamosztagosoknak jóformán arra sincs helyük, hogy célra emeljék a karabélyaikat.

 

ELSŐ ROHAMOSZTAGOS (sisak által szűrt hangon)

Pontosan hova viszik a rabot?

 

HAN

Ööö… az 1-0-1-esbe.

 

MÁSODIK ROHAMOSZTAGOS (szűrt hangon)

De az lefelé van, nem?

 

LANDO

Esetleg a…

 

Csubakka felüvölt, felemeli a karjait, és hogy, hogy nem, mindjárt két rohamosztagos kerül a lapátkezekbe.

 

ELSŐ ROHAMOSZTAGOS (sisak által szűrt hangon)

Vigyázat, elsza… Ááááá!

 

A másik kettő is reagálna, de azokat Hanék elintézik a fegyvereikkel. A négy katona hamarosan elfekszik a padlón. A lift még mindig felfelé száguld.

 

HAN

Artu, töröld a kameraképeket!

 

Artu a liftben lévő csatlakozóhoz gurul, és rákapcsolódik. Izgatottan füttyög-csipog.

 

INT. Tiszti szállások szintje, Majesty csillagromboló

 

A turbólift kinyílik, és Hanék kisietnek. Csubakka még fedezékben marad. Három altiszt várakozik a liftek mellett. Han odalép melléjük.

 

HAN

Biztonsági ellenőrzés. Mutassák az azonosítóikat!

 

Az egyik altiszt, egy viszonylag fiatal fickó keresni kezdi az azonosítóját az övén. Közben egy hatalmas árnyék vetül rá. Amikor felnéz, az üvöltő Csubakkát látja maga előtt, majd Han kezét, amint egy fegyvert felé lendít. Lando közben elintézte a másik kettő altisztet. Han Artura néz.

 

HAN

Artu, merre van Luke szállása?

 

Artu fütyül, és elindul a folyosón. A többiek követik.

 

INT. Had Abaddon, templom, hátsó csarnok

 

Luke és Leia egy kör alakú oszlopsorral szegélyezett teremben vannak. Innen egy szintén oszlopsoros folyosó nyílik, mely már a szabad ég alatt vezet egy olyan térre, amelyet majdnem teljes kört alkotva határolnak az oszlopok. Luke a testvére felé lép, kardja be van kapcsolva. Leia hátrál.

 

LEIA

Luke, hagyd abba…

 

 

Luke némán közeledik felé. Leia végül bekapcsolja kardját, és kivédi Luke felülről indított csapását, majd félreugrik. Nem akar küzdeni, de Luke újra támad, nem hagy neki más választást. A fénykardok eleinte lassabban, majd egyre rutinosabban pörögnek. Luke lábmagasságban csap egyet. Leia felugrik, és kaszál egyet a kardjával. Luke félrehajol, és megakasztja nővére pengéjét. Egy pillanatig áll a küzdelem, majd Luke átfordítja a kardokat a másik oldalra. Leia elrántja fénykardját, és a feje fölé emeli. Luke kihasználja ezt, és ismét lentről vág egyet. Leia függőlegesen lefelé fordított karddal hárít, majd megpördül a tengelye körül, és vízszintesen vág egyet. Luke szintén pördül egyet, és ő is vízszintes kaszálással próbálkozik. Az utolsó pillanatban, mielőtt egymást lekaszabolnák, Leia elhajol, majd egy gyors csavart mozdulattal felemeli a kardját, és megakasztja Luke pengéjét. Ezután nagy lendülettel felegyenesedik, és kék kardját előrelökve sikerül kibillentenie az egyensúlyából Luke-ot. Luke megtántorodik, de egy rövid hátraszaltóval sikerül stabilizálnia magát. Ugrás közben folyamatosan kaszál maga körül a kardjával, hogy testvérét távol tartsa. Amint földet ér kitárt karokkal, Leia odalép hozzá, és ismét összecsapnak a kardok.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A köztársaságiak elszántan védik a zászlóshajót, de a birodalmiak össztüze megtette hatását. A karcsú Evander burkolata egyre jobban megsérül, innen-onnan szivárgások törnek fel. Vadászgépek suhannak mindenfelé. Néhány X-szárnyú elsöpör egy fél szakasznyi TIE-vadászt. Egy birodalmi bombázót szintén találat ér, de a rakétáit még éppen el tudta indítani: közvetlen közelről belerobbannak a hajótestbe. Hatalmas szikrák csapnak ki onnan, és rövid időre áramkimaradások sorozata fut végig a hajón, a robbanás helyétől folyamatosan távolodva.

 

INT. Híd, Evander

 

A hídon egy pillanatra minden világítás elsötétedik, majd visszatérnek a fények. A tüzértiszt idegesen Derlin felé fordul.

 

TÜZÉRTISZT

Ezredes úr, megsemmisítették a lővezérlő központunkat! Már csak negyed kapacitással tudunk védekezni!

 

DERLIN

A vadászok egy részét rendeljék közelebb a hajótesthez, és figyelmeztessék őket az újabb veszélyre! A lőtávba érő ellenséges gépeket a vonósugarakkal távolítsák el!

 

VONÓSUGÁR-KEZELŐ

Értettem, uram!

 

A felelős tisztek intézkedni kezdenek. Obra-aski elsápad, és amennyire tud, feltűnésmentesen odasiet a liftekhez. Állandóan vele lévő segédje, Sweer-sin követi.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Y-szárnyúak bombázzák lövedékeikkel az egyik rombolót, mely a vezérhajót lövi. Viszonylag sikeresek, helyenként komoly károk keletkeznek a rombolóban. TIE-vadászok erednek a köztársasági gépek nyomába, és kilőnek egyet.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az X-szárnyúak az Evandert támadó bombázó kötelékekkel vannak elfoglalva. Mivel ezek igen lomhák, könnyű célpontot jelentenek.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép

 

Az X-szárnyú pilótája kilő egy TIE-bombázót. A birodalmi gép két darabra esik szét.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az X-szárnyú kikerüli a szanaszét repülő roncsokat, és rögtön megcéloz egy TIE-vadászokból álló csoportot. Egy A-szárnyú szegődik mellé. Együtt intéznek el néhány vadászgépet.

 

INT. Pilótafülke, A-szárnyú vadászgép

 

A pilóta oldalra néz, és a kezével elismerően int az X-szárnyú pilótájának.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az A-szárnyú kecses ívben elkanyarodik az X-szárnyú mellől. Már alig néhány birodalmi vadászgép röpköd csak a zászlóshajó körül. Az egyik Zsivány rárepül a bombázókra, és játszi könnyedséggel semmisíti meg kettejüket.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Zsiványok, szép munka volt! Van itt még valaki rajtunk kívül?

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

Gerion körülnéz a környéken. Csak néhány X- és A-szárnyút lát az Evander irányában, de a legtöbbjük már megcélozta a zászlóshajót támadó csillagrombolókat és a kisebb cirkálókat. Az egyik ilyen birodalmi cirkáló eltűnik egy nagy robbanásban.

 

GERION

Sehol senki, csak a mieink.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Csakugyan nincs már birodalmi vadászgép az Evander körül, csak néhány köztársasági. Úgy néz ki, sikerült megvédeni a zászlóshajót. A csillagrombolók is kisebb intenzitással lövik már, mivel nekik is megvan a maguk baja. A Zsiványok lelassulnak, és másfél kilométerrel a hajó tatja mögött összegyűlnek.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

WEDGE (O. S., rádión)

Épp ideje volt. Még pár találat, és lőttek a hajónak. Gyerünk, fiúk, nézzük meg, mit tehetünk a csillag…

 

GERION (félbeszakítja Wedge-et)

Hoppá, jelzésem van. Hat célpont 1-8-4-nél!

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge a monitorra pillant, ahol hat fényes pontot lát, melyek alakzatban repülnek a zászlóshajó orra felé.

 

WEDGE

Torpedók!

 

ZSIVÁNY-3 (O. S., rádión)

Biztos az egyik rombolóról lőttek!

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION (dühösen)

Teljesen mindegy, honnan jöttek. Ha eltalálják az orrot, mindenki meghal a fedélzeten!

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Zsiványok, indulás! Lőjük ki a torpedókat!

 

GERION (O. S., rádión)

Túl késő, Wedge! Messze vannak, és már rakétáink sincsenek!

 

WEDGE (dühösen)

Hallottátok: indulás!

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION

Wedge, ez őrültség! Te is tudod!

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE (hevesen)

Ne hidd, hogy az elnökért teszem. Ő érdekel a legkevésbé. De az admirálisnak igaza van: ha elvesztjük a vezérhajót, a birodalmiak beékelődnek a flottánkba, és nekünk végünk!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Zsiványok elindulnak a hajótest mentén előre, az orr felé. Egyre gyorsuló sebességgel száguldanak.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Torpedók suhannak az Evander orra felé nagy sebességgel, ami közel nyolcszorosa a vadászgépek végsebességének.

 

INT. Híd, Independence

 

Egy tiszt lép Ackbarhoz.

 

TISZT

Uram, a zászlóshajó körüli űrt megtisztították, de a birodalmi vezérhajó hat lövedéket indított.

 

ACKBAR

A célzórendszerüket rendbe hozták már?

 

TISZT

Aligha volt rá idejük, uram.

 

ACKBAR

És a Zsiványok?

 

A tiszt a taktikai hologramra mutat, mely jól jelzi az eseményeket. A sebességek összehasonlításából egyértelmű, hogy a torpedók hamarabb érik el az Evander orrát, mint az X-szárnyúak. A többi köztársasági vadászgép pedig még messzebb van, az Evandert támadó rombolók közelében. Ackbar lemondóan rázza meg harcsabajszát.

 

ACKBAR

Figyelmeztesse a vonósugár-kezelőket: amint feltűnnek majd az Evander mentőkabinjai, próbálják bevontatni őket a hangárba! Nem akarom, hogy a birodalmiak rajtuk gyakoroljanak.

 

INT. Luke lakosztályának előtere, Majesty csillagromboló

 

Artu kihúzza a csatlakozóját egy dugaszból, és kinyílik a mellette lévő ajtó. Ahogy a kamera nyit, látjuk, hogy két őr fekszik a földön az ajtó mellett.

 

HAN

Remek volt, Artu!

 

Csubi, Han és Lando bemennek a nyitott ajtón.

 

INT. Luke lakosztálya, nappali, Majesty csillagromboló

 

Bent minden csendes. Sötét van. Az üvegablakon kilátni a távolabb zajló csatára. Készenlétben tartott fegyverrel járják körül a szobákat, mikor valahonnan hátulról gyereksírást hallanak. Mindannyian megdermednek egy pillanatra. Han beront a hátsó szobába.

 

INT. Luke lakosztálya, háló, Majesty csillagromboló

 

Egy kis bölcsőben fekszenek az ikrek. Han odarohan hozzájuk, és a karjaiba veszi őket. Arcán óriási megkönnyebbülés fut át.

 

HAN (megpuszilja a gyerekeit)

Jaina! Jacen!

 

Han elkezd gügyögni nekik. Csubakka is boldog üvöltéssel üdvözli a kicsiket. Lando megveregeti Han hátát. Artu vidáman füttyög.

 

INT. Had Abaddon, templom, hátsó csarnok

 

 

Leia hárítja Luke néhány csapását, majd a párbajban fordulat következik be: Leia váratlanul előretör. Egyre könnyebben forgatja a kardot, és a kék penge néha meglepően közel kerül Luke-hoz. Leia a válla fölül indít egy vágást, majd, miután Luke hárította, ferdén, lábmagasságban sújt le. Luke félrefordul a csapás elől, és közben a lendülettől a levegőbe emelkedik fekete köpenye. Leia kardja belehasít Luke köpenyébe, és leszakít belőle egy jókora darabot. A köntös levágott darabja megpördül a levegőben, majd lehull a földre. Luke, amint befejezte fordulását, támadó pozícióba emeli a kardját, és dühösen ráront a testvérére. Szeme összeszűkül a gondolatra, hogy Leia legyőzheti. Csapás csapást követ, de Leia egyelőre még rendíthetetlenül állja a sarat, miközben lassan hátrál.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A vadászgépek gyorsan repülnek az Evander orra felé. A torpedók is.

 

INT. Híd, Evander

 

Obra-aski a segédjével, Sweer-sinnel együtt türelmetlenül vár a liftre. A liftek mellett a panorámaablakban jól látszik a távoli csata, és az is, hogy néhány mentőkabin már elhagyta a zászlóshajót. Obra-aski idegesen pillant a lift kijelzőjére. Végre egy diszkrét csengés kíséretében kinyílik az egyik lift ajtaja. Obra-askiék sietősen belépnek. Az ajtó bezáródik utánuk. A híd elülső részében Derlin idegesen próbál úrrá lenni a helyzeten. Az Evandert támadó hajókat figyeli. Jól látszik, hogy a híd előtt száz méterrel a hajótest nemrég még fehér burkolata egy helyen felpúposodik, majd gázfelhő és fémdarabok robbannak ki belőle.

 

DERLIN (kissé kétségbeesetten)

Minden energiát adjanak az elülső pajzsra! Próbálják meg fokozni az elhárítók kapacitását, és erősítsék meg az EK-9-es szektort!

 

TÜZÉRTISZT

Tehetetlenek vagyunk, uram! A kisegítő rendszer nem tudja becélozni a lövedékeket, túl gyorsan jönnek!

 

Derlin körülnéz. Meglepetten veszi észre, hogy az elnök eltűnt. Egy, a közelében álló tiszthez fordul.

 

DERLIN

Hol van Obra-aski elnök? Azonnal gondoskodni kell a kimenekítéséről!

 

TISZT

Nem tudom, hol lehet. Az előbb ment ki a hídról.

 

DERLIN

Azonnal keressék meg, és küldjék egy mentőkabinba! A legénység is hagyja el a hajót!

 

TISZT

És ön, uram?

 

DERLIN

Nekem itt a helyem. Induljon!

 

A tiszt bólint, maga mellé vesz még két embert, és kimennek a hídról. Derlin kinéz az ablakon, majd a kommunikációs tiszthez fordul.

 

DERLIN

Adja ki a kiürítési parancsot! És mindenki hagyja el a posztját. Igyekezzenek!

 

A hídon szolgálatot teljesítő tisztek felállnak, és a turbóliftekhez sietnek. Néhányan azonban ott maradnak a helyükön, Derlin ezredessel együtt.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A torpedók már igen közel vannak a hajóorrhoz.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge erősen összpontosít, a hajó burkolata közelében repül.

 

GERION (O. S., rádión)

Wedge, hagyd! Nem érhetsz oda!

 

Wedge rendíthetetlenül száguld tovább.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Wedge X-szárnyúja a hajóorr közelébe jut. Apró fénypontokként feltűnnek a rakéták is, már közvetlenül a burkolat mellett.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

GERION (O.S., rádión)

Térj ki!

 

Wedge még repül egy darabig, majd belátja, hogy ezt a versenyt nem nyerheti meg.

 

WEDGE (tehetetlenül felüvölt)

Áááááá!

 

Elrántja a kormányt, és meredeken letér addigi pályájáról. Távolodni kezd a zászlóshajótól.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A rakéták szinte lágyan csapódnak be az Evander orrába, és kiszakítanak belőle egy óriási darabot. A levegő sziszegve tör ki a hajóból, és a vákuum ellenére belobbant néhány szerteszálló alkatrészt. Egy csomó fontos berendezés mellett a vízkészlet is az orrban volt. Ez most hirtelen érintkezik a világűr hidegével, és apró jégdarabokká robban szét. Ez úgy néz ki, mintha a lángok mellett finom, csillogó porhó szállna ki az Evanderből. A zászlóshajó lassan elkezd pörögni tengelye körül, és közben robbanások rázzák meg.

 

INT. Híd, Evander

 

A robbanások sorozata eléri a hidat is. Derlin ezredes az utolsó pillanatig egyenesen áll a híd közepén, és várja a véget. Mindent elborít a vakító fehérség.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az Evander elülső fele leszakad, és elsodródik az űrben, a Zsiványok alig tudják kikerülni. Remegés fut végig a hajótest többi részén is, és a zászlóshajó egy hatalmas robbanással megsemmisül. Ezerfelé röpülnek az izzó darabok, melyeket a kitörő hatalmas, forró gázfelhő röpít. Néhány ilyen vörösizzó fémdarab elhúz a kamera mellett is.

 

INT. Folyosó a hangárok felé, Majesty csillagromboló

 

Han (karjaiban az ikrekkel), Lando és Csubi rohannak a főhangár felé, ahol a Falcon várakozik Thripióval együtt. Artu ott gurul mögöttük. Hátulról néhány lövést eresztenek meg feléjük az őket üldöző rohamosztagosok. Hanék berohannak egy mellékhangárba, mely a Falcon hangárja mellett van.

 

INT. Második mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Hanék átrohannak a mellékhangáron, de a hangárajtóban egy sereg rohamosztagos feltartóztatja őket. Kénytelenek megállni, és valamennyire fedezékbe vonulva felvenni velük a harcot. A katonák hevesen lövöldöznek. Csubakka a nyílvetőjével lő vissza, Lando meg a karabélyával, amit a ruhájához szerzett. Han nem tud jól célozni az ikrekkel a kezében, és ez nem csak őt, de a babákat is veszélyezteti. A birodalmi rohamosztagosok vezetője erősítést kér, miközben Hanékra lő.

 

ROHAMOSZTAGOS (a rádiójába)

Figyelem! Behatolók az 1-1-3-8-as szinten! Erősítést kérünk!

 

Csubi a lövöldözés közben odaüvölt Hannak, és törzsével félig elfordulva mutatja a tarisznyáját, amit az oldalán hord. Han rövid tétovázás után gyorsan a vuki hátán lévő hatalmas tarisznyába pakolja a kicsiket. A fejük kilátszik a nyíláson. Han fenyegetően felemeli a kezét.

 

HAN (az ikreknek, szeretettel)

Aztán jól viselkedjetek!

 

Ezután Han is vadul lődözni kezd, olyan elszántsággal, mint még soha. A birodalmiak gyorsan hullanak, de rengetegen vannak. A tűzpárbaj során Csubi eltávolodik tőlük kb. tíz méternyire. Artu a falhoz siklik, ahol egy droidátjárót pillant meg. Ez pont rá van méretezve. Az ajtaja kinyílik, ahogy odaér hozzá, és ő átgurul rajta.

 

INT. Droidfolyosó, Majesty csillagromboló

 

Artu végiggurul a méteres magasságú folyosón. A távolból még hallatszanak a lövöldözés hangjai.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az űrben, ahol az előbb az Evander volt, most csak törmelékdarabkák szállnak.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar, noha számított rá, döbbenten nézi a zászlóshajó megsemmisülését. A tisztek felé fordítja a székét.

 

ACKBAR (a vonósugár-kezelőnek)

Sikerült az elnöknek elmenekülnie?

 

VONÓSUGÁR-KEZELŐ (megrázza a fejét)

Nem találjuk egyik mentőkabinban sem.

 

Ackbar megrázza a fejét, és mély levegőt vesz. Székével ismét az ablak közelébe fordul.

 

ACKBAR (a rádióba)

Köztársasági erők! Itt Ackbar admirális beszél! Az Evander zászlóshajó megsemmisült. Valószínűleg az elnök is a hajón tartózkodott a robbanás pillanatában, a hadsereg főparancsnokával, Derlin ezredessel együtt. Mint rangidős tiszt, azonnali hatállyal átveszem a parancsnokságot. Nem vonulunk vissza! Minden egységnek, ismétlem: folytatjuk a harcot! A cirkálók álljanak olyan pozícióba, hogy lőni tudják a középre betörő rombolókat!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A köztársasági erők új alakzatba rendeződnek. Valóban rombolók lendülnek előre, hogy két részre válasszák a köztársasági hadsereget. A cirkálók elindulnak a birodalmi csillagrombolók felé. Két Mon Calamari elfordul, és megtámad néhány birodalmi fregattot. A vadászok megelőzik a cirkálókat. A Zsiványok repülnek az élen. Az össztűz máris megremegteti az egyik fregattot.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE (a rádióba)

Zsiványok! Cél az 1-9-7-es pozíciót elfoglaló csillagromboló!

 

Megnyom néhány gombot a műszerfalon.

 

WEDGE (folytatja, maga elé)

Hannak talán segítségre van szüksége.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Zsivány-osztag vadászgépei kecses ívben leválnak a főbolytól, és elindulnak a Majesty csillagromboló felé. A többi vadász közelebbi célpontokat választ. Robbanások látszódnak mindenfelé, birodalmi és köztársasági vadászgépek esnek darabokra. B-szárnyúak repülnek rá egy csillagrombolóra, melynek az egyik pajzsgenerátora már megsemmisült. A lövedékek hatására a másik generátor is felrobban.

 

INT. Pilótafülke, B-szárnyú vadászgép

 

PILÓTA

A pajzsuk megsemmisült!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

B- és X-szárnyúak sorozzák végig a romboló testét. A lövések apróbb robbanásokat indítanak el. A vadászgépek végül ívesen kitérnek, és mögöttük felrobban a csillagromboló. Úgy néz ki, a köztársaság átmeneti fölénybe került, annak ellenére, hogy komoly veszteség érte őket.

 

INT. Második mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Hanék izzasztó helyzetükben észre sem veszik, hogy egy platformtető van Csubi és őköztük. Amikor azonban elkezd szétnyílni, leugranak róla, egymással ellentétes irányba. A lentről felemelkedő fémlapon még egy szakasz rohamosztagos érkezik: az erősítés. Emelkedés közben máris lőnek Hanékra, akiknek így esélyük sincs rá, hogy azalatt intézzék el őket, míg könnyű célpontot jelentenek. Ez elválasztja egymástól Hanékat és Csubit. Ráadásul Hanék két tűz közé kerülnek, de úgy, ahogy eddig még soha. Másik, biztosabb fedezéket keresnek, és észrevesznek egy rakodóládát. Mögé vetődnek, és onnan harcolnak tovább. Lando gépiesen céloz és lő, céloz, majd újra lő.

 

LANDO

Voltunk már jobb helyzetben is, nem igaz?

 

HAN (szárazon)

Voltunk.

 

Csubi üvöltésére egy pillanatra a vukira néznek, aki a körön kívül van. Néhány rohamosztagos csak őt lövi. Ennek ellenére megpróbál hátán az ikrekkel visszajutni Solóékhoz. Nem sikerül neki, túl nagy a túlerő. Solo végül döntésre jut.

 

HAN (kiáltva, Csubinak)

Vidd magaddal az ikreket! Menj a Falconhoz!

 

Csubakka elkeseredetten üvölt, és megrázza a fejét.

 

HAN

De igen! Menj! Vigyázz rájuk! Mi is megyünk, ha tudunk!

 

Csubi fájdalmas bömbölést hallat, majd tétován elindul. Han nézi őt.

 

HAN (halkan mormolja, elfojtott szeretettel)

Menj már, te szőrzsák, mielőtt ez az esélyünk is elszáll!

 

Csubi végül elrohan a főhangár irányába, ott hagyva Hanékat a rohamosztagosok gyűrűjében. Solo fellélegzik, amikor a vuki eltűnik egy kanyarban. Lando egy friss sebből vérzik, és épp bekötözi a karját.

 

LANDO

Nem adjuk fel, ugye, pajtás?

 

HAN (megrázza a fejét)

Eddig is kivágtuk magunkat valahogy.

 

Folytatják a lövöldözést. A rohamosztagosok fogynak, de még mindig bőven túlerőben vannak.

 

INT. Had Abaddon, templom, hátsó csarnok

 

Leia veszít a lendületéből, már gyengébben tud védekezni, Luke viszont fáradhatatlanul tör előre. Az egyik támadását alig tudja hárítani a testvére. Luke alulról felfelé vág, eközben a mozgás lendületétől kioldódik a köpenyét tartó kapocs, és a ruhadarab leesik a földre. Luke kicsit oldalra lépve folytatja a mozdulatot, és jobbról támad. Leia mindkét támadást blokkolja, de az utóbbinál megtántorodik. Ellentámadni nincs ereje, védekezően fogja maga elé a kardot. Végül lassan körözni kezdenek egymás körül, felemelt kardokkal. Leia zihál, de Luke is erősebben lélegzik a megerőltetéstől. Közvetlen közelről beszélnek egymáshoz.

 

LUKE

Kezded már érezni a sötét oldal erejét, Leia?

(szünet)

Ez az Erő az életedet mentheti meg, ahogy rajtam is segített a Sernarton.

 

LEIA (liheg)

Ilyen áron nem kell a segítsége.

(szünet)

Luke, rabszolga lettél, nem veszed észre? Teljesen elhatalmasodott rajtad a sötét oldal!

 

Luke ekkor dühében egy vízszintesen indított, agresszív csapást próbál bevinni. Leia megakasztja a kardjával, de jó két métert hátra kell ugrania, hogy megőrizze egyensúlyát. Egy időre szünetel a párbaj. Leia lassan hátrál.

 

LEIA

Nézz a szívedbe! Érzem, hogy el akarsz pusztítani!

 

LUKE

Nem. Meg akarlak nyerni az igazi hatalom számára.

 

LEIA

És, ha nem tudsz? Akkor képes lennél megölni?

 

Luke közelebb lép a testvéréhez. Leia tovább hátrál.

 

LUKE (fagyosan)

Át fogsz állni. A barátaid nélkül, egyedül… nem lesz más választásod.

 

LEIA (nagyon rémülten)

Ne tedd ezt, Luke! Térj vissza közénk! Nem hiányzik a régi életed? Nem hiányoznak a barátaid?

 

LUKE (komoran)

Akik akadályoznak engem, azok nem lehetnek a barátaim. És itt, ahol én vagyok, nincs barátság.

 

LEIA

És te ezt akartad? Ezért harcoltál mellettünk? Ezért szenvedtél annyit a Birodalom idején?

 

LUKE

Én rendet akartam. Azt hittem, a ti Köztársaságotok megadhatja ezt. Tévedtem, gyengék voltatok ehhez. Ezért vagyok most itt. És többet szenvedtem miattatok, mint a Birodalom alatt.

 

LEIA

Emlékezz vissza, mit tanítottál! Azt mondtad, a sötét oldal végül felemészti azokat, akik őt választják!

 

LUKE

Most már másként látom a világot. Rendet akarok teremteni, és ehhez hatalomra van szükség. Korlátok nélküli hatalomra. Ezt pedig csakis a sötét oldal adhatja meg nekem.

 

Leia rémülten megrázza a fejét. Kb. nyolc méter választja el Luke-tól.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy birodalmi cirkáló felépítményén hatalmas robbanás következik be, melyet hamarosan néhány másik követ. A cirkáló irányíthatatlanná válik. A köztársasági Y- és A-szárnyúak gyorsan távolabb suhannak. Nyomukban TIE-vadászok repülnek.

 

INT. Pilótafülke, A-szárnyú vadászgép

 

PILÓTA

Kék-3, vigyázz! Rajtad van két vadász!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy kék jelzésű A-szárnyú vakmerő hajtűkanyart tesz. Az őt üldöző egyik vadászgép elsuhan mellette, ezt egy közeli A-szárnyú intézi el. A másikat a Kék-3 lövi ki. Ezután elfordulnak gépeikkel, hogy megtámadjanak néhány távolabbi TIE-Interceptort. Az Y-szárnyúak közben elvégezték feladatukat: a cirkáló testén robbanások terjednek szét, és az irdatlan méretű hadihajó felrobban. A bombázó vadászgépek egy pillanatra sem lassulnak le, máris újabb cél felé repülnek. Az alakzat szélén repülő X-szárnyúak fedezik őket.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Vörös-6)

 

A vadász pilótája jobbra néz, ahol néhány fémes színű pont vonja magára a figyelmét.

 

VÖRÖS-6

Birodalmi vadászraj 3 óránál!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az X-szárnyúak közül néhány elkanyarodik, hogy szembeszálljon a TIE-vadászokkal. Amint lőtávolba érnek, tűzpárbaj bontakozik ki köztük. Az első összecsapás után mindkét fél gépei kecsesen megfordulnak egy körív mentén, és ismét egymás felé száguldanak.

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Vörös-6)

 

Vörös-6-os megcélozza az egyik TIE-vadászt. Meghúzza a ravaszt, és piros lézernyalábok vágódnak a birodalmi gépbe, amely felrobban.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Az X-szárnyú átsuhan a robbanás felhőjén, és kikerüli két TIE-vadász lézereit. A birodalmi vadászok tovaszáguldanak, az egyikük felrobban egy vörös lézertalálattól. A másik rárepül egy távolabbi X-szárnyúra, Vörös-9-re. Zöld lézerek vágódnak ki belőle, és megpörkölik az X-szárnyú egyik szárnyát. A hajtóműből lángcsóva csap ki, a köztársasági vadászgép megbillen.

 

INT. Pilótafülke, sérült X-szárnyú vadászgép (Vörös-9)

 

A műszerfalon már több a vörös fény, mint a zöld. Vészjelzés hallatszik a pilótafülkében.

 

VÖRÖS-9

Kiment a bal felső hajtóművem!

 

INT. Pilótafülke, X-szárnyú vadászgép (Vörös-6)

 

VÖRÖS-6

Próbálj kitérni, Zhen! Mindjárt jövök!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A sérült X-szárnyú egyre lassulva repül. Mögötte folyamatosan lőve közeledik a TIE-vadász. Hátrébb pedig Vörös-6 száguld, hogy segítsen a társának. Vörös-9 próbál manőverezni, de nehezen megy neki. Újabb találat éri a hajója burkolatát.

 

INT. Pilótafülke, TIE-vadász

 

A birodalmi pilóta megcélozza Vörös-9-et, és lead rá gyors egymásutánban négy lövést. Az első kettő nem talál, de a harmadik és a negyedik igen.

 

INT. Pilótafülke, sérült X-szárnyú vadászgép (Vörös-9)

 

VÖRÖS-9 (halálfélelemmel)

Ááááá!!!

 

A pilóta üvöltve, reflexszerűen kapja maga elé a kezeit. Robbanás rázza szét a pilótafülkét.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Vörös-9 felrobban. A TIE-vadász elkanyarodik, Vörös-6 viszont megsorozza. A birodalmi gép szlalomozni kezd, de az X-szárnyú pár másodpercnyi fogócska után végül kilövi.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

Tenton admirális kiismerhetetlen arccal szemléli az eseményeket.

 

ADMIRÁLIS

A kilences különítmény vegyen fel ék alakzatot, és folytassa az előrenyomulást a T28-as kvadránsban! Erősítsék meg a pajzsaikat! Az összes új típusú vadászgépet rendeljék melléjük!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A birodalmiak nem hagynak fel a próbálkozással, hogy elválasszák egymástól a lázadó hadsereg szárnyait. Hat csillagromboló indul alakzatban be a csatatér közepébe. Az előtérben hangos visítással két szakasznyi TIE-Advanced suhan át. Mivel viszonylag újak, nincs belőlük túl sok. A csata során eddig is lehetett látni őket itt-ott, de csak most rendeződtek szakaszokba.

 

INT. Folyosó a hangárok között, Majesty csillagromboló

 

Csubakka végigrohan a folyosón. Itt tiszta a terep, sehol egy rohamosztagos. Ahogy elér a folyosó végéhez, ott megpillant három katonát. Üvöltve rájuk ront, és fegyverével leteríti őket.

 

INT. Folyosó, Majesty csillagromboló

 

Artu a romboló folyosóin gurul végig. A birodalmiaknak egyáltalán nem szúr szemet a kis droid, hiszen számtalan robot kódorog a folyosókon. Végül elér egy parancsnoki alközpontba. Az ajtó félresiklik, és a kis robot bedöcög.

 

INT. Alközpont, Majesty csillagromboló

 

Artu egy csatlakozóaljzathoz gurul. Rákapcsolódik, és izgatottan füttyög. A konzol melletti képernyőn feltűnik a csillagromboló oldalnézeti rajza, melyen az egyik szint piros színnel van kiemelve. Ez a rész megnagyobbodik, elfordul a képernyőn, és már felülnézetből látjuk. Zöld pontok tűnnek fel alakzatban a képernyőn. Artu forgatja a csatlakozóját az aljzatban, mire kiírások tűnnek fel a monitoron birodalmi betűtípussal.

 

INT. Második mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Landóék kezdenek kimerülni. Ketten nehezen bírják a húsz megmaradt birodalmival szemben.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Csubakka végre megpillantja a Falcont a hangár túlsó felén. Közvetlenül előtte van egy sikló. Az eddig a teherhajó mellett álló katonák többsége ekkor elrohan egy oldalkapu felé. Csubi nem tétovázik: a Lambda-osztályú siklót használja fedezéknek, mögé bújva szalad, amíg lehet, majd egyenesen a Falcon felé rohan.

 

INT. Alközpont, Majesty csillagromboló

 

Artu ténykedésére a konzol képernyőjén látható pontok átrendeződnek: a droid hamis mozgósítási parancsot adott ki rengeteg rohamosztagosnak, és most kiürítette a hangárok környékét.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A vuki két lövéssel elintéz egy-egy rohamosztagost, majd az utolsónak, aki a rámpa előtt áll, egyszerűen nekiront, és lendületből, üvöltve félresöpri. A rámpa ajtaja kinyílik, és ő felrohan a hajóra.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Csubi berobban a pilótafülkébe, az ikreket leteszi a másodpilóta székébe, és kapkodva becsatolja őket. Közben szeretettel dünnyög nekik, és megsimogatja a fejüket. Thripióra rá sem néz. A droid eközben folyamatosan beszél hozzá.

 

C-3PO

Csubakka! Micsoda öröm! Már attól féltem, örökre ittragadok. A kint posztoló katonák miatt nem is mertem elhagyni a hajót. Mikor jönnek a többiek?

 

Csubakka ráüvölt.

 

C-3PO (sértődötten)

Tanulhatnál már egy kis jómodort Leia úrnőtől. Mindazonáltal örülök, hogy megtaláltad a gyerekeket.

 

A droid elhallgat. Csubi beül a vezetőülésbe, és aktiválja a hajó rendszereit. A hajtómű lassan kerregni kezd, majd lefullad. Csubakka értetlen bömbölést hallat.

 

C-3PO

Észrevettem, hogy a birodalmiak valamilyen mágneses gátlószerkezettel megrongálták a hajtóművet.

 

Csubi bömbölve kászálódik ki a székből, és kirohan. Némi tétovázás után Thripio is követi.

 

C-3PO (visszafordulva, az ikrekhez)

Kimegyek én is, és segítek Csubakkának. Addig ti maradjatok itt.

 

A protokolldroid ezután kisiet a fülkéből.

 

INT. Második mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Solo és Lando megdöbbenve látják, hogy a velük küzdő katonák harmada visszavonul.

 

LANDO (értetlenül)

Hát ez…?

 

Solo megvonja a vállát: ő sem érti a dolgot, de kihasználják az alkalmat, és gyorsan megritkítják az itt maradtak sorait. Végre sikerül egy kissé tisztább utat nyitniuk maguk előtt, és kitörnek a fedezékből.

 

HAN

Siess!

 

INT. Folyosó a hangárok között, Majesty csillagromboló

 

Hanék elindulnak arra, amerre Csubi ment, de csak lassan haladnak, mert folyamatosan fedezniük kell egymást a hátramaradt birodalmiak tüzétől.

 

ROHAMOSZTAGOS (szűrt hangon, a társainak)

Gyerünk, utánuk!

 

A rohamosztagosok futva elindulnak utánuk, időnként megeresztve egy-egy lövést.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A birodalmi előrenyomulás épp a kritikus szakaszban tart. Szinte látni sem lehet a mindenütt cikázó vörös és zöld lézerektől. Egy csillagromboló megsemmisült, de a másik öt több-kevesebb sikerrel behatolt a köztársasági flotta közepébe, és vadul lövi a szomszédos hajókat. Hamarosan felrobban egy köztársasági fregatt, majd nem sokkal utána egy kisebb cirkáló is. A TIE-Advancedek irtó jó hajók, halomra lövik az X- és Y-szárnyúakat. A közelben lévő néhány A-szárnyúval viszont meggyűlik a bajuk, két birodalmi gép is felrobban. Az egyik TIE-Advanced üldözőbe vesz egy X-szárnyút, és kilövi, miközben az épp a kamera felé suhan. A távolban ott lebeg Tenton admirális rombolója, a Majesty.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

ADMIRÁLIS

A Cerberoth vegye tűz alá a bal oldali lázadó cirkálót!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy csillagromboló elfordul, és megcélozza az egyik cirkálót, ami a vadászaikat lövi. Már csak ez tartja vissza a birodalmiakat az áttöréstől. A csillagromboló tűzereje elsöprően nagyobb, mint köztársasági ellenfeléé, és a cirkáló hamarosan komoly károkat szenved.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

Az ablakon kinézve látható, ahogy egyre jobban megsérül a lázadók csatacirkálója. A belső biztonságért felelős tiszt az admirálishoz fordul.

 

BIZTONSÁGI TISZT

A segédhajtóművek szintjénél a komputer szerint nagyobb lázadó csoportot találtak, nyilván a behatolókat. A katonákat máris odavezényeltük, uram.

 

Az admirális összeráncolja a szemöldökét, és hirtelen megérti, mi történt.

 

ADMIRÁLIS

Ez csak trükk. A lázadók a hangároknál vannak. Valahogy belenyúltak a hajó biztonsági rendszerébe. Minden egységet rendeljenek a hangárokhoz!

 

BIZTONSÁGI TISZT

Igen, uram.

(tétovázik, majd értetlenül folytatja)

De uram, vannak ott is embereink.

 

ADMIRÁLIS

Akkor is rendeljen oda mindenkit. Személyesen intézkedjen! És ha még ott van a Millennium Falcon, azonnal semmisítsék meg.

 

A tiszt megint tétovázik.

 

BIZTONSÁGI TISZT

De… uram…

 

ADMIRÁLIS (felcsattan)

Engedelmeskedjen! És ellenőrizzék le Skywalker lakosztályát!

 

A tiszt kisiet a hídról. Az admirális visszafordul az ablakokhoz, és ismét a csata menetére összpontosít. Észreveszi, hogy a lázadó cirkáló a birodalmi találatoktól irányíthatatlanná válik, és tehetetlenül sodródni kezd. Ezzel elhárult az utolsó akadály is a Birodalom útjából.

 

ADMIRÁLIS (a kommunikációs tisztnek)

Az a cirkáló hamarosan rázuhan a felszínre. Szóljon a vadászainknak, hogy robbantsák apró darabokra, mert így hatalmas károkat okozna a bolygón. És jelezzen a szomszédos hajóknak: teljes erővel előrenyomulunk!

 

KOMMUNIKÁCIÓS TISZT

Értettem, uram. Máris intézkedem.

 

A tiszt átbillent néhány kapcsolót.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A csillagrombolókból álló flotta betör a köztársasági hajók között keletkezett résbe. TIE-vadászok suhannak velük, és azonnal felveszik a harcot a lázadókkal. A köztársasági cirkálók tehetetlenek az elsöprő erejű támadással szemben. A csata eggyel magasabb sebességre kapcsol. Ahogy mozog a kamera, látjuk, hogy Interceptorok és bombázók suhannak a sérült cirkáló oldalához, és megszórják lézerrel és torpedókkal. A hajó recsegni kezd, majd apró darabokra robban. A birodalmi vadászok elegánsan kitérnek a roncsok útjából, és megtámadják a többi lázadó hajót. Egy Y-szárnyúnak ez nem sikerül, három részre esik szét az ütközéstől.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge látómezejét már az előrenyomuló Majesty uralja, de jól látta az előbbi eseményeket.

 

WEDGE

Admirális úr, áttörték a vonalainkat!

 

INT. Híd, Independence

 

ACKBAR

Észrevettük, Antilles százados. Már elrendeltem a visszavonulást, de előbb biztonságos távolságba kell húzódnunk.

 

WEDGE (O. S., rádión)

Elbírnak a vadászokkal?

 

ACKBAR

A birodalmiak bevetették azokat az új típusú vadászgépeiket, amelyekről már hallottunk. Nincsenek sokan, de sok bajt okoznak.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge nehéz döntés előtt áll: vagy segít Hannak, vagy az új fenyegetés ellen fordul. Végül döntésre jut. A Zsiványok privát frekvenciájára kapcsolja a rádiót.

 

WEDGE

Zsiványok! Repüljetek vissza a flottához, és védjétek meg a hajókat!

 

GERION (O. S., rádión)

Ne maradjak itt veled?

 

WEDGE

Ne. Te vezeted az akciót. Indulj! Nekem muszáj segítenem Hannak, ha tudok.

 

INT. Pilótafülke, Gerion vadászgépe

 

GERION

Rendben van. Sok szerencsét, Wedge!

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

WEDGE

Neked is! Jó vadászatot!

 

Wedge megint a rádióhoz nyúl, és a közös frekvenciára állítja.

 

WEDGE

Admirális úr, a Zsiványok már úton vannak.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A lassan mozgásba lendülő rombolótól a Zsiványok visszarepülnek a betörési helyhez, ahol a legsűrűbben száguldoznak a lézerlövedékek, és bevetik magukat a vadászok közé. A távolban robbanások borítanak el egy Mon Calamari hajót.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Csubakka vadul matat a hajó alsó oldalán. Észreveszi, hogy a protokolldroid is ott van mellette. Ránéz, és kérdően felüvölt.

 

C-3PO (egy alkatrész irányába mutat)

Alighanem a segédhajtómű alatti panelbe rejtették a szerkezetet.

 

A vuki odasiet, és végre megtalálja a gátlószerkezetet. Próbálja lefeszegetni, de nem megy. Végül megunja, minden erejét összeszedi, és brutálisan letépi a dobozt. Mérgesen félrehajítja és visszarohan a pilótafülkébe. Thripio siet utána. Néhány kábel és alkatrész azonban lógva maradt a felcsatlakoztatási helyén.

 

INT. Millennium Falcon, előtér

 

Thripio követi Csubakkát, aki éppen felzárja a rámpát. A vuki ezután a pilótafülke felé indul, a droid pedig utánakacsázik.

 

C-3PO

Most már biztosan működik a rendszer, csak meg kell várnunk a készenléti állapotot.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Csubakka beül a székbe, és aggódva pillantgat oldalra, a folyosó felé, ahonnan Solóék megérkezhetnének. Megnyom pár gombot. Egyre több rendszer készenléti fénye villan fel a műszerpulton.

 

INT. Alközpont, Majesty csillagromboló

 

Artu meglepetten látja, hogy a pontok ismét a hangárszint felé haladnak. Értetlenül csipog, és csatlakozója ide-oda forog az aljzatban. De hiába minden, nem tudja már befolyásolni a parancsokat. Szomorúan csippant, és lecsatlakozik. Kisiet az ajtón.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A hangárban rohamosztagosok bukkannak fel, és tüzet nyitnak a Millennium Falconra. Ráadásul nehézágyújuk is van, amit már majdnem beüzemeltek. Előkerül egy torpedóvető is, amit gyorsan elkezdenek páran összeszerelni.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Csubi keserűen beindítja a hajtóműveket, és a hajó pár centiméternyit emelkedik.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A gátlószerkezet el nem távolított darabjai rövidre zárják a hajtómű áramköreit: kék ív fut át rajtuk, és szikrázni kezdenek. A hajó megrázkódik.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Sistergés hallatszik, és rögtön utána vészjelzők villannak fel a műszerfalon. A teherhajó visszaereszkedik a padlóra. Csubi felüvölt.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A birodalmiak folyamatosan lőnek a Falconra.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Csubakka bömböl. Vissza kéne lőnie, és el is kéne távolítania a gátló maradványait. Közben az ikrek is sírni kezdenek.

 

C-3PO

Azt hiszem, meg tudom oldani a hajtómű problémáját, ha egy kis időre leállítod a meghajtást, Csubakka.

 

A meglepett Csubakka a droidra néz. Megnyom egy gombot, lehúz egy kart, közben pedig üvöltve köszöni meg Thripio segítségét. A droid elindul kifelé.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A Falcon rámpája megint lenyílik, és Thripio totyog le rajta. A lézerlövések közepette a hajtóműhöz lép, és tekintetével végigpásztázza. Eközben félresiklik az alsó lézerágyú fedőlemeze, és előtűnik a fegyver, mely Csubi irányításával azonnal lőni kezdi a rohamosztagosokat. Ez némiképp hátráltatja őket, de már majdnem összeállították a torpedóvetőt is. Thripio végre megtalálja a hibát okozó kábeldarabokat. Félve odanyúl hozzájuk, és eltávolítja őket.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

A műszerfalon felvillan a hajtómű készenléti fénye. Csubakka boldogan bömböl. Felkapcsol pár gombot.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Thripio elindul a Falcon rámpája felé. Lehetőségeihez mérten próbál elhajolni a lövések elől. Amikor felteszi a lábát a rámpára, a nehézágyú egyik lövése telibe találja a törzsét. Hatalmas szikrázással elborul, és a lökés ereje méterekkel odébb sodorja, egy oldalfolyosó elé. A törzsén megfeketedett, füstölgő szélű lyuk látszik, és kilóg néhány alkatrésze és kábele is. Szemének lámpái erősen hunyorognak.

 

C-3PO (elhaló hangon)

Ter… ve… zőm…!

 

A droid szemeinek fénye kihuny.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Csubakka felüvölt, amikor rádöbben, hogy Thripio már nem fog visszatérni. Segíteni nem tud rajta, az ikrekre kell vigyáznia, és a sorozatos találatok lassan lehetetlenné fogják tenni, hogy valaha is elinduljon. Oldalra pillant: Hanék sehol.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A rohamosztagosok felállították a torpedóvetőt, és kilőnek egy lövedéket a teherhajóra. Az belerobban a burkolatba.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

A pajzs jelzőfénye villogni kezd, és sípolás hallatszik mindenhonnan. Csubi nem halogathatja tovább az indulást. Meghúzza a hajtómű vezérlőkarját.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A Falcon felemelkedik, a hangárkapu és a nyílt űr felé siklik. A nehézütegek felugatnak mögötte, és pár lézerlövés igen közel húz el a hajó mellett. Közben Artu bukkan fel a hangár egyik bejáratánál, pont, amikor a teherhajó elhúz előtte. Az űrhajó hajtóművének hangja sem képes teljesen elnyomni a kis droid sikolyát, ahogy észreveszi barátja maradványait. A Falconra kilőtt második torpedó célt téveszt, a lebukó hajó mögötti hangárfalat találja el.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Falcon kiröppen az űrbe.

 

INT. Első mellékhangár előtti folyosórész, Majesty csillagromboló

 

Solo és Lando végre elérnek a hangár felé. Ismerős hajtóműhangot hallanak.

 

HAN

Ez a Falcon!

 

Látják, ahogy a birodalmi katonák kifelé lövöldöznek, a hangárkapu felé – mindenesetre nekik épp háttal állnak. Gyorsan leterítik a katonákat, mielőtt azok észbe kapnának, és berohannak a hangárba. Mögöttük a távolból sietős léptek zaja hallatszik.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

A hangárban már csak egy sikló áll. Odarohannak a rámpájához. Ekkor pillantják meg Artut, aki szokatlanul lassan gurul feléjük. Amikor közelebb ér, észreveszik, miért: Thripio összeroncsolt testét húzza maga után kis karjával. Búsan csippant párat. Lando a droid felé int.

 

LANDO

Artu, gyere! Siess! Vidd fel Thripiót, nekem támadt egy ötletem!

 

Han előremegy bekapcsolni a rendszereket. Lando a torpedóvetőhöz lép, és szétlövi a folyosót, amin bejöttek. A törmelék elzárja az utat az utánuk siető katonák előtt: ott már senki sem fog bejönni. Ezután ő is felrohan a siklóra.

 

INT. Előtér, sikló

 

Lando látja, ahogy Artu lefekteti Thripio testét a padlóra. Odalép a kis droidhoz, és ráteszi a kezét a fejére.

 

LANDO (vigasztalóan)

Ne aggódj, rendbetesszük. Jobb lesz majd, mint újkorában.

 

Artu láthatólag nincs meggyőzve. Lando berohan a pilótafülkébe.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

DOKKOLÓTISZT

Uram, a teherhajó kilépett a dokkból. És komoly károkról kaptunk jelentést abból a szegmensből.

 

ADMIRÁLIS

Azonnal lőjék ki a hajót a turbólézerekkel! És két vonósugárral próbálják meg befogni.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A csillagromboló turbólézertornyai és nehézütegei a Falcon irányába fordulnak, és lőni kezdenek.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

A teherhajó pilótafülkéjéből a csata egy részlete látható. Három csillagromboló épp most vett zárótűz alá hat köztársasági hajót. Bár csak egy pillanatra látjuk, úgy néz ki, mintha a köztársasági flotta lassan távolodna a háttérben.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

 

A Falcon gyorsan távolodik a Majesty csillagrombolótól. Hirtelen zöld lézercsíkok szabdalják át az űrt a hajó körül. Egy találat megbillenti a Falcont.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

A találat hangjától felsírnak az ikrek. Csubi heves manőverezésbe kezd.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Falcon ügyesen tér ki a lézerek elől, az egyik pont egy TIE-vadászt talál el. A távolban felrobbannak a hajók, amiket a csillagrombolók körbevettek. Most már egyértelműen látszik, hogy a Köztársaság visszavonulásra készül.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Majesty csillagromboló felső oldalánál, a felépítmény mellett egy X-szárnyú röpül.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge döbbenten veszi észre a Millennium Falcont, amely a lézertűz kellős közepén cikázik, jóval alatta.

 

WEDGE

A Falcon! Sikerült nekik!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Wedge ívben elfordul, és közelebb repül a rombolóhoz. A szokványos méretű lézerágyúk most már őt lövik, de a turbólézertornyok célpontja továbbra is a teherhajó. Rárepülés közben néhány lövést megereszt a tornyokra, de azoknak ennyi meg se kottyan.

 

INT. Első mellékhangár, Majesty csillagromboló

 

Han beindítja a siklót, és az kiszáguld a hangárból.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A sikló kirepül az űrbe, szárnyai repülési pozícióba nyílnak.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A birodalmiak áttörési művelete tökéletesen sikerült, a lázadó hajók folyamatosan hátrálnak. Már szinte csak a vadászgépek harcolnak, a csatahajók a hipertéri ugráshoz gyűjtik az energiát. A Zsiványok hősiesen küzdenek a TIE-Advancedekkel. A kép közepén Gerion próbál ide-oda cikázva elbánni az egyikükkel. Mellette felrobban egy B-szárnyú. Ahogy Gerion elhúz a kamera előtt, látszik, ahogy minden idegszálát megfeszítve koncentrál. A kamera utánafordul, és már csak a hajtóműveit látjuk hátulról. Ekkor fülrepesztő sikoltással berobban a képbe kétoldalról egy-egy TIE-Advanced, és leadnak egy sorozatot, majd felemelkednek. A csata sűrűjében is jól látszik, ahogy Gerion vadászgépe az egyik találattól felszikrázik, pörögni kezd, és elborítják a lángok. Végül kikerül a látómezőből. Egy, a kamera előtt elsuhanó TIE-vadász takarja el a kilátást.

 

INT. Had Abaddon, templom, hátsó csarnok

 

Leiát Luke-tól kb. tíz méter választja el, a szabad ég alá vezető folyosó előtt áll. Luke még egyszer, utoljára megpróbálja átcsábítani.

 

LUKE

Leia, te nem érted, mekkora hatalmat ajánlok fel neked. A galaxist kapod meg, ha átállsz. És már megtetted az első lépéseket. Most is, és a múltkor is. Innen már sokkal könnyebb az út.

 

Leia megrázza a fejét, gyengének érzi magát ahhoz, hogy megszólaljon.

 

LUKE (folytatja)

Beláthatod, hogy legyőzni nem tudsz. Nálad jóval erősebb vagyok. Csatlakozz hozzám, Leia! Ez a sorsod, és ezt te is tudod. Ezért jöttél most ide.

 

Leia erőt vesz magán, és eldobja kardját. Luke arcán egy pillanatra rengeteg érzelem – emlékezés, félelem, bizonytalanság, öröm, aggodalom, bizakodás – fut át. De Leia válasza romba dönti Luke reményeit.

 

LEIA

Ha az életem múlna rajta, akkor sem állnék át.

 

Luke arca eltorzul a gyűlölettől.

 

LUKE (sötét elégedettséggel, gyűlölettel)

Igazat mondtál. Ha nem állsz át, meg fogsz halni… De veled együtt a férjed is… és a gyermekeid is. Tudod, hogy hatalmamban áll megtenni.

 

Ezzel bekapcsolja a kardját, és felemeli, mint aki lesújtani készül.

 

LEIA (felsikolt döbbenetében)

Nem! Ezt nem teheted!

 

Leia kinyújtja karját, és a kardja hihetetlen gyorsasággal röppen a kezébe. Luke lesújt. Leia a másodperc törtrésze alatt bekapcsolja fegyverét, és blokkolja a csapást. Ezután rögtön vadul, újult erővel – a sötét Erővel – támad fivérére. Ő megrökönyödve hátrál, ilyen erős kitörésre nem számított. Leia vadul csapkod, a sötét oldal megsokszorozza erejét, folyamatosan szorítja hátrébb a fivérét. A vágások egyre csak záporoznak Luke-ra, aki nem győzi hárítani Leia kék pengéjét. Luke kezd megijedni, elbizonytalanodik, időt (és teret) akar nyerni. Leia egyik csapását két kézzel hárítja, de megbillen, és a jobb kezével kénytelen egyensúlyozni. Fénykardja így egy időre átkerül a bal kezébe. Leia kardját egy pillanatra félrelendíti vörös pengéjével, mechanikus jobb kezével pedig előrenyúl, hogy az Erővel ellökje magától a testvérét. Azonban Leia visszafordítja kilendült kardját, és egy fentről balra lefelé indított félkörös vágással lecsapja Luke jobb kezét.

 

 

Az Erőlökést nagyrészt megállította, de így is megtántorodik egy kicsit. Döbbenet lesz úrrá rajta: megszédül a tettétől, a hatalmától, a sötét Erő befolyásától, és attól, hogy az előbb teljesen átengedte magát neki. A fivérére pillant.

 

LEIA

Luke…

 

Luke elhűlve néz a földön heverő műkézre. Gyűlölet árasztja el, elfeledkezik minden tervéről, csak a bosszú jár a fejében. A nővérére néz, szemében őrült dühvel. Bal kezében újra életre kel a fénykard, szédületes, eddig nem látott sebességgel és erősséggel pörög. Leia gyorsan hátrál a folyosó felé, most már valóban az életéért küzd. A sötét oldal adta magabiztosság eltűnt belőle, csak a bűntudat maradt.

 

EXT. Had Abaddon, templom, oszlopos folyosó – alkonyat

 

Luke fél kézzel, irtózatos erővel szorítja hátra testvérét a folyosóra. Itt erős szél fúj, mely meglengeti Luke fekete tunikáját. A nap már majdnem eltűnt a horizontról, a távolban vöröslenek a hegyek. A kamera követi Luke-ékat, ahogy végighaladnak a folyosón. A fejük felett már felsejlenek a csillagok. Csapás csapás után zúdul Leiára, aki alig tud védekezni. Egyre jobban megretten. Majdnem megbotlik, de visszanyeri egyensúlyát. Luke továbbra is őrült dühvel küzd, azzal a most kimeríthetetlennek tűnő hatalommal, amit a sötét oldal ad neki. Az egyik félrecsúszott vágás az oszlopokat találja el, de nem törődik vele, halad tovább. Mögötte a meggyengült oszlop összerogy, és ledől. Egy újabb vágása megsebzi Leiát a vállán. A nő felkiált fájdalmában, de küzd tovább.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A romboló ütegei továbbra is vadul lövik a Falcont.

 

INT. Pilótafülke, sikló

 

Lando észreveszi a Falcont, és előre mutat. Han elkerekedett szemmel nézi a hevesen szlalomozó hajót, benne az életéért és az ő gyermekeiért küzdő Csubakkával.

 

HAN

Lőjük szét az ütegeket!

 

Megfordítja a siklót, és a romboló felszínéhez közelít.

 

LANDO

De nincsenek rakétáink!

 

HAN (üvöltve)

Nem érdekel, valamit tennünk kell!

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A sikló közelebb repül a csillagrombolóhoz, és lead rá néhány lézerlövést, de azok szánalmasan kicsinek és gyengének tűnnek a rombolóéhoz képest. Wedge is akcióban van, az egyik löveget sikerül felrobbantania. Maradt még hét.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A turbólézerek szinte változatlan intenzitással zúdulnak a Falcon felé. Az egyik lövés súrolja a hajótestet, a Falcon megbillen.

 

INT. Millennium Falcon, pilótafülke

 

Csubakka stabilizálja a hajót. Kitér néhány lövés elől, közben átállítja a pajzsot. Aggódva pillant az ikrekre, akik elkerekedett szemmel néznek rá. Vékony hangon halkan elbődül.

 

INT. Tűzvezérlő terem, Majesty csillagromboló

 

Az egyik fekete sisakos tüzér igazít a lézerágyúk irányzékán. Az előtte lévő műszerpanelen zöldes fényben látszanak a kapcsolók és a kiírások. A célpont stilizált, piros színnel kirajzolt alakja uralja a fő kijelzőt. A tüzér az új szögből folytatja a tüzelést.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

 

Csubakka ügyesen manőverezik, de végül beleszalad egy találatba. A Falcon felrobban, roncsai szétrepülnek a detonáció erejétől.

 

INT. Pilótafülke, sikló

 

Hanék tisztán látják a Millennium Falcon megsemmisülését a sikló panorámaablakán keresztül. Han felugrik a székéből.

 

HAN (felüvölt)

Neeeem!!! Jacen! Jaina!

 

Lando szeme megtelik könnyel, megrendülten ül a székében. Artu halkan, búsan csipog párat.

 

EXT. Had Abaddon, templom, oszlopos folyosó – oszlopos csarnok

 

 

Luke egészen a folyosó végére szorította Leiát, aki még ebben a szorult helyzetében is megérzi az ikrek halálát, és felsikolt. Egy pillanatra nem a küzdelemre figyel, és Luke kegyetlenül kihasználja az alkalmat: vörös pengéjével félresöpri Leia kardját. A ragyogó kék penge kihuny, a kard elgurul. Ő is eldobja a saját fegyverét, majd egyetlen kezét fejmagasságba emeli, és (a kamerának szemben állva) hirtelen mindent elsöprő villámáradatot zúdít a testvérére. A görcsös ujjakból kitörő, vakító fehér villámok fényében csak a kamerának háttal álló Leia árnyképét látjuk. A villlámok közvetlen közelről csapódnak a nőbe, és elemi erővel vágják a túlsó oszlopokhoz.

 

LUKE (dühtől sziszegve, nehezen zihálva)

Azt hittem, már rájöttél, mit jelent igazából a sötét oldal hatalma. Hogy is gondolhattad, hogy bármi esélyed van ellene… húgom?

 

Leiát fizikai és lelki fájdalma teljesen harcképtelenné teszi, magatehetetlenül vergődik a villámok záporában. Luke arca teljesen eltorzul a gyűlölettől. Elindul Leia felé.

 

LUKE (folytatja)

Választhattad volna az életet és a hatalmat is… De ezzel az Erővel nem dacolhatsz! Te sem, ahogy senki más sem!

 

Közelebb lép a testvéréhez, és folytatja a kínzását: újból felszikráznak a kékesfehér villámok.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Majesty ütegei már kevésbé aktívak, de folyamatosan lődöznek a közel kerülő köztársasági gépekre. Ezekből már láthatóan egyre kevesebb van, a visszavonulás jól halad.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

Egy tiszt lép Tenton admirálishoz.

 

TISZT

A célpontot megsemmisítettük, uram.

 

ADMIRÁLIS

Jól van.

 

TISZT (folytatja)

Skywalker mester szobájába valakik behatoltak, de már üres a lakosztály.

 

ADMIRÁLIS (döbbenten)

Senki sincs ott? És az ikrek?

 

TISZT

Senkit sem találtunk ott, uram.

 

Az admirális elgondolkodva néz maga elé, majd az űrre pillant, ahol nemrég az ő parancsára robbant fel a teherhajó, ahogy Skywalker kívánta.

 

INT. Pilótafülke, sikló

 

Han könnyes, vörös szemekkel ül a székében. Elengedi a kormányt és csak néz maga elé. A hajó műszerpultján ritmikusan villognak a fények. A birodalmiak nem lőnek rájuk, hiszen birodalmi gépben ülnek, de azért nem tanácsos egy helyben lebegni, miközben körülöttük még csata tombol. Lando átveszi az irányítást. Artu rákapcsolódik a hajó számítógépére, és egy kiírást jelenít meg a monitoron. Lando elolvassa.

 

LANDO

Biztos vagy benne?

 

Artu igent csippant. Lando a bolygó felé fordítja a gépet.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

Egy X-szárnyú suhan el a kamera előtt: Wedge vadászgépe. A hátráló flotta felé száguld.

 

INT. Pilótafülke, Wedge vadászgépe

 

Wedge döbbenten vezeti gépét.

 

WEDGE (halkan, maga elé)

Han…

 

ACKBAR (O. S., rádión)

Minden egységnek: tüzet szüntess! Hipertérbe ugráshoz felkészülni!

 

Wedge az előtte lebegő flottára néz. Felgyorsít.

 

INT. Híd, Majesty csillagromboló

 

Az admirális körülnéz a csatatéren.

 

ADMIRÁLIS

Minden hajónak: itt Tenton admirális beszél. Harckészültséget megszüntetni! Tartsák a pozíciójukat!

 

EXT. Had Abaddon, templom, oszlopos csarnok

 

Luke villámáradata lassan csillapodik. Leia fájdalma azonban nem szűnik meg, szeméből patakzik a könny. Luke dühe végül elpárolog, és az Erőre koncentrál. Végre megérzi Jacen és Jaina halálát. Leereszti a kezét.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A köztársaságiak feladták a főváros ostromát és az összes megmaradt hajójukkal elszakadtak a birodalmi hajóktól. Most a bolygótól távolabb gyülekeznek. A vadászgépek is arrafelé tartanak. A birodalmiak már nem üldözik őket.

 

INT. Híd, Independence

 

Ackbar kiadja az utolsó parancsot.

 

ACKBAR

Köztársasági haderő: minden hajó lépjen hipertérbe! Hazamegyünk.

 

EXT. Űr, Had Abaddon

 

A Köztársaság űrflottájának megmaradt negyven csatahajója és az űrvadászok sorra hipertérbe lépnek. A Birodalomnak hatvannál is több hajója maradt. A csata véget ért.

 

EXT. Had Abaddon, a templom mellett

 

Solo és Lando a siklóval leszállnak a felszínen. A templom mellett érnek földet, a bal oldalán lévő, oszlopsorral szegélyezett, ellipszis alakú téren. A sikló szárnyai ereszkedés közben felhajlanak. Távolabb egy másik sikló áll.

 

EXT. Had Abaddon, templom, oszlopos csarnok

 

Luke odarohan a haldokló Leiához, és megfogja a kezét. Egy darabig tétován keresi a szavakat.

 

LUKE

Leia… Leia, bocsáss meg!... Igazad volt!

 

Leia ránéz.

 

LUKE (elcsukló hangon folytatja)

Mindenben igazad volt. Mindent tönkretettem, amit szerettem… ahogy apám előre megmondta. Ne… ne haragudj… Leia… Meg tudsz… meg tudsz bocsátani?

 

Látja, hogy testvére nem reagál a szavaira, szemei a semmibe fókuszálnak. Összeszedi magát, és az Erővel megpróbálja meggyógyítani Leiát. Kezét ráteszi a mellkasára, lehajtja a fejét, becsukja a szemét, és kinyúl az Erővel, ahogy Ben Kenobi tette vele valamikor régen a Tatuin homoksivatagjában. Az Erő azonban cserbenhagyja: a sötét oldal nem arra való, hogy mások szenvedését enyhítse. Luke tehetetlenül figyeli, ahogy megkínzott testvéréből lassan elszáll az élet. Feláll, odébb megy, és Leiának háttal megáll, a csarnok nyitott végénél. Fejét lehajtja.

 

EXT. Had Abaddon, templom, oszlopos csarnok

 

Solo és Lando a romok között haladva megérkeznek az oszlopok közé, ahol Luke van. Han tüzet nyit Luke-ra, ahogy meglátja. Luke visszanéz rá egy pillanatra, majd kábán, gépiesen elindul a másik irányba, kifelé. A lövések elzúgnak mellette. Lando észreveszi Leia földön heverő testét.

 

LANDO (int Hannak)

Han!

 

Solo felhagy az értelmetlen lövöldözéssel, és odafut feleségéhez. Letérdel mellé, az ölébe veszi és magához szorítja az élettelen testet.

 

HAN (suttogva)

Leia…!

 

EXT. Had Abaddon, templom, romos terület

 

Luke kimegy a templom hátsó, szabad téri csarnokából egy romos területen át. Mindenfelé ledőlt, félig elporlott szobrok láthatóak. Az egykori Jedi a háta mögül hallja, ahogy Solo fájdalmában felkiált.

 

HAN (O. S., üvöltve)

Leiaaa!!!

 

Luke megtorpan, majd szédelegve továbbmegy. Kissé darabosan mozog, mint aki nem teljesen ura a mozdulatainak. A távolban, a templom erősen megrongált jobb oldala mögött egy sikló áll.

 

EXT. Had Abaddon, a templom másik oldalán – este

 

Luke kiér a nyílt térségre, ahol az üres sikló várja. Ez a templom bal oldali oszlopsoros terének maradványai mögött van. Mostanra teljesen beesteledett. A távolban lángol a főváros. Luke beszáll a hajóba. A gép felemelkedik, és az űr felé indul.

 

EXT. Coruscant, katonai gyülekezőtér – késő délután

 

A Coruscanton csapatszemlét tartanak ott, ahol valaha Palpatine főkancellár szemlélte a klónháborúba induló harcosokat. Egy koporsó áll a sereg vezérkara előtt: Obra-aski koporsója. Lando vezérkari tiszt lett a hadseregben, ő is ott van új egyenruhájában a tisztek között. Wedge mellett Gerion áll, akinek az arcát ferde heg szántja át. Nyaka oldalsó és hátsó részén fémprotézis van beépítve, mely lefelé egészen a kezéig ér. Szemének korábbi kisfiús csillogása elveszett, a fájdalomtól komor arccal néz maga elé. Mon Mothma lép ki az erkélyre.

 

MON MOTHMA

Mint a Köztársaság elnöke, üdvözlöm a Köztársaság katonáit, és büszke vagyok rájuk. Viszont mint a Köztársaság polgára, szeretném remélni, hogy tetteikre a jövőben minél kevésbé lesz szükség. Eltökélt célom, hogy békét teremtsek a galaxis népei között, melyek már eddig is sokat szenvedtek.

 

A beszéd alatt a kép átvált Leia temetésére, és azalatt végig Mon Mothma hangja hallatszik.

 

EXT. Coruscant, sírkert – alkonyat

 

MON MOTHMA (O. S., folytatja)

Többet, mint amit egy vagy két generáció el tudna viselni. Több érték semmisült meg, mint amit száz év alatt újra lehet teremteni. Több fájdalom esett, mint amit ezer év alatt el lehet felejteni. Mindegyikünk veszített el már valakit, akit szeretett. Van, aki mindenkit elveszített.

 

Han, Lando, Wedge, Mon Mothma és a droidok vesznek részt Leia temetésén. Két kicsi és egy nagy jelképes sír van még Leiáé mellett: Jacen, Jaina és Csubakka sírja. Ahogy a kamera nyit, feltűnik a távolabb álló hatalmas tömeg: szenátorok, diplomaták állnak lehajtott fejjel, fajukra jellemző gyászruhában. Adgarta is ott van, kezében egy szál egzotikus virággal. Közelebb lép a sírhoz, ráteszi a virágot, és visszalép a többi szenátor közé. Mon Mothma utolsó mondata alatt Solo arca látszik. Ezt néma jelenetek követik, melyek alatt végig zene szól.

 

EXT. Űr, Coruscant

 

Egy Nebulon-B osztályú fregatt lebeg az űrben. A hangárja a kamera felé néz.

 

INT. Hangár, fregatt

 

Egy egyszemélyes hajó áll a hangár közepén, mellette pedig Lando. Lando a pilótafülke felé int a kezével.

 

INT. Egyszemélyes hajó pilótafülkéje

 

Solo ül a pilótafülkében. Fájdalmán úrrá léve, kiismerhetetlen arccal megnyom néhány gombot, és a hajó felemelkedik.

 

INT. Hangár, fregatt

 

Lando szomorúan nézi, ahogy barátja hajója kirepül az űrbe.

 

INT. Egyszemélyes hajó pilótafülkéje

 

Han meghúz egy kart, és a hajó fénysebességre kapcsolva eltűnik a végtelenben.

 

EXT. Űr, Coruscant

 

A hajó ponttá zsugorodik, és eltűnik. Csak a csillagok maradnak.

 

EXT. Űr, Tatuin

 

A Tatuin homoksivatagjai ugyanolyannak látszanak az űrből, mint negyvenkét évvel ezelőtt.

 

EXT. Tatuin, sivatag – alkonyat

 

 

Luke épített magának egy kunyhót a sivatag szélén, hasonlót, mint amilyen Ben Kenobinak volt. Kissé szakadt, a Jedik öltözetére csak távolról emlékeztető ruhában ül a ház előtt, és a távoli dűnéket nézi megtört, öreges tekintettel. Lassan kibontakozik előtte Yoda alakja. A szellem az egykori, hitehagyott Jedire néz. Csendben, sokatmondó tekintettel néznek egymásra, majd Luke félrefordítja fejét, és a látomás szertefoszlik. A távolban panaszos hangon felüvölt egy kraytsárkány.

 

INT. Megfigyelőterem, fregatt

 

 

A két droid néz egy űrhajó panorámaablakán kifelé. Oldalról látszódnak, de ahogy a kamera elfordul és mögéjük kerül, kilátunk az ablakon is. Egy óriási csatát bámulnak, mely ilyen távolságból teljesen némának tűnik. Thripio ránéz Artura, majd visszafordítja fejét a csata irányába.

 

VÉGEFŐCÍM

 

A végefőcím lefutása után, amikor már sötét a vászon, egy fénykard kikapcsolásának hangja hallatszik, végül csend lesz.