FŐOLDAL
  FRISSÍTÉSEK
  HÁTTÉRKÉPEK
  POSZTEREK
  BORÍTÓTERVEK

  DOKUMENTUMOK

 TEEKAY-INTERJÚ

 KÉPKOMMENTÁROK

 FORGATÓKÖNYV- ELEMZÉS

 FILM- ÉS ZENEKRITIKA

 CSENGŐHANGOK

 A HARMADIK TRILÓGIA

     VII. RÉSZ

     VIII. RÉSZ

     IX. RÉSZ

 KÉPES FORGATÓKÖNYVEK

  LETÖLTÉSEK
  VENDÉGKÖNYV
  FÓRUM
  INFORMÁCIÓK 

   

 

 

 

Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban....

 

 

 

EXT. Űr

 

A csillagos űr adja a hátteret a főcímhez. A nézőtől távolodva, a semmibe áttűnve fut végig a nyitószöveg a vásznon.

 

V I I .   r é s z

 

K Ö N N Y E B B   Ú T

 

Öt év telt el az endori győzelem óta. A hirtelen galaxisnyi méretűvé nőtt lázadás a szívében gyengítette meg a Birodalmat. A lázadók a Coruscant visszafoglalása után kikiáltották az Új Köztársaságot, és megválasztották Mon Mothmát az újjászervezett szenátus elnökének.

 

Ennek a régi-új államalakulatnak azonban számos problémája akad a rendszerek közti konfliktusokkal, melyeket Palpatine Új Rendje egykor könyörtelenül vérbe fojtott. Nagy szükség van Luke Skywalker Jedi-lovag segítségére, aki sok vitás kérdés rendezésében vesz részt.

 

És bár az évek során a széthullott Birodalom maradványai lassan kiszorultak a külsőbb rendszerekbe, még mindig jelentős erőt képviselnek....

 

A kamera lefelé mozdul, majd megáll. Egy X-szárnyú lép ki a hipertérből a kép közepén, és elsiklik balra. A kamera vele fordul, és egy kékes színű bolygó tűnik fel a képen. Mellette néhány köztársasági hajóból álló flotta állomásozik. Az X-szárnyú a flotta felé repül.

 

INT. Pilótafülke, Luke X-szárnyúja

 

A pilótafülkében Luke Skywalker Jedi-lovag ül. Átállít néhány kapcsolót.

 

LUKE (a rádióba)

Köztársasági vezérhajó, itt Luke Skywalker. Leszállási engedélyt kérek.

 

INT. Híd, köztársasági hadihajó

 

A hídon a kommunkikációs tiszt megnyom pár gombot.

 

KOMMUNIKÁCIÓS TISZT

Üdvözöljük a rendszerben, Skywalker mester! Az engedélyt megadjuk, 1-es hangár.

 

INT. Pilótafülke, Luke X-szárnyúja

 

LUKE

Köszönöm.

(kikapcsolja a rádiót)

Artu, leszállunk. Felkészültél?

 

EXT. Űr, a kék bolygó mellett

 

Luke X-szárnyújának hátulján Artu feje forogni kezd, és a kis droid hosszasan csipog.

 

INT. Pilótafülke, Luke X-szárnyúja

 

Az X-szárnyú műszerfalán megjelenik Artu szövegének fordítása. Luke rápillant a képernyőre, és elolvassa.

 

LUKE (mosolyogva)

Igazad van, én is unom már. De próbáljunk meg jó képet vágni a dologhoz, rendben? Megtesszük, amit tudunk, és utána hazamegyünk.

 

Nem lehet nem kihallani Artu csipogásából az örömöt, miután ezt meghallja. Luke szélesebben mosolyogva fordítja a gépét a vezérhajó felé.

 

EXT. Űr, a kék bolygó mellett

 

A vadászgép lassan besiklik a hadihajó oldalsó hangárjába. A kamera hátulról követi, és vele együtt jut be a hangártérbe.

 

INT. Főhangár, köztársasági hadihajó

 

Az előző nézetből látjuk, hogy az X-szárnyú egy helyben lebegve elfordul, és leereszkedik a hangár padlójára. Köztársasági tisztek állnak sorfalat előtte, és a hadihajó parancsnoka készül Luke fogadására. Felnyílik a pilótafülke teteje, és Luke narancssárga pilótaruhájában kimászik belőle. A parancsnok odalép mellé.

 

PARANCSNOK

Skywalker mester, nagyon örülünk, hogy megérkezett. A tárgyalóban már várja a küldöttség.

 

LUKE

Köszönöm, parancsnok, de előtte megtisztálkodnék, ha lehetséges.

 

PARANCSNOK

Természetesen. Kérem, bocsásson meg a tapintatlanságomért. Megmutatom a szállását.

(kezével mutatja az irányt)

Erre.

 

Mindketten elindulnak kifelé a katonák sorfala előtt. Ezalatt Artu is kikecmergett a helyéről, és Luke után indul.

 

INT. Folyosó, köztársasági hadihajó

 

Luke fekete Jedi-öltözetében sétál a folyosón a parancsnokkal. Oldalán ott lóg a fénykardja. Megjelenése eleganciát és rejtett hatalmat sugall, mely némi távolságot von Luke és a többi ember közé.

 

LUKE

Tehát a mai napig sem sikerült megegyezni a nyersanyag-hasznosításról?

 

PARANCSNOK (megrázza a fejét)

Sajnos nem. Minket egy hónapja rendeltek ide, amikor a draggok megfenyegették a tvarekeket, hogy fegyverrel szereznek érvényt az akaratuknak.

 

LUKE (felsóhajt)

Százával vannak ilyen konfliktusok a galaxisban, parancsnok.

 

PARANCSNOK

Tudok róla. De arról is sokat hallottam, hogy önnek mint Jedinek nagy tehetsége van a problémák rendezésében.

 

LUKE (elmosolyodik)

Az Erő útmutatása valóban nagy segítség, de megértés és türelem nélkül mit sem ér.

 

PARANCSNOK (mély levegőt vesz)

Nos, a türelemre itt csakugyan nagy szükség van.

 

Eddigre odaérnek a folyosó végén található nagyméretű ajtóhoz. Az ajtó kinyílik előttük, és ők ketten belépnek.

 

INT. Tárgyaló, köztársasági hadihajó

 

Luke és a parancsnok belépnek a tárgyalóba. Ez egy hosszúkás terem, közepén egy nagy asztallal. Az asztal egyik oldalán három magas, nagydarab idegen ül, a draggok képviselői. Velük szemben három tvarek: közepes magasságú, szikár lények, óriási szemekkel és lebenyes karokkal. A két faj képviselői hevesen vitatkoznak, rázzák a fejüket és az öklüket. Ahogy Luke belép, csend lesz. A parancsnok az asztalfőhöz vezeti Luke-ot, majd, miután Luke leült, megáll mellette.

 

PARANCSNOK

Bemutatom a Köztársaság megbízottját, Luke Skywalkert, a Jedi-lovagot.

 

A tvarekek és a draggok egyaránt meghajolnak ültükben. Egy tvarek emelkedik szólásra. Érdekes, sipító hangon beszél, idegen nyelven.

 

ELSŐ TVAREK

(feliratozva)

Üdvözlöm a Jedit a tárgyaláson, és egyben kifejezem reményemet, hogy az igazság oldalán, vagyis mellettünk fog ítélni.

 

Erre döbbenetesen mély hangon felbődül a vele szemben ülő dragg. Luke nyugtatóan felé int.

 

LUKE

Nyugodjanak meg. Először is: nem ítélkezni jöttem, csak tanácsot adni. Másodszor: szeretném sorban meghallgatni mindkét felet, mielőtt döntenék.

(a tvarekre néz)

Kezdje ön.

 

A tvarek ékesen beszélni kezd.

 

EXT. Űr

 

A kék bolygó némán lebeg az űrben.

 

INT. Tárgyaló, köztársasági hadihajó

 

Luke a terem végében áll. Gondterhelten bámul az üvegablakon keresztül a kék bolygóra. Mélyet sóhajt, majd becsukja a szemét, és az Erőre koncentrál. Egy nagytotál megmutatja, hogy nincs egyedül, a hat idegen és a parancsnok is benn vannak. Végül Luke megfordul, és az ablaknál állva kimondja döntését.

 

LUKE

A készletek hasznosítási joga a tvarekeket illeti. De úgy érzem, a draggok igénye is támogatható, abban a mértékben, amit a legelső szerződésben kijelöltek.

 

Egy tvarek beszélni kezd.

 

MÁSODIK TVAREK (hevesen)

(feliratozva)

Azt a szerződést már felülbíráltuk, és semmisnek nyilvánítottuk!

 

LUKE

Akkor tanácsosnak látnám, ha mihamarabb visszaállítanák az érvényességét. A tartós békét csak az szavatolhatja, ha mindkét érdekelt fél elfogadja a benne foglaltakat.

 

DRAGG (meghajol)

(feliratozva)

Népünk elfogadja a Jedi döntését.

 

Luke várakozásteljesen néz a tvarek követre.

 

ELSŐ TVAREK (határozottan)

(feliratozva)

Kormányom e provokáció után semmiféle visszalépésre nem hajlandó.

 

LUKE

Nincs más választásuk, amennyiben nem akarnak belesodródni egy háborúba, mely mindegyikőjüket felőrölné.

 

A tvarek követ gondterhelten néz Luke-ra. Luke apró mozdulatot tesz a kezével.

 

LUKE (meggyőző hangon)

Ön kormánya teljeskörű felhatalmazásával rendelkezik a tárgyalás lefolytatására. Ha ön a kompromisszum mellett dönt, el fogják fogadni.

 

ELSŐ TVAREK (bólint)

(feliratozva)

Rendelkezem a kormányom teljeskörű felhatalmazásával. A kompromisszum mellett döntök.

 

INT. Luke szállása, köztársasági hadihajó

 

Luke a szállása nappalijában elhelyezett hologramkészülék előtt áll. Előtte a testvére, Leia kicsinyített hologramja lebeg. Még így is jól látszik, hogy a nő terhes.

 

LEIA (elmosolyodik)

Nagyön örülök, Luke. Nem is tudod, mióta próbáltuk mi itt kibékíteni őket.

 

LUKE (meghajolva, túljátszott udvariassággal)

Szóra sem érdemes, szenátor. Csak a munkámat végzem.

 

LEIA (felnevet)

A galaxis rendteremtője…

 

Leia észreveszi, hogy Luke arca erre elkomorul. Luke megköszörüli a torkát.

 

LEIA (komolyabb hangon)

Mikor jössz haza?

 

LUKE

Azonnal indulok, amint…

(a kommunikátor felől egy csipogás félbeszakítja)

Artu már végzett is az ellenőrzéssel. Nagyon sietős neki a hazaút.

(elmosolyodik)

Ami azt illeti, nekem is.

 

LEIA

Siess. Már nagyon várunk!

 

LUKE

Rendben. És mielőtt elfelejteném: ha megérkezem, lesz majd egy kis meglepetésem.

 

Leia arca egy kicsit felragyog.

 

LEIA

Micsoda?

(Luke nem válaszol)

Mi az? Mondd meg!

 

Luke a hologram kikapcsológombja felé nyúl.

 

LEIA (nevetve)

Luke! Hallod?

 

LUKE (mosolyogva)

Szervusz, húgom! Szeretlek.

 

Luke derűsen kikapcsolja a készüléket.

 

INT. Coruscant, Leia lakótornya, nappali – éjjel

 

A tágas nappaliban csak halványan világítanak a lámpák. Leia kikapcsolja a hologramkészüléket. Egy darabig még arra a pontra mered, ahol az előbb Luke hologramja volt. Mosolyogva megrázza a fejét, majd felvesz egy köntöst, és kimegy lakosztálya teraszára. A terasz ajtaja halk szisszenéssel nyílik ki előtte.

 

EXT. Coruscant, Leia lakótornya, terasz – éjjel

 

Leia a korláthoz lép, és csendesen nézi a csillagokat. Pár másodperccel utána Thripio lép ki a teraszra.

 

C-3PO

Jól érzi magát, úrnőm?

 

LEIA

Igen, Thripio. Minden rendben.

 

C-3PO

Üzent valamit Luke gazda?

 

LEIA

Már elindult hazafelé. Artuval együtt.

 

C-3PO (felderül)

Módfelett örülök ennek a hírnek, úrnőm.

 

Ekkor Han lép a teraszra.

 

C-3PO

Ó! Üdvözlöm, Solo kapitány.

 

Han odabiccent a droidnak, és a feleségéhez lép. Megcsókolja, majd szorosan mögé áll, és hátulról Leia növekvő hasa köré fonja a kezeit. A nő Han mellkasára hajtja a fejét. Egy darabig mindketten csendben vannak. Ezalatt Thripio visszamegy a nappaliba. Leia és Han halkan beszélgetni kezdenek. Beszélgetnek a Köztársaság jövőjéről, a születendő ikrekről. Leia megkérdezi, tud-e valamit a meglepetésről? Han ártatlan szemmel válaszol: „Hé, ez a ti ügyetek.” Leia bosszúsan néz, de nem tud kiszedni semmit a férjéből.

 

Másnap újabb szenátusi vita van. A galaktikus szenátus épülete átvészelte a Birodalom korát, és most ismét a Köztársaság szenátorainak munkahelyeként működik. A berendezése ennek ellenére eltér attól, ahogy az első három részben láttuk. Az egyes rendszerek szenátori páholyai az adott rendszer jellegzetes színeiben pompáznak. A lebegésért felelős meghajtást is kicserélték, a motor hangja megváltozott. A legnagyobb változás az elnöki emelvényt érinti. Ez teljesen ki lett cserélve, most visszafogott, fehér színű. A vitának Leia szenátornő bejelentése vet véget: beszámol Luke sikeréről. Leia páholyában ül Mira, egy huszonöt év körüli, szőke lány is. Ő Leia asszisztense, sokat segít neki a szenátusi ügyek intézésében. Mon Mothma berekeszti az ülést. Kifelé menet Leia találkozik Hannal, összeölelkezve folytatják az utat. Mira mögöttük lépdel.

 

Mon Mothma később az irodájában beszélget Leiával. Ez már nem az a főkancellári iroda, amit egykor Palpatine használt. A beszélgetés közben megérkezik Luke. Mindketten üdvözlik a fekete ruhás Jedit. Mon Mothma egy újabb feladat lehetőségét említi meg. Luke burkoltan kifejezi ellenérzését: most érkezett csak haza, alig találkozott a testvérével, de ha muszáj, természetesen készen áll. Kompromisszumos megoldás születik: Leiával és Hannal (no meg Csubival) indulhatnak a küldetésre a Baraff bolygóra.

 

EXT. Coruscant – nappal

 

A kamera a délutáni várost mutatja. Mindenütt nyüzsögnek a siklók.

 

EXT. Coruscant, Luke lakosztálya, terasz

 

Luke a teraszon állva, a korlátnak támaszkodva bámulja Coruscantot. A kilátást az egykori Jedi-templom uralja. Luke hosszasan néz az épületre. Ekkor szisszen az ajtó, és Leia lép Luke mellé. Egy ideig mindketten a templomot nézik.

 

LEIA

Lenyűgöző, ugye? Még így, üresen is.

 

LUKE (bólint)

Igen. Az Erőn keresztül érzem azoknak a Jediknek a jelenlétét, akik évszázadokon át itt éltek.

 

LEIA

Vajon megtelik valaha újra?

 

LUKE (lassan, a templom felé nézve)

Nem tudom. Remélem. De az nem most lesz. A Birodalom túl jó munkát végzett, amikor elpusztította a Jediket.

 

Leia csendben hallgatja a testvérét.

 

LUKE (folytatja, Leiára nézve)

Már bejártam a fél galaxist, miközben megpróbáltam mindenütt rendet tenni, és még a szikráját sem fedeztem fel senkiben az Erőnek.

 

LEIA

Alábecsülöd magad. A Szenátus nagyon hálás neked mindazért, amit tettél.

 

LUKE (felsóhajt)

Leia, én kezdek ebbe belefáradni. Zavar, hogy a galaxis minden problémáját nekem kell megoldanom, és csak a tehetetlenséggel találkozom.

 

LEIA

Nem biztos, hogy ennek így kell lennie.

 

Közelebb lép a testvéréhez, és összeölelkeznek. Luke figyelme ekkor Leia hasára terelődik. Tenyerét fölé teszi, és koncentrál. Az Erővel tudja érzékelni az ikreket.

 

LUKE (mosolyogva)

Hatalmas lehet majd bennük az Erő. Alig várom, hogy lássam őket.

 

LEIA

Én is. És ha már itt tartunk… Úgy gondolom, rég itt lenne az ideje a legújabb Jedi-leckének, mester.

 

LUKE (tréfás komolysággal)

Valóban. Várj itt, ifjú tanítványom.

 

Luke bemegy a lakosztályába.

 

INT. Coruscant, Luke lakosztálya, nappali

 

Luke az egyik szekrényhez lép, és elővesz belőle valamit. Ezután ismét kilép a teraszra.

 

EXT. Coruscant, Luke lakosztálya, terasz

 

Átnyújtja Leiának a tárgyat, ami nem más, mint egy fénykard. Leia meglepetten forgatja meg kezében a kardot.

 

LUKE

Egy fénykard. Neked készítettem. Amikor majd Jedi lesz belőled, csinálnod kell egyet magadnak, de addig ez is megteszi.

 

Leia Luke-ra néz.

 

INT. Coruscant, Jedi-templom, csarnok

 

A Jedi-templom egyik nagy csarnokában áll Luke és Leia. A háttérben felismerhető az a lépcsősor és előtér, amit a II. részben láthattunk, amikor Obi-Wan ment Yodához. Leia küzdőtartásba helyezkedik, és bekapcsolja a fénykardot. A pengéje kék színű.

 

LUKE

Jól van. Forgasd meg párszor. Érezd a könnyedségét.

 

Leia óvatosan megforgatja a kardot, miközben folyamatosan a pengére mered a tekintete. Eleinte igen lassan, majd később valamivel gyorsabban mozog.

 

LUKE

Kezdetnek nem rossz. De próbálj nem a pengére fókuszálni. Mintha csak a karod meghosszabbítása lenne. Egy testrész, nem pedig egy eszköz.

 

LEIA (bólint)

Oké.

 

Megpörgeti a kardot, ösztönös tehetséggel. Luke elmosolyodik.

 

LUKE

Apámnak igaza volt. Hatalmas az Erő a családunkban.

 

LEIA

Tényleg érzem az Erőt. Mintha körülölelne, és lebegnék benne. Különös, ilyen intenzíven eddig még nem éreztem.

 

LUKE (bólint)

A fénykard segít koncentrálni a gondolataidat, és az Erőre összpontosítani.

 

Luke bekapcsolja kardját, és életre kel a ragyogó zöld penge is.

 

LUKE

Akkor most gyakoroljunk egy kicsit!

 

LEIA (aggodalmaskodva)

Nem korai ez? Nincs még egy órája sem, hogy kardom van.

 

LUKE

Bízz bennem! És bízz magadban!

 

Luke is küzdőtartást vesz föl, és jobbról a testvére felé vág. Leia megakasztja a zöld pengét. Ezután Luke balról támad, Leia ezt is kivédi.

 

LUKE

Jó! Nagyon jó!

 

Leia elmosolyodik. Kék kardja pár pillanatra ismét összecsap Luke zöld pengéjével, majd szétválnak.

 

LEIA

Szükségem lehet nekem erre a tudásra egyáltalán?

 

LUKE

Sosem tudhatod. A Régi Köztársaság idején, úgy hiszem, a Jedik elhanyagolták ezt a küzdőstílust. Hétköznapi ellenfelekre számítottak, nem Erő-használókra. Ezért is érhette őket felkészületlenül a sötét oldal felbukkanása.

 

Pár másodpercre megpihennek, majd folytatják a vívást.

 

LUKE

Ebbe a hibába nem eshetünk bele újra.

(elhallgat)

Tartsd távol magad a sötét oldaltól, Leia. A harcban nagyon könnyű a hatása alá kerülni.

 

LEIA

Miért?

 

LUKE

A sötét oldal óriási hatalmat ad a kezedbe egy rövid időre, de aztán rettenetes árat kell fizetni érte.

 

Újabb pengeváltások következnek. Leia észrevehetően ügyesebb, bár terhessége miatt óvatosan mozog.

 

LEIA

Mit?

 

LUKE (elmerengve)

Az első pillanatban még nem is olyan nagy az az ár.

(elkomolyodik, Leiára néz)

Később azonban az életed lesz. És nem veszed észre a folyamatot, csak ha már a végére értél. A sötét út aljára. Onnan pedig nincs visszatérés.

 

Luke távolabb lép, és kikapcsolja a kardját. Leia szintén. Pihennek egy kicsit.

 

LEIA

De apánk vissza tudott térni.

 

LUKE

Yoda mester azt mondta, ha egyszer valaki a sötét oldalra lép, az örökre ott is marad. Apánk különleges volt. Talán ő az egyetlen, aki valaha vissza tudott állni az Erő jó oldalára.

 

Luke a köpenye zsebéből elővesz egy fémtárgyat. Bekapcsolja, és egy gyakorlógömb emelkedik Leia elé. A nő rámered a gömbre, majd Luke-ra néz.

 

LEIA (megvonja a vállát)

Megpróbálhatom.

 

LUKE (mosolyogva ingatja a fejét)

Ne próbáld. Tedd.

 

Leia aktiválja a kardját, a gömb pedig figyelmeztetés nélkül áraszta el lézertűzzel a nőt. Leia egy-két lövés után felveszi a ritmust, és egyre könnyebben hárítja a lézerlövéseket.

 

LUKE

Lenyűgöző! Ez még nekem sem ment elsőre ilyen gyorsan.

 

Leia elmosolyodik, de ekkor kiesik a ritmusból, és egy lövedék eltalálja a vállát. Felszisszen.

 

LUKE

Meg kell tanulnod, hogy semmi ne zökkentsen ki a koncentrációból. Az Erőre figyelve tudomást szerezhetsz minden fontos eseményről a harcban. Csak akkor kerülhetsz bajba, ha elveszíted ezt a kapcsolatot.

 

Ekkor léptek hallatszanak oldalról: Han érkezik meg. Leia félrepillant, és az egyik lézert nem veszi észre. Eltalálná a lányt, de Luke eltéríti egy, a lövés útjába repített fémdarabbal. Leia döbbenten néz vissza a vakító villanásra. Luke kissé zordon arcát Han üdvözlete deríti fel.

 

HAN

Szervusz, Luke! Lassan teljesen elvarázsolod Leiát. Már most alig lehet ráismerni.

 

LEIA (egy kis bűntudattal)

Legközelebb jobban fogok figyelni. Megígérem.

 

Luke és Han kedélyes piszkálódásba kezd. Han megjegyzi: „Szép nagy hodály ez.”

 

A küldetésre Solóék (és Thripio) a Falconnal indulnak, Luke az X-szárnyújával. Felszállnak a platformról, és a pilótafülkéből láthatjuk, ahogy hipertérbe lépnek.

 

A galaxis peremvidékén egy csilllagromboló halad, erős vadászkísérettel. A tárgyalóban néhány birodalmi tiszt ül, akik közül párat már a IV. részben is láthattunk a Halálcsillagon. Jelen van Antir ezredes is: szigorú tekintetű, ereje teljében lévő, bajuszos, igazi katonaalkat. Stratégiai megbeszélést tartanak. A legmagasabb rangú tiszt, egy fehér egyenruhába öltözött közepkorú admirális elmondja tervét: tovább kell szítani a Köztársaságot már amúgy is megzavaró ellenségeskedéseket. A kémjelentések szerint egy másik remek lehetőségük is van: a Baraff bolygóra induló küldöttségre is lecsaphatnak. Utasítást adnak a felkészített rohamkommandó elindítására. Az egyik tiszt megkérdezi az admirálist, mi lesz, ha Skywalkerék megússzák a rajtaütést. Az admirális válasza: „Ebben az esetben amilyen gyorsan csak lehet, a Coruscantra térnek majd vissza. Nekünk csak be kell állítanunk a Baraff és a Coruscant közötti vektorra egy Interdictor cirkálót, amely kirántja őket a hipertérből.”

 

Luke-ék megérkeznek a Baraffra. Kiszállnak hajóikból és elindulnak a baraffiakból álló sorfal felé. „Ej, de puccba vágták magukat!” – jegyzi meg Han. „Viselkedj rendesen! Te most az Új Köztársaság képviselője vagy” – inti a felesége. Solo bólint, majd bámulatosan hivatalos fapofát erőltet magára. A baraffiak középtermetű lények, és igen szertartásosak. Feltűnően sok droid mászkál az utcákon. A baraffi küldöttség üdvözli Leiáékat, majd elvezetik őket a szállásukra. Thripiót lenyűgözi vendéglátóik modora, meg is jegyzi, hogy milyen remek érzékük van a protokollhoz. Leiának rossz előérzete támad. Luke is aggódik. Han látszólag flegmán viselkedik, nem hallgat rájuk, de amikor vendéglátóik eltűnnek, óvatosságra inti Csubakkát.

 

Luke késő délután körbejárja az épület teraszát, és némán szemléli a lenyugvó nap fényében fürdő várost. Ahogy visszamegy a folyosóra, Thripiót látja, amint elhalad mellette. Üdvözlik egymást, majd a droid észrevesz egy másik protokollrobotot. „Á, egy kolléga!” – kiáltja, és beszédbe elegyedik vele. Luke elmosolyodik, és belép a szobába. „Odakint minden csendes. Itt mi a helyzet?” – kérdi Hant. „Itt semmi nem csendes. Thripio már a harmadik kollégát találta meg. Be nem áll a szája egész nap” – válaszolja Solo. Artu egyetértően, némiképp féltékenyen csippant.

 

Este Luke és Leia ismét Jedi-gyakorlatokat végeznek. A nő épp néhány kisebb berendezési tárgyat lebegtet a levegőben. Luke azt mondja, figyeljen az Erő áramlására, engedje át magát neki. Han kissé furcsán néz rájuk, majd legyint egyet és Csubihoz fordul: „Két hatalmas Jedi-mester is vigyáz ránk, de azért csak tartsuk készenlétben a mordályainkat.” Csubi visszaüvölt. A tárgyak már Leia feje fölött lebegnek, amikor a nő elveszti az uralmat felettük, és néhány darab rázuhan. Luke a nagyját megfogja az Erővel, de az egyik dísztárgy éles pereme megkarcolja Leia homlokát, nyomában kiserken a vére. Han aggodalmasan felkiált: „Leia!” Luke azonnal odalép testvéréhez, és az Erővel meg akarja gyógyítani a sebet. Leia szabódik: semmiség az egész. Luke azonban hajthatatlan: fejét lehajtja, szemeit becsukja, és karját a seb fölé helyezi. A vérzés lassan csillapodik, majd végleg elmúlik. Han nem bírja ki megjegyzés nélkül: „Jó kis trükk!” Luke merengőn néz vissza rá.

 

Éjszaka Luke nem alszik, csendben figyel a sötét szobában. Hatalmas robbanás hallatszik a távolból. Hirtelen egy csomó birodalmi katona tűnik fel a semmiből. Luke bekapcsolja zöld kardját és aprítani kezdi őket. Artu riasztó hangon felvisít. Solo és Csubakka pisztollyal csatlakozik a Jedihez. Rákiáltanak Leiára, hogy húzódjon fedezékbe. Leia nem hallgat rájuk, és kék kardjával bekapcsolódik a küzdelembe. Egy katona épp megcélozza a nőt, de Artu a közelébe gurul, kinyújtja szikravetőjét, és lead egy elektromos kisülést a tiszt lábára. Az felüvölt, lövése célt téveszt. Leia ekkor észreveszi, megfordul, és egy mozdulattal lekaszabolja a katonát. Ezután megtorpan, hirtelen megérez valamit. Odakiált Hannak, hogy ugorjon odébb. Ekkor berobban a lakosztályuk fala, pont ott, ahol előbb Han állt, és újabb csapat rohamosztagos lép be a képbe. Leia az Erővel hozzájuk vág néhány apróbb falidíszt. Luke elismerően átkiált neki. Az emberek alig látszanak a füstben. Thripio ide-oda ténfereg, Artut keresi égre-földre. Végre egy koccanást hall a lába tájékáról. „Artu, te vagy az?” – kérdi óvatosan, majd lenéz. A ködből egy, a földön térdeplő birodalmi rohamosztagos sisakja bontakozik ki. „Jaj, tervezőm!” – kiáltja Thripio, majd felemelt karokkal hátralép (éppen elkerülve a rohamosztagos lövését, amit neki szánt), körülnéz a homályos szobában, és megpróbálja Solo figyelmét felhívni arra, hogy talált egy birodalmi katonát. „Ügyes vagy, aranypofa. Keress tovább, lesz még egy pár!” – morogja Han, majd elintéz egy birodalmit. Luke zöld kardja vadul pörög, ahogy a Jedi a lövéseket hárítja, szinte folyamatos fényszalagot vonva a Jedi teste köré. Egy katona elkapja Leiát, akinek valami éppen elvonta a figyelmét, és kicibálja a teremből. Kardja leesik a lakosztály padlójára. Luke-nak feltűnik, hogy baj van, de nem érzi a testvére hollétét, mert az elvesztette az eszméletét. Odakiált Hannak, hogy Leia eltűnt. Solo a falon lévő lyukon kipillantva észreveszi őket. Luke a kardjával utat vág magának egy szinttel lentebbre, és az Erővel magához rántja húga kardját. A folyosón, ahova érkezett, egy szakasznyi rohamosztagos vár rá. Azonnal elkezdenek záporozni Luke-ra a lézerlövedékek. Luke egy darabig csak saját zöld kardjával hárítja őket, majd előkapja húga fegyverét, és aktiválja a kék pengét is. Szédületes sebességgel pörög a két kard a Jedi körül, nincs lézer, ami áthatolhatna ezen a függönyön. Luke megindul előre, és pillanatok alatt halomra kaszabolja a birodalmiakat. A folyosó végén elkanyarodik, és egy lépcsősorhoz ér. Nem sokat teketóriázik, leugrik öt emelet magasból az előtérbe. Ott félrelöki a kissé késve érkező baraffi biztonságiakat, kiszáguld az épületből, és Leiáék után indul.

 

Solóék eközben leverik a birodalmiak maradékát, majd elindulnak a Falconhoz.

 

Leia lassan kezd magához térni. Meg van bilincselve, mozgásképtelen. A rohamosztagos egy kis katonai robogóval száguldozik a baraffi utcák között.

 

Luke egy bérsiklót szerez, ezzel üldözi őket. Már-már elveszti a nyomukat.

 

Leia az Erővel kibiztosítja a tiszt egyik gránátját, és leveti magát a járműről. A katona észreveszi a cselt, de zsákmánya elvesztését már nem tudja megakadályozni. Eldobja a gránátot, de a lökéshullám miatt elveszíti uralmát a robogó felett. Luke ekkor éri be őket. Megnézi, hogy van Leia, majd, amikor látja, hogy nem sérült meg különösebben, a rohamosztagos felé fordul. Az Erővel kinyúlva lerántja a robogóról, csak úgy koppan. A sisakja is leesik. Odasiet hozzá és fojtogatni kezdi az Erővel. A katona azonban öngyilkos lesz: megnyom egy rejtett kapcsolót a páncélján és meghal. Luke elhajítja a testet és visszatér Leiához, hogy átadja neki a kardját. Soloék addigra már odaértek, a lány biztonságban van. Leia furcsán néz Luke-ra, miközben átveszi fegyverét. Luke maga is zavartan viselkedik, mint aki csak most döbben rá, mit tett. A sötétben léptek zaja hallatszik, de amikor Luke odapillant, csak egy eltűnő árnyat lát.

 

A Millennium Falcon és Luke vadásza újra az űrben száguld. Leia azt mondja, nem kellene szó nélkül eltűnniük. És legalább a Coruscantra, Mirának üzenhettek volna. Férje azzal érvel, hogy talán egy vadászrajjal visszatérve hatékonyabban tudnak tárgyalni. Leia továbbra sem ért egyet. Thripio Leiának ad igazat diplomáciai okokra hivatkozva, de Solo letorkolja. Luke a vadászgépében ülve hallgat, nem áll egyikük mellé sem. Han meghúzza a hiperhajtómű karját, és a hajó eltűnik a hipertérben. Azonnal követi az X-szárnyú is.

 

A Coruscanton Mon Mothma, Ackbar és a katonai vezetés tagjai beszélgetnek a háború helyzetéről. Mon Mothma közli: a konfliktusok már-már aggasztó méretűek kezdenek lenni. Rieekan egyetért, sőt, szerinte tanácsos lehet a csapatok egy részét a határokon belülre tartalékolni. Mon Mothma ezt túlzásnak érzi, ő jobban hisz a Köztársaság népeiben. Ackbar szerint a viták egy részét a birodalmiak szítják. Rieekan admirális azt mondja, a hírszerzés információi szerint egy karizmatikus vezér mögé sorakozott fel az egykori vezetés egy része. Sokat persze nem tudnak róla, érdemes lenne jobban utánajárni. Ackbar felveti, hogy kérjék fel erre Luke Skywalkert, aki Jediként talán ki tudja deríteni az igazságot. Mon Mothma vonakodik, nem biztos benne, hogy ezt Luke-ra kellene bízni. Úgy érzi, a Jedik morális elveivel nem lenne összeegyeztethető a kémkedés. Viszont kétségtelen: ha kiiktatnák ezt a vezetőt, a problémák egy része magától megoldódna. Az elnöknő elnapolja a kérdést. Azt viszont kategorikusan kijelenti: nem fog csapatokat szervezni a Köztársaság tagjai ellen.

 

Egy Interdictor cirkáló lebeg a semmi közepén, mellette egy birodalmi csillagrombolóval. A kapitány a hídról a világűrbe bámul. Szárnysegédje mellé lép, és megkérdi, meddig várakoznak még itt. A kapitány azt mondja: „Ameddig szükséges.”

 

Luke a hipertérben meditációs álomban van. Igen nyugtalanul alszik, öntudatlanul motyog álmában. Hirtelen kinyitja a szemét. Artu kérdőn füttyent egyet. Luke csak a hipertér elmosódott kékes csíkjait látja a pilótafülkéből. Keze tétován a műszerfal felé indul, de aztán visszahúzza, sóhajt egyet és megpróbál tovább aludni. Pár pillanattal később ismét felpattannak a szemei. A hajó rázkódni kezd.

 

A világűrben hirtelen két hajó bukkan elő a semmiből: a Falcon és Luke hajója. Artu fülsértően felvisít, Luke a műszerfal kapcsolóit aktiválja. A Falconban Han ugyanezt teszi. Leia besiet a pilótafülkébe, Han bejelentkezik a rádión. Luke megkérdi, tudja-e, mi történt. Solo tisztában van az Interdictorok hatásával: tisztes távolból mesterséges gravitációt hoznak létre, ezzel rántják ki a hipertérben száguldó hajókat. Csak pár percük van, míg mind a négy gravitációs kúp aktiválódik, és nem fognak tudni elmenekülni. Addig pedig a csillagromboló vonósugarai jelentenek veszélyt. „Végünk van!” – kiáltja Thripio, de Han mogorva tekintetét látva visszafogja magát, és nem folytatja a siránkozást.

 

A távoli cirkáló kapitánya kiadja az aktiválási parancsot. A vonósugarat kezelő tiszt elfordít néhány kapcsolót. A monitoron feltűnik a négy gömb alakú generátor sematikus képe, és egy-egy lassan megtelő félköríves csík mindegyik alatt.

 

A csillagromboló jóval közelebb van, hangárjából TIE-vadászok száguldanak elő. Luke jelt ad Artunak, hogy kapcsolja be a pajzsokat és a fegyverrendszereket. Artu nem érti, azt gondolta, menekülni fognak. Luke azt mondja Solónak, helyezze készenlétbe a rakétáit. Leia kétségbeesetten tiltakozik a terv ellen, amit még Han is vakmerő ostobaságnak tart. Luke azt mondja, bízzanak benne. Szemberepül a vadászokkal, majd lelassít. Behunyja a szemét és koncentrálni kezd. A TIE-vadászok pilótái elbizonytalanodnak. Megfékezhetetlennek tűnő suhanásuk lelassul, kissé összecsoportosulnak. Luke, kihasználva zavarodottságukat, hatalmas irtást rendez köztük lézereivel. A Falcon távolabbról kilő néhány rakétát, majd beleveti magát a küzdelembe. A hajót Leia irányítja, Solo és Csubi az ágyúknál vannak. A rakéták becsapódnak a vadásztömegbe, és hatalmas fém- és alkatrészfelhőt képeznek.

 

A romboló vonósugár-kezelője szól a kapitányának: a törmelékfelhő megakadályozza a sugár használatát. A kapitány mellett álló tiszt felkiált: „El fogjuk veszíteni őket!”

 

A Falcon és az X-szárnyú elfordul, majd gyorsulni kezd. Végül Artu diadalmas csiripelésével kísérve ismét eltűnnek a hipertérben.

 

Had Abaddonon, a Birodalom jelenlegi titkos főhadiszállásán áll az admirális rezidenciája. Ez egy sziklás, hűvös, sötét tónusú bolygó, melyen egyetlen hatalmas város van a legnagyobb medencében, amit minden oldalról hegyek vesznek körül. Ettől eltekintve az egész felszínt hegyek borítják. A város fölötti hegy legmagasabb pontján régi romok állnak, egy már letűnt civilizáció építményei. A hegy platójának alacsonyabb részén áll az admirális palotája. Szép, előkelő épület, mely mégis hordozza a jellegzetes birodalmi stílusjegyeket. Az admirális épp egy folyosón halad végig, amikor az egyik szárnysegédje jelenti neki, hogy megérkezett a szállítmány, amire várt. Az admirális lemegy egy titkos helyiségbe, ahol az érkezett droidokat szemrevételezi. Régi, antik darabokat: szuper harci droidokat és rombolódroidokat a klónháború idejéből. Úgy véli, ezek már bebizonyították, hogy elbírnak sok Jedivel – talán még eggyel is sikerülni fog nekik.

 

Leia és Han beszélgetnek a Falconon. Han „nem semminek” tartja, amit az ifjú Jedi véghezvitt. Leia ugyanakkor aggódik: Luke belenyúlt a pilóták fejébe és megzavarta őket. Szerinte ez vakmerőség volt, és veszélyesen közel viheti az embert a sötét oldalhoz. Han szerint rá kell bízni Luke-ra a dolgot, biztos ura a helyzetnek. De nem tudja megnyugtatni a feleségét. Végül azt mondja neki, hogy túl sokat idegeskedik olyan problémák miatt, amik nem is léteznek. Csubi üvöltésére előremennek. Ideje visszalépni a fénysebességről. Csubakka előretolja a kart: a viszontagságos utazás után végre ott lebeg előttük a Coruscant.

 

A Szenátus gyűléstermében Leia befejezi a mondandóját az eseményekről. Obra-aski szenátor, egy nagydarab, pettyes bőrű humanoid nehezményezi, hogy szó nélkül odébbáltak. Leia megpróbálja védeni Solót, aki magából kikelve visszavág a szenátornak: ő talán ott maradt volna retorikát oktatni egy pár szakasznyi elit rohamosztagosnak? Mon Mothma kurtán véget vet az értelmetlen vitának, egy másik diplomáciai küldöttség felállítását, majd egy törvényjavaslat megtárgyalását indítványozza.

 

A lakosztályban Solo még mindig füstölög egy kicsit. Leia csitítgatja. Nyílik az ajtó, Luke lép be. Solónak hirtelen dolga akad, Csubival együtt eltűnnek. Leia számonkéri Luke-on a legutóbbi akcióját. Luke nem érti, miről beszél a húga, hiszen megmentette őket. Szerinte ura volt a helyzetnek, és az Erőnek is. „De vajon melyik oldalának?” – kérdezi Leia. „Mire célzol?” – kérdez vissza Luke. Ekkor Leia elmondja, úgy érzi, Luke időnként túlzásba viszi a tetteit. Luke ellenkezik, hiszen mindig egy nagy cél, esetleg életek megmentése érdekében tette, amit tett. Szerinte nincs ok őt elítélni, de megígéri, meditálni fog ezen a problémán. És megemlíti: Mon Mothma megbízta őt egy kémkedési feladattal. Üdítő változatosságnak érzi a sok diplomácia után. Leia sóhajt egyet.

 

Luke kinn áll a Jedi-templom középső tömbjének tetején. A háta mögött látszanak a szélső tornyok, és a középső is, ahol régen a Jedi-tanács volt. Luke szédítő magasságból néz le a hatalmas városra. Járművek suhannak el vele közel azonos magasságban. Az esti szél meglobogtatja fekete köpenyét. Mélyet sóhajt, és kinyúl az Erőért.

 

A szenátus épületébe Obra-aski szenátor lép be kíséretével, komoly beszélgetésbe mélyedve Adgarta szenátornővel. Ahogy elhaladnak Leia és Mira mellett, igen elégedetten pillant feléjük. Mira megkérdezi Leiát, érti-e, mi volt ez. Leia sem tudja mire vélni a dolgot, de a kommunikátoron üzen Luke-nak, hogy siessen a szenátusba. Luke megígéri, hogy nemsokára ott lesz, de még van egy kis dolga.

 

Luke felveszi köpenyét. Szól Artunak, hogy ellenőriztesse le az X-szárnyúját, mert másnap indulnak. Ezután odalép egy légitaxihoz és elszáguld.

 

A szenátus ülésén a sárga szemű, egzotikusan szép Adgarta szólal fel. Feleleveníti Luke egyik korábbi küldetését, amelyet a film elején láthattunk. Közli, hogy a rendszerben újabb problémák támadtak, és már egy véres merényletre is sor került. Azt a tisztviselőt, akit Luke önkéntelenül manipulált (erről persze senki sem tud), a kormánya visszahívta hivatalából, hazaárulással vádolták meg és kivégezték. A másik fél ennek hírére beszüntette a tárgyalásokat. Jelenleg mindketten úgy vélik, a Köztársaság bevonása nélkül, egymás között rendezik le ügyüket, fegyveresen. „A tárgyalás eszerint nem vezetett eredményre, sőt, még talán jobb is lett volna, ha Luke Skywalker Jedi-lovag oda sem megy” –fejezi be a szenátornő. Leia szólal fel Luke védelmében, azt mondja, szerinte másnak még kevesebb esélye lehetett volna, hogy rendezze a vitát. És különben sem tartja illendőnek, hogy Luke-ról vitatkozzanak, amikor ő nincs jelen. Ekkor emelkedik fel szólásra Obra-aski szenátor. Azt mondta, intézkedett, hogy a biztonsági őrök ne engedjék be Skywalkert. Mon Mothma összeráncolt szemöldökkel rendreutasítja a szenátort, hiszen ez hatáskörének túllépése. Noha a szabályzat szerint több szenátor együttesen valóban javasolhat ilyesmit, mégis szükséges az elnök hozzájárulása is az akcióhoz, így ez az intézkedés szigorúan informális. Obra-aski elismeri, lehet, hogy ez túlzás volt, de az óvatosság és képviselőtársai iránt érzett aggodalma miatt cselekedett így. Bejelenti: tudomást szerzett arról, hogy a Köztársaság hőse, a nagy Jedi-lovag valójában Darth Vader fia. Megkérdőjelezi, hogy ezek után lehet-e bízni benne. Adgarta egészen odáig megy, hogy felveti: talán nem is volt véletlen a baraffi merénylet. Talán Skywalker elárulta őket. Leia tiltakozni készül, amikor Luke belép a szenátornő páholyába. Megkérdezi Leiát: „Mi ez az egész? Az őrök nem akartak beengedni.” A húga épp válaszolna, amikor Obra-aski rájuk mutat és felkiált: „Íme, itt van az áruló! A parancsok ellenére bejutott. Ez egyértelműen jelzi, hogy képes manipulálni az embereket a saját céljai érdekében! Ráadásul az Erővel tud olvasni a gondolatainkban is! Úgy használ minket, mintha a bábjai lennénk! Csakugyan méltó fia Vader nagyúrnak!” Az elhangzott mondatok alatt Luke ingerült lesz, de amikor apját említik meg, teljesen elkomorodik. Hideg elszántsággal néz a szenátorra. Adgarta folytatja: „A legutóbbi incidensben játszott szerepe is egyértelmű! Luke Skywalker elárulta a Köztársaságot!” Hatalmas moraj fut végig a termen. Szenátorok emelkednek szólásra, de a nagy zajban semmit nem hallani. Dühös kiáltások visszhangoznak mindenfelé. Mon Mothma feláll a helyéről és csendre próbálja inteni a termet. Luke válaszolni akarna a vádakra, de Leia nyugtatólag megfogja a kezét. Leia beszélni kezd, de csak az első mondatáig jut el, amikor valaki beleüvölt: „A szenátornő a Jedi-lovag testvére! Akár ő is áruló lehet!” A kiabálások zaja egyre erősebb. Mon Mothma csendet parancsol és megkérdezi Luke-ot, igaz-e, amivel vádolják. Luke alig leplezett dühvel válaszol: a tény igaz, de a vád nem. Valóban Vader, azaz Anakin Skywalker gyermeke, Leiával együtt. Elmondja, hogy Anakin Jedi-lovag volt, és Jedi-lovagként is halt meg a Halálcsillagon. Erre egy szenátor megszólal: „Senki sem tudja valójában, mi történt a Halálcsillagon! Soha nem született semmiféle független jelentés az eseményekről! Csak Skywalker szava a biztosíték, hogy az apja visszaállt a jó oldalra, ha ezt egyáltalán el lehet hinni Vaderről!” Egy másik szenátor belevág: Mi van, ha nem is úgy történt? Ha valójában Luke állt át a Császár oldalára és elárulta őket? Egy harmadik hang: „Lehet, hogy nem állt át, csak mindenkit a saját érdekében irányított, ahogy egykor Palpatine tette! Rengeteg konfliktus rendezését ő vezette, azt tehetett, amit akart! És vele van az Erő! Ki venné észre, ha ő irányítaná a szenátust? Akár az elnöknőt is?” Mon Mothma felháborodottan utasítja vissza a vádat, és figyelmezteti a szenátorokat. De már nem lehet visszafordítani a helyzetet. A szenátorok egy része azt javasolja, vonják vissza Luke megbízásait. Mon Mothma kénytelen megtárgyalni az indítványt. Luke kiviharzik a teremből.

 

Luke az épület folyosóján áll, sötét gondolataiba merülve nézi a coruscanti forgalmat. Leia lép oda hozzá. Átöleli. Luke sóhajt egyet. Sértve érzi magát. Ő, aki annyit tett a Köztársaságért, nem ezt érdemelte. A húga azt mondja, próbálja megérteni őket. Olyan hatalma van, amit fel sem fognak, és ez félelmet kelt bennük. Luke visszakérdez: „Szerintük félelmetes vagyok? Egy újabb Darth Vader?” Leia halkan azt mondja, az a döntés született, hogy egyelőre nem kaphat új feladatot, és távol kell maradnia a szenátustól. De ez csak ideiglenes, amíg Mon Mothmával vissza nem tudják szorítani a felzúdult szenátorokat. Luke keze ökölbe szorul, és fojtottan azt mondja, meg tudná mutatni nekik, milyen a félelmetes hatalom, milyen az, amikor egy Jedi tényleg irányítja a dolgokat. Leia csitítja: egy Jedinek nem dolga irányítani. Luke ellenkezik: „Ilyen körülmények között lehet, hogy irányítani kellene. Nem veszik észre, hogy az egységünket veszélyeztetik? Összefogásra van szükség, nem széthúzásra! A Birodalom meg örülhet, hogy egymást marjuk! És még egy lézerlövésükbe sem került! Lehet, hogy tényleg össze kéne fogni ezt a csőcseléket!” Leia csendesen felhívja a figyelmét arra, hogy ez nem „csőcselék”, hanem tiszteletreméltó politikai vezetők gyülekezete. Testvérében a feszültség érezhetően nő. „Tiszteletreméltók?! Alávaló rágalmakkal jönnek elő! Apámmal, meg az Erővel! Csupa olyasmivel, amit fel sem érnek ésszel! Fogalmuk sincs semmiről! Ott sem voltak!” Leia szerint épp ezért kellene megérteni és segíteni őket, hiszen támogatásra szorulnak. „A támogatás alig kevesebb, mint a vezetés. És vezetni könnyebb. Sokkal könnyebb” – mondja Luke. Leia ettől megriad: ez szerinte a sötét oldal filozófiája. Luke, aki legutóbbi mondatai közben a várost nézte, megfordul és a húga szemébe néz. „Úgy véled, a sötét oldalon járok? De hát ez őrültség, Leia! Mondd meg őszintén: így gondolod?” Leia visszanéz rá, majd félrepillant Luke fürkésző – talán az Erővel is megtámogatott? – tekintete elől. Halkan megszólal: „Néha… aggódom. Talán…” Luke dühösen félbeszakítja: „Ennyi elég is volt.”

 

Leiáék toronyháza mellett egy hangárban Han és Csubi javítgatják a Falcont. Leia könnyes szemmel fut be hozzájuk, és férjének elmond mindent, ami történt.

 

Luke X-szárnyúja az éjszaka közepén felszáll, és elhagyja Coruscantot.

 

Másnap Han és Leia elmennek Luke-hoz, de üresen találják a lakosztályát. A nappali asztalán kis hologramkészülék áll. Leia bekapcsolja: Luke jelenik meg rajta, fején csuklyával. Elmondja, hogy neki most el kell mennie, dolga akadt. Át kell gondolnia néhány dolgot. És talán jobb is, ha most nincs az események sűrűjében egy darabig. Minden jót kíván a húgának, majd az üzenet végén eltűnik és a készülék kikapcsol. Leia úgy véli, Hannak utána kéne mennie, megkeresni Luke-ot. Han egyetért vele, a hírközlőn szól Csubinak, hogy készüljön. Leia szerint Luke megpróbálja felkutatni a birodalmi parancsnokot. Han arra gondol, elkíséri Wedge-et, mert őt és a Zsivány osztagot rendelték ki a baraffi küldöttség kísérőjéül. Ott legalább körül tudna szimatolni. Esetleg beugorhatna néhány csempész haverjához, vagy Landóhoz, a Bespin tiszteletreméltó és meglepő módon törvénytisztelővé vált kormányzójához. Leia elmosolyodik a tréfán. Ő is vele akarna tartani, de Han elutasítja. Jobb, ha valaki – pláne egy jó diplomata – itt marad, hogy képviselje a Skywalker-família érdekeit, ha szükséges lenne. És különben is: terhesen nem kéne neki sokat röpködnie. Megígéri, hogy nemsokára visszatérnek, Luke-kal együtt. És egyben utánanéznek a birodalmiak összekötőjének is, hátha rábukkannak.

 

Had abaddoni főhadiszállásán az admirális a hírközlő és félderítő egység helyiségében áll, és a számtalan holografikus jelentés egyikét bámulja. Elégedetten nézi a képeket. A hadnagyához fordul: „Skywalker elindult a Baraffra. Gondoskodjon róla, hogy megtalálja, amit keres!” A tiszt bólint, majd kisiet a teremből.

 

Egy birodalmi csillagromboló lép a hipertérbe Had Abaddon mellől.

 

Leia elmegy a coruscanti hadikikötőbe, hogy búcsút vegyen férjétől. A Falcon a Zsivány-osztag X-szárnyúi mellett állomásozik, a legszélső, legfélreesőbb platformon. Han vált néhány halk szót Wedge-dzsel, aki ezután kiadja embereinek az indulási parancsot. Sok sikert kíván Ternasnak, Gerion öccsének, akinek ez lesz az első éles bevetése a Zsiványkommandó tagjaként. Weran, egy másik pilóta hozzáteszi: ha legalább feleannyira jó, mint a bátyja, nem lesz semmi baj. Ternas magabiztosan, vidáman bólint, beül a gépébe és felteszi sisakját. A repülésirányító jó utat kíván Antilles századosnak. A tizenkét vadászgép felszáll, majd a kísérendő diplomáciai korvett alakzatba áll velük. Végül, feltűnésmentesen – tulajdonképpen titokban – a Falcon is felemelkedik. A világűrben eltávolodnak a bolygótól és fénysebességre gyorsítva eltűnnek.

 

Mon Mothma magához kéreti Leiát. Aggódik Luke miatt. Mindamellett úgy érzi, megbízhattak volna benne annyira, hogy származásuk titkát ne egy szenátortól kelljen megtudnia. Leia szerint a titoktartás Luke cseppet sem tudatos döntése volt, és ezzel hallgatólagosan ő is egyetértett. Utólag persze beismeri, hogy számítania kellett volna erre a reakcióra. Leia közli, hogy fivére elhagyta a bolygót, és nem tudja biztosan, hova mehetett, de szerinte a saját szakállára megkezdte a küldetést, amire az elnöknő utasította. Mon Mothma elkomorodva veszi tudomásul az újabb bonyodalmat, majd megkérdezi Leiát: mint barát, maguk között mi a véleménye? Valós veszélyt jelenthet a fivére? Leia nem tud mit válaszolni. Ekkor jelenik meg Ackbar admirális. Az ő véleménye az, hogy a szenátusi felzúdulás részben szervezett volt, és pont azok között lehetnek birodalmi ügynökök, akik a legharsányabban vádolták ezzel Luke-ot. Mon Mothma szerint viszont ezzel már nem állhatnak elő. Nincs semmi bizonyítékuk, és csak lejáratnák magukat. Tehát bizonyítékot kell szerezni – mondja Leia.

 

Luke kilép a hipertérből a Baraff mellett. A rádión felhangzik a repülésirányítók bejelentkezést kérő szövege. Luke kikapcsolja a rádiót. Artu kérdőn csippant párat, mire Luke azt feleli: titokban akarja tartani ittlétét, és nem fedi fel személyazonosságát sem. Egy félreeső helyen landol gépével.

 

Luke a nemrégiben lerombolt lakosztályukat szemléli. A levegőbe nézve épp látja, amint egy raj X-szárnyú lép be a légkörbe, egy korvett kíséretében. Kicsivel később észrevesz valakit a tömegben, aki őt figyeli. Visszaemlékszik arra, hogy őt látta eltűnni a sötétben, amikor elintézte Leia elrablóját. A férfi felfedezi, hogy észrevették, és megpróbál elsurranni. Luke követni kezdi a városban.

 

A diplomáciai küldöttséggel együtt leszáll Solo hajója is. Mivel a pilótáknak úgysincs semmi dolguk, mászkálni kezdenek a városban. Han Wedge Antilles társaságában rója az utcákat, a romok felé igyekszik, ahol a régi diplomataszállások voltak. Beszélgetésük közben felmerül, hogy Wedge-et már párszor előléptették, ennek ellenére mégis vadászpilóta maradt. „Alighanem én vagyok a legmagasabb rangú aktív X-szárnyú-pilóta.” „És nem is akarsz csatahajóra kerülni?” – kérdi Han. „Nekem ez az életem” – mondja mosolyogva Wedge, és megrázza a fejét.

 

Luke az Erőre hallgatva a követett fickó elé kerül pár saroknyival. A férfi egyre magabiztosabban lépked, amikor Luke csuklyás alakja megállítja. Meghökken, menekülni próbálna, de a Jedi rövid közelharc után elfogja. Kikérdezi, hogy mit akart ott és kinek dolgozik, de a fickó hallgat. Luke az admirálisról akar hallani, de a férfi azt mondja, fogalma sincs, miről van szó. Luke egyre türelmetlenebb lesz. A fickó egy gúnyos megjegyzése végképp kihozza a sodrából, és fojtogatni kezdi. Végre beszélni kezd: az ő dolga volt koordinálni az akciót és tartani a kapcsolatot a helyi politikai vezetőkkel. Az ő felsőbb kapcsolata a Kordeanon szokott tartózkodni, de nem tud róla sokat, a nevét sem. Luke végül otthagyja a fickót, aki eszméletlenül zuhan a földre. Luke eltűnik egy sarkon.

 

Két Zsivány-pilóta, Ternas és Gerion egy fekete ruhás, köpenyes alakot látnak elsurrani az utcák között. Elindulnak abba az irányba, és megtalálják a kissé leromlott egészségű fickót, akit Luke otthagyott. Ternas rádión szól a többieknek, Gerion elindul a köpenyes után.

 

Han és Wedge megkapják az üzenetet. Azonnal felpattannak egy siklóra és a helyszínre sietnek. Gerion is ott van már, elvesztette a nyomot. A fickó közben többé-kevésbé magához tért. Újabb vallatásnak néz elébe…

 

Han a Falconon holografikus kapcsolatba lép a feleségével. Elmondja, hogy elfogták a birodalmi kapcsolatot, aki némi rábeszélés után beismerte, hogy ő volt az egyik, aki megszervezte a támadást. Hamarosan meglesz a baraffi áruló is. De ami még fontosabb: Luke is megtalálta a fickót, nem sokkal előttük, és, ha lehet hinni a birodalminak, a Jedi-lovag a Kordeanra indult. Leia is egyetért azzal, hogy Solo és Csubi induljanak utána. Solo felveti, hogy a Zsivány osztag is vele tarthatna. Leia felhívja a figyelmét, hogy ezt engedélyeztetni kell a katonai vezetéssel, hiszen nem kaptak rá parancsot. Solo azt mondja, próbálja meg Leia bevetni minden diplomáciai fortélyát, és szerezze meg Ackbar hozzájárulását, merthogy ezt már megbeszélték Wedge-dzsel, és éppen most fognak fénysebességre kapcsolni. Leia elfojt egy mosolyt és sok szerencsét kíván nekik: „Az Erő legyen veletek!” „Ja, az jó lesz.” – mondja Han, és szétkapcsol.

 

Luke X-szárnyúja megjelenik a Kordean, egy szürkésfehér bolygó felett. Artu egyetlen nagyobb települést azonosít, Luke abba az irányba fordítja a gépet.

 

Leia elmondja Mon Mothmának és Ackbarnak, amit megtudott. Mon Mothma nem rajong a helyzetért, de megérti Solóékat. Ackbar természetesen megadja az utólagos engedélyt a Zsiványkommandónak, mindazonáltal fél, hogy ha ez már kiszivárgott, későn jön az ő engedélye. Ha rajta múlik, probléma nem lesz belőle, de politikailag kínos lehet – figyelmezteti Leiát.

 

A kordeani terep elég sok manőverezésre kényszeríti a Luke-ot: hatalmas, sárgásfehér színű tavak és sziklás hegyoldalak váltogatják egymást. Éles kanyarokkal kerülgeti az óriási, csipkés hegygerinceket. Az egész bolygó nagyon idegennek hat, nyugtalanító.

 

A szenátusban ismét áll a bál. Mon Mothma bejelentette, hogy megtalálták a baraffi támadás egyik felelősét. Sajnos az is kiderül, hogy Luke őt előzőleg kezelésbe vette… Azt viszont nem teszi hozzá, hogy tudják, a Jedi most a Kordeanon van. Obra-aski szenátort ez nem is érdekli. Szerinte akárhol is van, Luke külön utakon jár, a parancsuk ellenére. Ez a nyílt parancsmegtagadás pedig feljogosítja őket arra, hogy letartóztatási parancsot adjanak ki Luke ellen. Sőt, a Zsivány osztagnak is felelnie kell a parancsmegtagadásért – teszi hozzá. Ackbar azonnal felszólal: Antilles parancsnok rendelkezett az ő különleges engedélyével, hogy belátása szerint megváltoztassa az útirányát, ha szükségesnek tartja. Azonban a csorbát már nem lehet kijavítani: a Zsiványok, még ha fel is lettek mentve, belekeveredtek ebbe a kényes kérdésbe. Leia hiába próbál tiltakozni, szava ebben a kérdésben nem ér semmit – és ezt az értésére is adják. Mira együttérzően néz a döbbent Leiára.

 

Luke X-szárnyúja végigsuhan a Kordean felszíne felett. A város egy hegyekkel körülvett, piszkosfehér tó partján van. Ahogy a gép elsuhan a tó felett, annak vize felkavarodik a légáramlat miatt – de roppant érdekesen, olyan lassan, lágyan, mintha lassított felvétel lenne. Néhány olajszerű cseppje kihullik a partra, rá egy furcsa, egyszemű, kb. húszcentis lényre. Az hangosan felszisszen, és hét lábával elgaloppozik.

 

Leszállás után Artu azt az utasítást kapja, hogy maradjon az X-szárnyúban és vigyázzon a gépre. Mellesleg elvégezhet néhány, korábban elnapolt javítást is, főleg a fegyverrendszeren. Artu aggodalmasan csipog. Luke leinti, egészen másra figyelve, valamit érezve közben. Kiszáll és bemegy egy alagútba, amely a közeli sziklafalból nyílik. Bent csak félhomály van. Már félútig jut, amikor egy háromméteres hüllőforma lény csap le rá. Hosszú, vékony karjai vannak – szám szerint négy darab –, és méregtövisben végződő potroha. Luke bekapcsolja kardját, és két suhintással elintézi támadóját: egyszerre három karját csapja le, majd alulról felfelé vágva kettészeli. Kikapcsolja fegyverét, majd a kommunikátoron szól Artunak, hogy nyugodjon meg. Az Erővel félredobja a dögöt és folytatja útját. Amikor kiér a hegyvonulat túlsó oldalán, egy elhagyott települést pillant meg. Kis várakozás után bemegy a legközelebbi rozsdás kapun. Az épület, ahova jutott, egy hatalmas földalatti hangár teteje. Zörejt hall, épp egy lift ereszkedik le a mélybe. Luke odafut, és ráugrik. Lent koromsötétbe kerül. Egyszercsak jelez a veszélyérzete, és bekapcsolja kardját. Zöldes homály veszi át a feketeség helyét. És hirtelen lézertűz kezd záporozni rá, minden irányból. A homályból szuper harci droidok és romboló droidok bukkannak elő. Luke meghökken, amikor megpillantja őket: ilyen robotokat még sohasem látott. Egy darabig vadul hárítja a lézereket. Pár visszatérített lövés kiiktat néhány droidot. Az Erővel ellök még néhány robotot, ezek darabokra törnek a falon. De túl sokan vannak, Luke nem bír velük. Beleszól a kommunikátorba, hogy Artu álljon készenlétben, mert baj van. Ijedt csippantások sorozata a válasz. Körülnéz, keresve a menekülés útját, és az Erővel felugrik egy szintet. Ott azonban újabb droidok várnak rá. Luke kétségbeesésében egyre agresszívebb lesz: a plafonon található merevítőkből párat ráhajít a droidokra.

 

Artu ezalatt beindítja az X-szárnyút. A hajtómű fúvókái beindulnak, és a hajó felemelkedik.

 

Luke bátran küzd, a túlerő azonban nagy, és az egyik lövés a műkezét és a benne lévő kardot találja el. A kard messzire repül, a csarnok egyik sötét sarkába. Luke fegyvertelenül áll, teljesen kimerülve, sebektől vérezve. Legnagyobb megdöbbenésére a droidok ekkor beszüntetik a tüzet.

 

Az X-szárnyú kissé lassít, és megkerüli a hegyet. Artu fürgén forgatja kupolás fejét, folyamatosan radarozva a környéket.

 

A vezérdroid előbbrelép, és karjaival félreérthetetlenül jelzi a Jedinek: induljon el. Luke nem tudja mire vélni, de elindul arra, amerre a droid jelezte. Egy másik alagúton keresztül jutnak ki egy távolabbi épületbe.

 

Artu a sebesen száguldó vadászgépből, távolról figyeli Luke-ékat. Még éppen látja, hogy néhány újabb droid csatlakozik hozzájuk, és egy automatizált siklóhoz vezetik a Jedit. Luke beszáll, az ajtó becsukódik, és a hajó felszáll. Artu bánatosan csippant, és az űr felé vezeti az üres vadászgépet.

 

A világűrben egy birodalmi csillagromboló lebeg. A sikló berepül a hangárba. Artu ezt rögzíti, majd tétován elfordítja a gépet és a hipertérbe lép.

 

A sikló leszáll a romboló hangárjába. Egy seregnyi droid kíséri el a fegyvertelen Luke-ot.

 

A Kordean mellett ekkor jelenik meg a lázadók 12 vadászgépe és a Falcon. A csillagromboló azonnal szembefordul a támadókkal, és kiereszti három raj vadászát. Az admirális taktikai utasításokat ad rádión a vadászpilótáknak és iderendeli a flotta egyik közeli hajóját. Megkezdődik az összecsapás. Ternas meglepően ügyes, jól manőverezik a gépével, és sikerül egymásnak vezetnie két TIE-vadászt. Ezután felkapja a gépet, és a vele szembejövő harmadik vadászt közvetlen közelről lövi szét. Büszkén vigyorog, de Gerion figyelmezteti, hogy ne bízza el magát. A Falcon is kiveszi a részét a mulatságból. Wedge mellett suhanva komoly rendet vágnak a birodalmiak között, majd a teherhajó elkanyarodik, és egy másik pilóta, Vheran gépe mellett visszafelé repülve is kiiktatnak néhányat. A Zsiványok a legjobb pilóták, a háromszoros túlerő ellenére jól tartják magukat. A birodalmiak már egy rajnyi gépet elvesztettek. Az admirális utasítja a túlélőket, hogy kezdjenek hátrálni a romboló felé. Ahogy a vadászok beérnek a turbólézerek hatósugarába, zöld lézercsíkok szabdalják át az űrt, segítvén a lázadók távol tartásában. A Falcon vakmerően rárepül a rombolóra, és szerencsésen kilő egyet a tíz turbólézertorony közül. A robbanás megrázza a hadihajót.

 

Luke egy igen vastag falú, megerősített börtönben van, keze-lába rögzítve néhány erős bilinccsel, melyek szabályosan bele vannak építve a szoba falába. A rezgéstől felébred kábulatából.

 

A hipertérből egy Interdictor lép ki. A Zsiványok felismerik a kutyaszorítót: vagy itt maradnak harcolni, de akkor esélyük sincs elhagyni majd a helyszínt, vagy elmennek most. A hirtelen megjelent erősítés felbátorította a birodalmi pilótákat is, és az egyiküknek sikerül kilőnie az egyik X-szárnyút, azt, melyben Vheran repült. Ternas felüvölt, ahogy látja megpördülni és szétrobbanni barátja gépét. Támadni akarna, de Gerion visszatartja. Wedge is megerősíti Gerion parancsát: tartsa a pozícióját. Ternas dühös arccal engedelmeskedik. Wedge megkérdezi Hant, hogy mi legyen. Solo fájó szívvel ismeri el: nincs mit tenniük. A hajók leszakadnak a birodalmiaktól, és a nyílt űr felé indulnak.

 

A börtönfalon félresiklik egy panel. A mögötte lévő acélüvegen túl egy birodalmi tiszt figyeli Luke-ot: az admirális. Hangja betölti a szobát. Elnézést kér a Jeditől, hogy így bántak vele, de biztosítani akarta, hogy Luke meghallgassa őt. Bemutatkozik neki Tenton admirálisként (többet nem halljuk a nevét a IX. rész végéig), és azt mondja, valami fontos dolgot akar vele megvitatni. Jószándéka jeleként egy gombnyomással kikapcsoltatja a bilincseket. Azzal kezdi, hogy elmondja: tudja, mit érez Luke. Tudja, hogy szerinte hátráltatják a feladataiban a szűklátókörű elmék. Azok, akik nem tudják felfogni, hogy a rend megteremtéséhez felül kell emelkedni az apróságokon, és összefüggésben kell látni, érezni a galaxis dolgait. Ez az, amire csak a Jedik képesek. Ő maga sajnos nem az, nincs vele az Erő. De enélkül is rájött arra, hogy tartós béke csak az Erő segítségével teremthető. Felajánlja Luke-nak, hogy csatlakozzon hozzá, pontosabban, engedje meg, hogy ő csatlakozzon Luke-hoz. Nem a Birodalom visszaállítása a célja, hanem az, hogy rendet teremtsen egy egységes galaxisban. (Eközben kijön az acélüveggel borított falú teremből, és bemegy Luke börtöncellájába.) Ennek érdekében pedig szeretné, ha együtt dolgozhatna azzal, aki szerinte a legtöbbet teheti a cél érdekében. Nem érdekli, hogy Luke úgymond lázadó, hiszen a közös cél a lényeg. Végül formálisan felajánlja a szolgálatait a Jedinek, és várja a parancsait – akár azt is, hogy engedjék őt elmenni. Luke lehajtott fejjel hallgat egy darabig, majd felnéz, és azt mondja: „Csatlakozz hát hozzám.”

 

Az 1138-as számú coruscanti leszállóplatformra egy gazdátlan X-szárnyú ereszkedik le. Han, Leia és Thripio figyelik, ahogy Artu leállítja a hajtóműveket. A kis droid szomorúan csipog. Han megemlíti, hogy a felderítők találtak valamit a Kordean egyik titkos, álcázott hangárjában, és nem sokára itt lesznek vele. Leia szorosan átöleli férjét. Han azt mondja, biztos, hogy Luke előbb-utóbb kiszabadul a fogságból. Leia szerint viszont valaminek történnie kellett. Az Erőn keresztül úgy érzi, valami megváltozott, komorabb lett. Attól fél, a bátyja hibás döntést hozott. És nem tudnak segíteni rajta, azt sem tudják, merre keressék. A szenátus pedig nem támogatja őket.

 

A csillagromboló hídjáról az admirális és Luke figyelik, ahogy a hajó a hipertérbe lép.

 

A Coruscanton Leia és Han nézik az alkonyatot a droidok társaságában. Leia Luke tönkrement, megperzselődött fénykardját szorongatja a kezében. Han átöleli feleségét, Thripio pedig vigasztalólag teszi rá karját Artu kupolás fejére.

 

 VÉGE